Zaterdag 27 juli: zomerwandeling Werkgroep Adelsgeschiedenis in Leeuwarden

Afb. 1. Het Van Eysinga huis in Leeuwarden, dat in de huidige vorm in 1781 door jonkheer mr. Frans Julius Johan van Eysinga (1752-1828) gebouwd werd. Hij werd in 1825 opgenomen in de Nederlandse adel met het predikaat jonkheer en zijn nakomelingen woonden hier tot ca. 1860.

De Werkgroep Adelsgeschiedenis (www.adelsgeschiedenis.nl) is opgericht in 1993 en heeft als voornaamste doel het bevorderen van de beoefening van en de kennis over de geschiedenis van de (Nederlandse) adel. Dit doet de werkgroep door middel van het uitgeven van het Jaarboek Virtus en monografieën in de Reeks Adelsgeschiedenis. Daarnaast organiseert de werkgroep symposia om het contact tussen onderzoekers en belangstellenden te vergroten. Ook organiseert ze voor haar leden excursies en webinars.

Op zaterdag 27 juli is het weer tijd voor een traditionele activiteit van de Werkgroep Adelsgeschiedenis: de zomerwandeling! Dit keer voert de wandeling door Leeuwarden, en wel op zaterdagmiddag 27 juli van 14:30 tot circa 17:30 uur.

Net als in de overige provincies had de Friese adel niet alleen huizen op het platteland, maar ook in de voorname brede straten van Leeuwarden; veelal als winterverblijf. Men woonde ‘op stand’; vaak op korte afstand van elkaar. Zeer invloedrijk waren de Friese Nassau’s die er sinds 1587 als stadhouders hun hof hadden gevestigd. De eerste was Willem Lodewijk graaf van Nassau-Dillenburg (1560-1620), neef van Willem van Oranje, die in Friesland Us Heit (Onze Vader) werd genoemd. De volgende Nassau’s zouden Leeuwardens culturele rijkdom aanzienlijk bevorderen. Een ander hoogtepunt van adellijke leefcultuur is het statige Huis van Eysinga, met haar fraaie binnenhuisarchitectuur en schilderijencollectie. Na een uitgebreide pauze met koffie en toebehoren zullen we de weg vervolgen langs voormalige adellijke woningen waarin ook veel heraldiek is verwerkt.

De Werkgroep Adelsgeschiedenis organiseerde al eerder gezellige wandelingen in Utrecht, Den Haag, Arnhem en Zwolle. Ze zijn overzichtelijk, informatief en ook voor de meeste senioren goed te bewandelen. Kijk voor een verslag van de wandeling in Zwolle terug op onze website https://www.adelinnederland.nl/zomeravondwandeling-werkgroep-adelsgeschiedenis-in-zwolle/

De kosten voor deelname bedragen € 15,- voor begunstigers en € 20,- voor niet-leden. De prijs is inclusief drankje.

Let op: deelname is pas definitief na het voldoen van het verschuldigde bedrag. Voor meer informatie en om u aan te melden, kijk snel op https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8SIAXEWpUAvYTO60X03vcYZf0cCViPRnPEiEIAvYaKEknLA/viewform

Afb. 2. Het Sminia Huys in Leeuwarden, met één van de mooiste lijstgevels uit het begin van de 18e eeuw in Leeuwarden. Het werd in 1739 gebouwd door Catharina van Sminia, douairière Van Glinstra en bleef familiebezit van de Van Sminia’s tot in 1828. In 1816 werd jonkheer mr. Hector van Sminia (1763-1816) verheven in de Nederlandse adel met het predikaat jonkheer.
Afb. 3. Het Princessehof in Leeuwarden, het 18e-eeuwse stadspaleis van Marie-Louise Landgravin van Hessen-Kassel, Prinses van Oranje-Nassau.