Veilingnieuws: portretjes Van Harinxma thoe Heegh

Afb. De twee silhouetteportretjes van een echtpaar. Foto met dank aan Veilinghuis Peerdeman/www.veilinghuispeerdeman.nl.

Vandaag worden er bij het Veilinghuis Peerdeman twee silhouetteportretjes geveild, die volgens de inzender voorouders zijn van de adellijke familie Van Harinxma thoe Heegh. De portretjes worden getaxeerd op 200-300 euro.

Het geslacht Van Harinxma is een oud Fries geslacht, waarvan de stamvader in 1422 als Schieringer het verbond van de Schieringers en Vetkopers ondertekende. De familienaam was oorspronkelijk Hettinga, maar door een huwelijk werd in de 16e eeuw de naam Harinxma uit de vrouwelijke lijn overgenomen. De Harinxma’s splitste zich in de loop der eeuwen in verschillende takken: thoe Heegh, thoe IJlst, thoe Sneek en thoe Slooten en deze laatste leeft als enige nog voort. Eeuwenlang zaten zij in het bestuur als grietman of als vertegenwoordiger op de Landdag, zaten zij als raad in het Hof van Friesland, dienden zij als officieren in het Staatse leger of waren in dienst aan het Stadhouderlijke Hof. In 1814 werd een Van Harinxma thoe Slooten als edele van Friesland erkend en in 1820 volgde de erkenning van de titel baron.

Link naar de website www.veilinghuispeerdeman.nl.