Venduehuis 14, 15 en 16 nov.: Old Masters, Nineteenth Century and Early Modern Art

Afb. 1. Susanna Agneta Binkes (1742-1794), op haar portret door Jacob Maurer uit 1761. Twee jaar later huwde zij Willem van Braam. Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis in Den Haag.

Op dinsdag 14 november is er een zaalveiling en op woensdag 15 en donderdag 16 november zijn er online veilingen bij het Venduehuis in Den Haag met als thema Old Masters, Nineteenth Century and Early Modern Art. Tot de aangeboden kavels behoort dit portret van Susanna Agneta van Braam-Binkes door Jacob Maurer. Lees het verhaal hierbij hieronder of kijk in de online catalogus van het Venduehuis voor wat er verder geveild wordt op https://auctions.venduehuis.com/nl/#/auctions/60c13e6c-b029-4cc2-8d83-90249c6104de?lot_status=all, op https://auctions.venduehuis.com/nl/#/auctions/2988d05d-dab6-4735-9571-55c1c0975995?lot_status=all of op https://auctions.venduehuis.com/nl/#/auctions/55eea126-0d53-4657-8b69-26fe3fd93493?lot_status=all

Susanna Agneta Binkes werd geboren op 14 juli 1742 in Harderwijk als dochter van Jan Binkes en Margaretha de Gorter. Zij stamde uit een geslacht dat in latere tijden opgenomen zou worden in het Blauwe Boekje van het Nederland’s Patriciaat. Haar overgrootvader was burgemeester van Stavoren, maar zowel haar vader als grootvader kozen voor een maritieme carrière. Haar grootvader werd kapitein-ter-zee bij de Admiraliteit van Amsterdam en haar vader werd, eveneens bij de Admiraliteit van Amsterdam, schout-bij-nacht. Haar vader verwierf faam, toen hij in 1758 twee schepen, die door Engelse kapers veroverd waren, wist te bevrijden. In 1781 eindigde zijn carrière echter roemloos, toen hem verweten werd dat hij een eveneens door de Engelsen ingenomen schip niet heroverd had. Hij werd voor drie jaar uit zijn post gezet en hij kreeg zijn jaarwedde niet ‘wegens het niet betoonen van behoorlijken ijver en de vereischte werkzaamheid’.

Op 27 november 1763 trad Susanna Agneta Binkes in het huwelijk met Willem van Braam (1732-1807). Hij kwam uit een geslacht dat ook is opgenomen in het Blauwe Boekje van het Nederland’s Patriciaat. Zijn vader was, naast schout en rentmeester, oprichter van de firma Van Braam en Helsdingen, kooplieden in Oostindische lijnwaden en Chinese rariteiten in de Spinhuissteeg in Amsterdam. Zelf koos hij echter voor een maritieme carrière en trad, twaalf jaar oud, in zeedienst als adelborst bij de Admiraliteit van Amsterdam. Zijn roem groeide gestadig en in 1763 werd hij benoemd tot Commandeur van de retourvloot uit Ned.-Indië en kreeg uit dank voor zijn verdiensten een gouden medaille aan een gouden keten. Zijn grootste roem verwierf hij in 1781 in de Slag bij de Doggersbank tegen de Engelsen en hij werd daarna bevorderd tot schout-bij-nacht en adjudant-generaal van Stadhouder Willem V.

Het echtpaar kreeg drie kinderen: twee dochters en een zoon. De oudste dochter Margrieta Maria van Braam (1764-1800) huwde de kapitein-ter-zee Dirk Hendrik Kolff (1761-1835). De jongste dochter Alida Johanna van Braam huwde Jacob Steffens (1776-1832), die kapitein bij de artillerie werd en bij een duel het leven zou laten. Hun enige zoon Frans Thomas van Braam (1767-1803) werd luitenant-ter-zee en overleed ongehuwd zesendertig jaar oud in Suriname. Susanna Agneta van Braam-Binkes overleed zelf eind september 1794 en werd op 1 oktober 1795 begraven in Amersfoort.

Het portret betreft een olieverf op doek, meet 72×58 cm, is gesigneerd ‘Maurer fec./1761’ en wordt getaxeerd op 1200-1600 euro. Veilingopbrengst: 1600 euro.

Benieuwd naar wat er verder op deze drie veilingen geveild wordt? Kijk dan in de online catalogi van het Venduehuis in Den Haag op https://auctions.venduehuis.com/nl/#/auctions/60c13e6c-b029-4cc2-8d83-90249c6104de?lot_status=all, op https://auctions.venduehuis.com/nl/#/auctions/2988d05d-dab6-4735-9571-55c1c0975995?lot_status=all of op https://auctions.venduehuis.com/nl/#/auctions/55eea126-0d53-4657-8b69-26fe3fd93493?lot_status=all

Afb. 2. Portret van Willem van Braam, Mathias de Sallieth, naar Johannes Craco, 1789 – na 1800. Collectie Rijksmuseum Amsterdam RP-P-OB-60.420.