Derksen Veilingbedrijf 20 t/m 25 nov.: het portret van een Zuid-Nederlandse edelman uit de hoge adel met de Orde van het Gulden Vlies

Afb. 1. Het portret van een veldheer uit een, mogelijk, Zuid-Nederlandse familie uit de hoge adel, met de prestigieuze Orde van het Gulden Vlies, uit een ‘inboedel van een historisch huis en adellijke familie uit het midden van Nederland’. Foto met hartelijke dank aan Derksen Veilingbedrijf in Arnhem.

Van 20 t/m 25 november vindt er bij Derksen Veilingbedrijf in Arnhem een grote veiling plaats met antiek, meubelen, Aziatica, speelgoed, kunst, goud, zilver, brocante, enz. Tot de aangeboden goederen behoort ook een uniek portret van een, mogelijk, Zuid-Nederlandse edelman uit de hoge adel, die een keten draagt van de Orde van het Gulden Vlies. Het portret van deze veldheer is afkomstig uit een ‘inboedel van een historisch huis en adellijke familie uit het midden van Nederland’ en lijkt geschilderd te zijn in de trant van Caspar Netscher. Lees het verhaal hieronder en kijk in de online catalogus van Derksen Veilingbedrijf voor wat er verder geveild wordt op https://derksen.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog

De Orde van het Gulden Vlies behoort tot de meest prestigieuze onderscheidingen ter wereld en werd in 1430 in Brugge ingesteld door Filips de Goede Hertog van Bourgondië, die hem onder meer instelde om de hoge adel aan zich te binden. Na 1700 splitste de orde zich en kent daarom op dit moment twee Hoofden: de Spaanse Koning Flips IV en de Chef de Famille van de familie Habsburg-Lotharingen, Aartshertog Karl.

Door de eeuwen heen hebben meerdere leden van de familie Van Oranje-Nassau deze orde ontvangen, waaronder Willem van Oranje en diens zoon Filips-Willem. De laatste Oranje die het Gulden Vlies ontving, was Koningin Beatrix, die het als staatshoofd van Koning Juan Carlos van Spanje ontving.

Om welke edelman uit de hoge adel kan het hier gaan?
De orde werd in het verleden alleen aan rooms-katholieke edelen uit de hoge adel verleend. In de Noordelijke Nederlanden is hij voor de Reformatie aan een aantal hoge edelen verleend uit bekende adellijke geslachten zoals Van den Bergh (2x), Van Brederode (2x), Van Borsselen (3x), Van Glymes (4x), en Van Egmond (6 x)

Na de Reformatie werd het Gulden Vlies in de Zuidelijke Nederlanden alleen nog verleend aan rooms-katholieke edelen uit de hoge adel. Aangezien het een portret betreft uit de Hollandse School uit het 4e kwart van de 17e eeuw moet het hier gaan om waarschijnlijk een Zuid-Nederlandse edelman uit de hoge adel. De afgebeelde edelman is afbeeld met een maarschalksstaf en een helm. Op de achtergrond is een stad met een kerktoren te zien, als mogelijke verwijzing naar de plaats waar een veldslag heeft plaatsgevonden. Tot de Zuid-Nederlandse edelen die een hoge militaire functie hadden in dienst van de Spaanse Koning, behoorden leden van adellijke geslachten als Van Arenberg, De Croÿ en Van Egmond, waarvan nakomelingen in de 16e eeuw zich blijvend in de Zuidelijke Nederlanden vestigden. Nader onderzoek zou meer zekerheid over de identiteit kunnen opleveren, maar het portret is ook nu al van grote historische betekenis door de afbeelding van de prestigieuze Orde van het Gulden Vlies.

Benieuwd naar wat er verder geveild wordt bij Derksen Veilingbedrijf? Kijk dan in de online catalogus op https://derksen.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog