Groot onderzoeksproject gestart naar de Utrechtse adel

Afb. V.l.n.r. dr. Renger de Bruin, Zijne Excellentie dr. Bruno Platter, 65e Hochmeister des Deutschen Orden in Oostenrijk en Jan Reint baron de Vos van Steenwijk, Landcommandeur van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht. Foto tijdens de opening van de tentoonstelling ‘Kruisvaarders en weldoeners’ over de Ridderlijke Duitsche Orde in 2015 met op de achtergrond een aantal Landcommandeurportretten. Het onderzoek van dr. Renger de Bruin wordt gefinancierd door het Godard van Reede Fonds, dat door de Ridderlijke Duitsche Orde gesticht is samen met de Ridderschap van Utrecht.
Afb. V.l.n.r. dr. Renger de Bruin, Zijne Excellentie dr. Bruno Platter, 65e Hochmeister des Deutschen Orden in Oostenrijk en Jan Reint baron de Vos van Steenwijk, Landcommandeur van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht. Foto tijdens de opening van de tentoonstelling ‘Kruisvaarders en weldoeners’ over de Ridderlijke Duitsche Orde in 2015 met op de achtergrond een aantal Landcommandeurportretten. Het onderzoek van dr. Renger de Bruin wordt gefinancierd door het Godard van Reede Fonds, dat door de Ridderlijke Duitsche Orde gesticht is samen met de Ridderschap van Utrecht.

Onlangs werd bekend dat dr. Renger de Bruin per 1 september bij het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht een onderzoek is gestart naar de Utrechtse adel, dat vanaf de vroege Middeleeuwen tot de huidige periode zal lopen. Hierbij zal in beeld worden gebracht wat de veranderingen zijn in de rol en de samenstelling van de adel in Utrecht in de afgelopen 1500 jaar.

Daarnaast zal hij de ca. 225 edelen onderzoeken, die tussen 1640 en het midden van de 20e eeuw lid zijn geweest van de Ridderlijke Duitsche Orde, waarmee de top van de Nederlandse adel in de afgelopen 300 jaar in beeld wordt gebracht.

Bij zijn onderzoek zal hij nauw gaan samenwerken met het onderzoeksproject ‘Investment behaviour, political change and economic growth in the Netherlands 1780-1920’ van prof.dr. Oscar Gelderblom, die verbanden gaat leggen tussen het economische, politieke, sociale en culturele gedrag van de Nederlandse politieke elites tussen 1780 en 1920, en hoe de omvang en de samenstelling van de rijkdommen van deze elites hun politieke beslissingen beïnvloedde.

De opvatting dat Nederland een burgerlijke samenleving is geweest met een kleine rol voor de adel staat al langer onder druk en zal met deze projecten nader onderzocht worden.

Bron: www.uu.nl/nieuws/adel-onderzocht-door-renger-de-bruin.