David Cameron en zijn Nederlandse schoonfamilie Van Tuyll van Serooskerken

Afb. 1. David William Donald Cameron (1966). Foto door Onbekende fotograaf – Dit bestand is geëxtraheerd uit een ander bestand, OGL v1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72738313

Vandaag werd bekend dat de Britse oud-premier David Cameron, die in de jaren 2010-2016 premier was van het Verenigd Koninkrijk, terugkeert in de politiek en minister van Buitenlandse Zaken wordt als opvolger van Suella Braverman. Via zijn echtgenote is hij verwant aan o.a. de Nederlandse baronnen Van Tuyll van Serooskerken en de graven Van Limburg Stirum:

David William Donald Cameron (1966)
tr. 1996
Samantha Gwendoline Sheffield (1971)
|
Sir Reginald Adrian Berkely Sheffield, 8th Baronet (1946)
tr. 1e
Annabel Lucy Veronica Jones (1948)
|
Edmund Charles Reginald Sheffield (1908-1977)
tr. 1931
Nancy Muriel Denise Soames (1906-1997)
|
Sir Berkeley Digby George Sheffield, 6th Baronet (1876-1946)
tr. 1904
Julie Marie barones van Tuyll van Serooskerken (1883-1952)

Afb. 2. Anna Mathilda barones van Tuyll van Serooskerken née gravin van Limburg Stirum (1854-1932), voor wie Kroonprins Willem de troon wilde opgeven. Foto met dank aan collectie RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis/IB00061612

Julie Marie barones van Tuyll van Serooskerken was een dochter van William Charles Reginald baron van Tuyll van Serooskerken (1845-1903) en Anna Mathilda gravin van Limburg Stirum (1854-1932). Met laatstgenoemde wenste Kroonprins Willem, de oudste zoon van Koning Willem III in het huwelijk te treden, maar hiervoor kreeg hij geen toestemming van zijn vader en hij trok zich terug in Parijs, waar hij overleed. Het zorgde er uiteindelijk voor dat Willem III werd opgevolgd door zijn dochter Koningin Wilhelmina.

De familie Sheffield stamt af van Sir Charles Herbert Sheffield, 1st Baronet (1706-1774), die een onwettige zoon was van John Sheffield, 1st Duke of Buckingham and Normanby. Hij erfde van de 2e en laatste Hertog van Buckingham diens fortuin en bezittingen, waaronder Normanby Hall en Buckingham House, dat hij in 1762 aan Koning George III verkocht – het huis staat tegenwoordig bekend als Buckingham Palace, maar wordt in de familie Sheffield nog wel ‘Buck House’ genoemd, als herinnering aan vroeger familiebezit. Nadat de familie Sheffield in 1963 Normanby Hall verliet, kocht zij datzelfde jaar Sutton Park. Hier woont nu de zwager van David Cameron en hier herinnert veel aan het roemrijke familieverleden, waaronder de Hertogen van Buckingham. Link naar de website van Sutton Park: https://www.sutton-park.co.uk/

Het predikaat Sir/Baronet is een niet-adellijk, maar wel erfelijk predikaat. Overigens stamt David Cameron zelf uit de oude Schotse Clan Cameron, waarvan de stamreeks tot in de 14e eeuw teruggaat, en waren voorvaderen van hem Chief of the Clan Cameron.

Afb. 3. Sutton Park – sinds 1963 het nieuwe centrum van de familiegeschiedenis voor de Sheffields. Foto met dank aan Welcome to Sutton Park (sutton-park.co.uk).