Grootmeester Fra’ Matthew Festing van de Souvereine Orde van Malta treedt terug

Afb. Fra' Ludwig Hoffmann von Rumerstein, Luitanant ad interim. Foto met dank aan www.orderofmalta.int.
Afb. Fra’ Ludwig Hoffmann von Rumerstein, Luitenant ad interim. Foto met dank aan www.orderofmalta.int.

Gisteren vond er in Rome een speciale zitting plaats van de Souvereine Raad, de regering van de Souvereine Militair Hospitaal Orde van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta. Op de agenda stond het aftreden van de 79e Grootmeester Fra’ Matthew Festing, waarmee de Souvereine Raad instemde, om hem vervolgens dank te zeggen voor zijn grote inzet in de afgelopen jaren. De Groot Commandeur Fra’ Ludwig Hoffmann von Rumerstein is benoemd tot Luitenant ad interim en hij zal in deze functie het tijdelijke hoofd van de Orde zijn, totdat er een nieuwe Grootmeester gekozen is.

De Souvereine Raad heeft tevens besloten om de besluiten inhoudende de disciplinaire procedures tegen Albrecht Freiherr (baron) von Boeselager en zijn schorsing als lid van de Orde te annuleren, zodat hij met onmiddelijke ingang zijn ambt als Groot Kanselier kan hervatten.

De Souvereine Orde van Malta onderhoudt diplomatieke betrekkingen met 107 landen. De Orde heeft geen grondgebied, maar heeft wel de souvereine status en de Grootmeester heeft de rang van staatshoofd.

Ten grondslag aan de besluiten liggen enkele problemen, waarbij er zelfs sprake is geweest van pauselijke interventie. Dit is enerzijds opmerkelijk gezien de souvereine status van de Orde, maar anderzijds heeft de Orde ook een speciale band met de Heilige Stoel, omdat het een rooms-katholieke ridderorde is.

De Associatie Nederland van de Souvereine Orde van Malta werd bij besluit van de Vorst Grootmeester van 20 januari 1911 heropgericht. De Orde heeft ruim 120 leden in Nederland. De leden (mannen en vrouwen) kunnen van adel zijn, zijn belijdend katholiek en ouder dan 21 jaar, en hebben de Nederlandse nationaliteit. De doelstellingen van de Orde moeten in woord en daad onderschreven worden. Sinds 1919 is de Orde gevestigd aan de Nieuwgracht in Utrecht. Voorzitter van het Kapittel is jonkheer mr. P.L.M. van Meeuwen.

Link naar het persbericht van de Souvereine Orde van Malta: www.orderofmalta.int/2017/01/28/grand-master-fra-matthew-festing-resigns-office/.

Link naar een artikel in The Guardian: www.theguardian.com/world/2017/jan/25/vatican-condom-row-pope-prevails-as-knights-of-malta-chief-resigns.

Link naar een artikel in de Catholic Herald: www.catholicherald.co.uk/commentandblogs/2017/01/25/the-vatican-has-destroyed-the-order-of-maltas-sovereignty-what-if-italy-does-the-same-to-the-vatican/.

Link naar een artikel op Reuters: www.reuters.com/article/us-pope-knights-insight-idUSKBN15C0R2.

Link naar een interview met de Duitse Kanselier Stephan Freiherr Spies von Büllesheim: www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/es-gibt-keine-deutsche-seilschaft.

Link naar een artikel op katholisch.de: www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/der-gromeister-geht-die-krise-nicht.