Het heeft Z.M. de Koning behaagd: drs. Jorien Jas, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Afb. 1. Een betere en mooiere locatie was niet denkbaar: de grote zaal op Biljoen met het stucwerk naar prenten van Piranesi. Hier krijgt Jorien Jas uit handen van de heer Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem, de versierselen opgespeld behorende bij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Foto met hartelijke dank aan Conrad Gietman.

Vijfentwintig jaar lang was drs. Jorien Jas conservator bij Geldersch Landschap & Kasteelen (Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) | Een landschap dat we koesteren) en zorgde zij voor de instandhouding van uiterst belangrijk Gelders, adellijk erfgoed. Zij publiceerde tal van artikelen, gaf lezingen, presentaties, werkte mee aan podcasts en televisie-uitzendingen, waarmee zij het Gelders, adellijk erfgoed breed toegankelijk maakte en op de kaart heeft gezet. Van haar wetenschappelijke publicaties moeten in ieder geval de standaardwerken ‘Kastelen in Gelderland’ en ‘Biljoen: kasteel, bewoners en landgoed’ genoemd worden (zie voor het laatstgenoemde, geweldige boek en bestelmogelijkheid hiervan een eerder bericht op onze website: Boekennieuws: Biljoen. Kasteel – bewoners – landgoed – Adel in Nederland).

Daarnaast was Jorien Jas bestuurslid van de Brantsen van de Zyp stichting, die een grote, zeer belangrijke portretverzameling betreffende de provincie Gelderland beheert, de Verenigingsraad van Hendrick de Keyser Monumenten en Vereniging Gelre.

Op 29 juni jl. ontving Jorien Jas uit handen van de heer Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem, op kasteel Biljoen een Koninklijke onderscheiding en werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De stichting Adel in Nederland feliciteert Jorien Jas van harte met deze Koninklijke onderscheiding en is haar veel dank verschuldigd voor het delen van haar grote kennis en immer aanstekelijke enthousiasme!

Afb. 2. De achterzijde van kasteel Biljoen in Velp, met zijn ranke hoektorentjes oprijzend uit de gracht. Foto op de voorzijde van het boek ‘Biljoen: kasteel, bewoners en landgoed’ dat onder de redactie van Jorien Jas en Conrad Gietman verscheen. Link naar bestelmogelijkheid Boekennieuws: Biljoen. Kasteel – bewoners – landgoed – Adel in Nederland