Weekendtip: De Wereld van Pyke Koch

Afb. 1. Hedwig Maria (‘Heddy’) Koch née jonkvrouwe de Geer (1905-1988), portret door Pyke Koch in de collectie van het Centraal Museum Utrecht.

Van 18 november t/m 18 maart 2018 is in het Centraal Museum deze tentoonstelling te zien over Pyke Koch, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het neo- of magisch realisme in Nederland.

Pieter Frans Christiaan Koch (‘Pyke’) (1901-1991) stamde uit een familie, die is opgenomen in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat. Zijn vader, dr. Petrus Franciscus Christiaan Koch, was medisch doctor en geneesheer te Beek. Zijn moeder, Wilhelmina Petronella van Leeuwen Boomkamp, kwam eveneens uit een patriciaatsfamilie. Pyke studeerde aanvankelijk rechten, maar werd kunstschilder.

Afb. 2. Johanna Charlotte (‘Ocky’) barones van Boetzelaer (1910), portret door Pyke Koch in de collectie van het Centraal Museum Utrecht. Freule Ocky was bevriend met Heddy, de echtgenote van Pyke, en hij maakte verschillende portretten van haar.

In 1934 huwde hij jonkvrouwe Hedwig Maria de Geer (1905-1988), dochter van jonkheer mr. Dirk Jan de Geer, die in de jaren 1926-1929 minister-president was en dit opnieuw zou worden in 1939-1940. Het echtpaar kreeg twee zoons, waarvan de oudste in het huwelijk zou treden met een jonkvrouwe Wittert van Hoogland.

De tentoonstelling plaatst Pyke Koch in de context van zijn tijdgenoten en wil een dieper inzicht geven in zijn kunstenaarschap en in de politieke complexiteit van het Interbellum. Kochs bekentenis tot het fascisme wordt in perspectief gezet en zo wordt bijgedragen aan de nuancering van het debat over ‘goed’ of ‘fout’, dat sinds 1945 nog steeds gevoerd wordt.

Link naar meer informatie over deze tentoonstelling: http://centraalmuseum.nl/bezoeken/tentoonstellingen/de-wereld-van-pyke-koch/.