Het verhaal bij het portret van de Countess of Roxburghe née The Hon. Jean Drummond, in het bezit van His Grace The Duke of Roxburghe op Floors Castle

Roxburghe, 1st Countess of
Afb. 1. ‘Jean 2nd Wife of 1st Earl of Roxburghe’, afbeelding van haar portret op Floors Castle met vriendelijke toestemming van His Grace The Duke of Roxburghe, (overname van deze foto is niet zonder toestemming toegestaan).

Afgelopen week werd één van de belangrijkste maritieme vondsten uit de afgelopen jaren gepresenteerd: een jurk en vele andere bijzondere gebruiks- en siervoorwerpen uit de 17e eeuw, die door de Duikclub Texel zijn opgedoken. De kwaliteit van de jurk deed vermoeden dat het hier om een jurk uit adellijk bezit ging. Inmiddels hebben dr. Helmer Helmers (Universiteit van Amsterdam) en dr. Nadine Akkerman (Universiteit Leiden) een uitgebreid onderzoek gedaan en zij concluderen dat het gaat om een jurk uit het bezit van de Countess of Roxburghe. Vandaag staat hierover een artikel in De Volkskrant.

Jurk, historiek.net
Afb. 2. De gevonden jurk uit de Waddenzee, foto met dank aan www.historiek.net.

Ook AiN ging op onderzoek uit naar wie deze gravin was en kreeg dankzij bemiddeling van Mrs. Beverley Rutherford, Director of Operations op Floors Castle, toestemming van Sir Guy David Innes-Ker 10th Duke of Roxburghe om het hierboven afgebeelde portret van zijn voorouder uit zijn verzameling te publiceren.

Afb. 3. Een korte film over Floors Castle van de Hertogen van Roxburghe

De Gravin werd geboren omstreeks 1585 als dochter van Patrick 3rd Lord Drummond en Lady Elizabeth Lindsay of the Earls of Crawford. Via deze Graven van Crawford was zij een rechtstreekse nakomelinge van Robert II Stewart Koning van Schotland, de eerste Koning uit het Huis Stuart, en behoorde zij tot de hoogste Schotse adel. In 1614 huwde zij Robert Ker 1st Lord Roxburghe, die twee jaar later de hogere titel van Earl of Roxburghe kreeg.

Haar echtgenoot was een kleurrijke persoon en een vooraanstaand politicus. Zijn levensverhaal leest zich als een verhaal van Shakespeare en speelt zich af tegen de achtergrond van Schotse clans, die om aanzien en koninklijke gunsten streden. In zijn jonge jaren doodde hij in 1590 in het nachtelijke duister William Kerr, uit een rivaliserende tak, waardoor hij moest vluchten en zijn bezittingen werden door de Kroon in beslag genomen. Door zijn excuus aan te bieden en een grote som geld te betalen, wist hij het tij te keren en bouwde daarna een vooraanstaande positie op, waarbij hem vele Koninklijke gunsten, eerbewijzen en ook veel land ten deel zouden vallen.

Het huwelijksfeest op Somerset House werd opgeluisterd door de aanwezigheid van Koning James I en echtgenote Koningin Anne en hun aanwezigheid kwam voort uit de nauwe banden van de gravin met het Hof, want zo was zij reeds voor haar huwelijk als Mistress of the Robes aan het Hof verbonden. Het feest werd groots gevierd om tegelijk ook de voltooiing van de verbouwing van dit paleis te vieren en na het huwelijksdiner werd er voor deze gelegenheid op de binnenplaats een stuk opgevoerd, met een speciaal voor de bruid geschreven sonnet. Vele gasten van naam waren aanwezig, waaronder de Hertogen van Lennox en van Saksen, de Graaf van Essex en de ambassadeurs van Frankrijk, Venetië en Savoye. Naar verluidt schatte de Koningin de kosten voor de huwelijksfestiviteiten alleen al op £ 3000,-.

In 1617 viel zij echter in ongenade bij de Koningin en moest zij het Hof verlaten, toen deze er achter kwam dat de echtgenoot van de Gravin probeerde Lord Chamberlain te worden, zonder de Koningin daarin vooraf te kennen. In 1631 was zij echter weer in de gratie en werd zij benoemd tot gouvernante van Prinses Mary en later ook van Prins Henry en Prinses Elizabeth.

Dyck, Willem en Mary, Anthony van
Afb. 4. Willem II en zijn bruid Mary Stuart op het portret uit 1641 door Anthony van Dyck in de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam.

In 1642 begeleidde zij Prinses Mary naar ’s-Gravenhage, nadat deze het jaar er voor in het huwelijk was getreden met de latere Stadhouder Willem II, de oudste zoon van Stadhouder Frederik Hendrik. Zij werd echter al snel vervangen door Lady Stanhope en keerde terug naar Londen, waar zij gouvernante van Prins Henry en Prinses Elizabeth bleef. Het jaar daarop, op 7 oktober 1643, overleed zij.

The Earl en Countess of Roxburghe kregen samen een zoon, Lord Harry Ker, maar hij overleed voor hij zijn vader in de titel Earl of Roxburghe kon opvolgen. Deze zoon had echter drie dochters. De oudste dochter Lady Jean Kerr huwde haar neef William Drummond en de zoon uit dit huwelijk volgde op als 2nd Earl of Roxburghe, maar deze tak stierf in 1805 uit met de 8th Earl, die tegelijk 4th Duke of Roxburghe was. De jongste dochter Lady Margaret Ker huwde Sir James Innes 3rd Baronet en hun achterkleinzoon volgde op als 5th Duke of Roxburghe, waarvan de huidige 10th Duke een rechtstreekse nakomeling is. Hij bewoont Floors Castle, het grootste bewoonde kasteel van Schotland.

Link naar een uitgebreid artikel over deze maritieme vondst met meerdere foto’s:  http://historiek.net/adellijke-garderobe-uit-gouden-eeuw-gevonden-waddenzee/58340/#.VxNsoDZf0if

Noot voor de lezer: uiteindelijk bleek dat de jurk niet van genoemde Countess of Roxburghe kon zijn. Meer hierover valt via deze link te lezen: www.volkskrant.nl/wetenschap/japon-uit-17de-eeuws-scheepswrak-toch-niet-van-engelse-hofdame~a4436920/