Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet: stopt na verkiezingen

Afb. 1. Corinne Ellemeet. Foto met dank aan Groen Links.

Vandaag maakte Corinne Ellemeet bekend dat zij na de verkiezingen stopt. Corinne Ellemeet is Tweede Kamerlid voor Groen Links en stond bij de voorlaatste verkiezingen nog op nummer 7. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 stond zij op nummer 2.

Eén van de vele leuke bijkomstigheden van het bezig zijn voor AiN is, dat je nieuwe mensen leert kennen die inspirerend zijn – Corinne Ellemeet is er daar één van. Sinds ik haar ‘beroepsmatig’ volg op Twitter viel het mij op hoe ongelooflijk betrokken en gedreven zij is en steeds gaat voor de verbinding in het algemeen belang. In tegenstelling tot velen kiest zij niet alleen voor het debat en de aanval maar is zij ook steeds oprecht in het geven van complimenten; ook naar politieke tegenstanders. Haar wellevendheid vind ik een verademing in al het verbale Twittergeweld.

Haar ‘dienstmededeling’ is daar ook weer een mooi voorbeeld van. Zij geeft aan dat zij haar periode in de Tweede Kamer beschouwt als ‘een soort intensieve maatschappelijke diensttijd’, benadrukt dat zij haar werk alleen met anderen kon doen en roemt de samenwerking met meerdere politieke tegenstanders, waarbij hun namen zelfs genoemd worden. Corinne, bedankt voor je tomeloze inzet, geniet van alles wat je met anderen tot stand hebt weten te brengen in de afgelopen jaren en heel veel succes met de volgende stap!

Biografie
Corinne Ellemeet, die voluit jonkvrouwe Corinne Elisabeth de Jonge van Ellemeet heet, maar als Corinne Ellemeet door het leven gaat, werd geboren op 26 april 1976 in Rotterdam. Haar vader stamt uit een oude Zeeuwse familie die eeuwenlang bestuurlijke functies vervulde en een voorvader werd in 1884 in de Nederlandse adel verheven met het predikaat jonkheer. Haar moeder is afkomstig uit de patriciaatsfamilie Brandt Corstius en heeft als oom de bekende letterkundige en hoogleraar Jan Brandt Corstius, als nichtje de columniste en schrijfster Aafke Brandt Corstius en als neef de columnist en schrijver Hugo Brandt Corstius.

Zij groeide de eerste jaren op in Rotterdam, waar haar vader als econoom werkzaam was bij Pakhoed Holding N.V. en hier werd ook haar eerste zusje geboren. Nadat haar vader naar Bonaire uitgezonden was, woonde het gezin hier drie jaar en daar begon haar liefde voor de zee en voor dansen. Na terugkeer in Nederland woonde de familie eerst in Capelle a.d. IJssel, waar haar tweede zusje werd geboren, en vervolgens in Wassenaar. Hier bezocht zij het Rijnlands Lyceum. Op haar 17e vertrok zij met een beurs alleen naar Italië en bezocht het United World College, waar leerlingen uit meer dan 70 verschillende landen op zaten. Deze periode vormde haar sterk door de vriendschappen, de culturele uitwisselingen en haar ervaringen met vrijwilligerswerk in vluchtelingenkampen met kinderen uit het voormalig Joegoslavië.

Na terugkeer in Nederland studeerde zij geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en werkte vervolgens eerst als senior beleidsmedewerker op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en daarna als adjunct-directeur van het economisch programmabureau voor de gemeente Amsterdam. Na haar pre-master bedrijfskunde werd Corinne adjunct-directeur van De Westergasfabriek, een cultuurcentrum voor film, theater en beeldende kunst, om vervolgens netwerkdirecteur van Natuur- en Milieufederaties te worden.

Na eerst voorzitter van de afdeling Abcoude van GroenLinks te zijn geweest, stond zij in 2012 voor het eerst op de kandidatenlijst van GroenLinks op nummer 9, maar werd toen niet gekozen. Over de aanleiding om zich destijds kandidaat te stellen zei zij in een interview in de NRC: ”De gedoogconstructie met de PVV was de directe aanleiding om me als kandidaat-Kamerlid te melden. Ik vond dat zó erg dat ik dacht: je kunt wel aan de kant blijven staan, maar je kunt ook zelf iets doen.” Van november 2014 tot in maart 2015 zat Corinne in de Tweede Kamer, toen zij Linda Voortman als Tweede Kamerlid verving, die met zwangerschapsverlof was. In deze periode was zij verantwoordelijk voor de portefeuilles zorg en asiel, en zij maakte indruk met haar debatten over de zorg.

Afb. 2. Jonkheer mr. Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet (1811-1888), lid Eerste Kamer der Staten-Generaal. Foto met dank aan ‘Geschiedenis en genealogie van het geslacht De Jonge’.

Als kamerlid is zij in de voetsporen getreden van haar voorvader jonkheer mr. Willem Cornelis Mary de Jonge, heer van Ellemeet en Elkerzee (1811-1888), die in de jaren 1849-1853 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal was. Diens vader maakte overigens deel uit van de Grote Vergadering van Notabelen, die in 1814 over de ontwerp-Grondwet voor Nederland moest beslissen. Daarnaast zijn er in haar grote familie in het verleden uit verschillende takken meer familieleden geweest die Kamerlid waren en zelfs minister; zo was haar verre familielid jonkheer mr. Bonifacius Cornelis de Jonge (1875-1958) minister van Oorlog en daarna van Marine ad interim.

De kandidatencommissie van Groen Links zei destijds over haar waarnemend Kamerlidmaatschap: ‘Dankzij parate dossierkennis, politiek strategisch vernuft en praktisch idealisme wist zij in no time een effectieve politicus te zijn. Corinne is resultaatgericht, begeistert en weet met een naar buitengerichte houding (on)verwachte coalities te smeden. Haar inhoudelijke affiniteit ligt bij thema’s als zorg, cultuur, asiel en onderwijs.’

Waar zij voor staat, wordt op de website van GroenLinks als volgt verwoord: ‘Corinne is ervan overtuigd dat de huidige neoliberale samenleving mensen buitensluit en tegen elkaar opzet. Onze maatschappij, dat zijn wij samen. Populisme en polarisatie gaan ons land niet verder helpen. Het moet anders. Corinne wil een nieuwe toon en koers zetten: de mensen weer centraal stellen in de zorg en de verkapte lastenverzwaring voor kwetsbaren terugdringen. Ook wil zij werk maken van het voorkomen van ziekte en daarmee de kloof tussen kans-rijken en kansarmen verkleinen. Corinne wil investeren in cultuur. Een mooie film, muziek of een voorstelling laat ons de schoonheid en kwetsbaarheid van het leven ervaren en verbindt mensen. Daarom moet ze voor iedereen toegankelijk zijn. Ook mensen werkzaam in de kunsten verdienen een betere positie dan ze nu hebben.’

De voordracht commissie van Groen Links zei over haar: ‘In Corinne ziet de commissie de ideale nummer twee, die samen met Jesse de partij naar een volgend niveau kan tillen. Corinne is een ervaren Kamerlid; een scherpe debater en een ijzersterke woordvoerder op het complexe zorgdossier. In het fractiebestuur richt zij zich op de mens, maar ook op de toekomst. In de gesprekken is de kandidatencommissie onder de indruk geraakt van Corinnes leiderschap, en enthousiast geworden van de energie die ze meebrengt om GroenLinks nog groter te maken en naar regeringsdeelname te brengen. Met Corinne op twee ontstaat een stabiele basis voor Jesse en de partij om op te bouwen, wanneer die coalitiedeelname in zicht komt. Corinne heeft gezag, natuurlijk leiderschap en een goed strategisch inzicht. Tegelijkertijd ziet de commissie in haar een intelligente, authentieke en warme idealist, die de nieuwe fractie kan begeleiden en op sleeptouw kan nemen.’