Geboren: Stuyling de Lange

Afb. Links het wapen Stuyling de Lange en rechts het wapen Van Haersma de With.

Duco Adriaan Stuyling de Lange, geboren Amsterdam 11 november 2021, zoon van Frederick Adriaan Stuyling de Lange en Anna Sophia Elisabeth Stuyling de Lange née jonkvrouwe van Haersma de With.

De familie Stuyling de Lange is opgenomen in het Blauwe Boekje van het Nederland’s Patriciaat.