Een deftig gezelschap in 1923

Heemstede 1923
Afb. Met dank aan de Beeldbank van het Noord-Hollands Archief

Onlangs ging de Beeldbank van het Noord-Hollands Archief online, waarin meer dan 260.000 afbeeldingen zijn te vinden van kastelen, buitenplaatsen, landgoederen, kaarten, plattegronden en foto’s van personen, waaronder ook vele adellijke namen. Op de afbeelding een damesgezelschap, dat op 15 september 1923 in Heemstede ter gelegenheid van het Zilveren Regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in historische kledij het bezoek van Koningin Henrietta Maria van Groot-Brittannië in 1642 aan Adriaan Pauw, heer van Heemstede uitbeeldde.

Volgens het bijschrift betreft het de dames: mejuffrouw M. Aberson, freule Van Riemsdijk, mevrouw Teding van Berkhout-van Lennep, mevrouw Quarles van Ufford-Dolleman, freule A. Teding van Berkhout en freule Teixeira de Mattos. Gezien de vrolijke gezichten moet het die dag een dolle boel zijn geweest daar in Heemstede.

Link naar deze beeldbank met zoekmogelijkheid: http://noord-hollandsarchief.nl/beelden/beeldbank/?mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B1460562594195%7D%20asc