Tentoonstelling: Gainsborough in his own words

Afb. 1. The Duchess of Montagu née Lady Mary Montagu (1711-1775).
Afb. 1. The Duchess of Montagu née Lady Mary Montagu (1711-1775).

In het Rijksmuseum Twenthe is t/m 24 juli 2016 deze tentoonstelling te zien van de Engelse portret- en landschapschilder Thomas Gainsborough (1727-1788). Hij verwierf faam als portrettist van de Engelse adel en aristocratie, maar zijn hart lag bij het landschap. In deze tentoonstelling wordt een overzicht gegeven van zijn werk met behulp van portretten, landschappen, tekeningen en persoonlijke brieven. Ook wordt zijn werk in het kader gezet van de grote ontwikkelingen van zijn tijd op het gebied van economie, wetenschap en techniek. Zijn portretten kenmerken zich door gevoeligheid en vormen de aanzet tot de romantiek.

Afb. 2. De dochters van de schilder.
Afb. 2. De dochters van de schilder.

Eén van de hoogtepunten is het dubbelportret van zijn dochters, die de Engelse landschap-schilder John Constable (1776-1837) deed verzuchten: “Troostrijk teder en ontroerend. Als we ze bekijken schieten de tranen ons in de ogen zonder te weten waarom.” Maar ook het portret van The Duchess of Montagu née Lady Mary Montagu (1711-1775) is een fascinerend portret. Het werd voor deze gelegenheid uitgeleend door haar nakomeling Richard Walter John Montagu Douglas Scott 10th Duke of Buccleuch and 12th Duke of Queensberry (en niet ‘of Queens and Queensbury’, zoals hij in de lijst van bruikleengevers wordt genoemd).

Het Rijksmuseum Twenthe is er opnieuw in geslaagd een verrassende en kwalitatief sterke tentoonstelling te organiseren met goede begeleidende teksten, die Gainsborough helder in zijn tijd plaatsen. Link naar de website van het Rijksmuseum Twenthe met meer informatie: https://www.rijksmuseumtwenthe.nl/content/950/nl/gainsborough-in-his-own-words

Afb. 3. De schilderijen worden in hun tijd geplaatst door onder meer kleding en voorwerpen.
Afb. 3. De schilderijen worden in hun tijd geplaatst door onder meer kleding en voorwerpen.
Afb. 4. Landschap door Thomas Gainsborough.
Afb. 4. Landschap door Thomas Gainsborough.
Gainsborough (4)
Lady Clarges née Louisa Skrine (1760-1809), echtgenote van Sir Thomas Clarges.