Het heeft Z.M. de Koning behaagd: mr. A.C.W. graaf van Limburg Stirum

Afb. 1. Mr. Alexander C.W. graaf van Limburg Stirum: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mr. Alexander graaf van Limburg Stirum studeerde Notarieel recht in Leiden en Nederlands recht in Amsterdam. Na afronding van beide studies werd hij werkzaam in de advocatuur en het notariaat, maar koos uiteindelijk toch volledig voor het notariaat. Eind vorig jaar nam hij afscheid van Notariskantoor van Limburg Stirum in Hilversum en vandaag heeft het Z.M. de Koning behaagd om hem vanwege zijn vele verdiensten te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Een grote man met een groot hart“, aldus een goede bekende van hem, “die niet alleen op financieel, maar ook zeer zeker praktisch gebied altijd weer het voortouw weet te nemen bij heel veel verschillende projecten“. Naast zijn inzet voor de basisscholen van zijn eigen kinderen, de hockeyclub, de golfclub en de kerk, zette Alexander van Limburg Stirum zich nog voor veel meer in.

Zo was hij  in de jaren 1994-2006 actief in de Raad van Toezicht van de Stichting Hoogeland Zorggroep in Beekbergen (later IrisZorg geheten), een stichting die zich inzet voor mensen die tussen wal en schip zijn terecht gekomen en zich moeilijk staande kunnen houden in de maatschappij.

Hij was in 1996 medeoprichter en tien jaar lang voorzitter van Stichting ‘De Hof’, de oudste begraafplaats van Hilversum, die in 1793 geopend werd. De begraafplaats werd hierdoor behouden en gerestaureerd en neemt als gemeentelijk monument een unieke plek in Hilversum in: als stadstuin, als plek om te herdenken, maar ook als plek met bijzondere activiteiten. “Zonder hem was deze plek nooit geworden tot wat het nu is“, wordt er over hem gezegd. (https://stichtingdehof.nl).

Alexander van Limburg Stirum is bestuurslid van de Stichting Schoonoord. Deze oorspronkelijke buitenplaats is nu een uniek onderdeel van het groene erfgoed van Rotterdam, die door de historische elementen, unieke ligging en bijzondere planten aangewezen is als beschermd Rijksmonument (https://tuinschoonoord.nl).

Hij was medeoprichter van de Rotary Club Hilversum 3 en had hier verschillende bestuursfuncties. Daarnaast was hij financieel toezichthouder bij en is hij nog steeds onder-voorzitter van de Ridderschap van Gelderland. Ook was hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Kinderboerderij de Hertenkamp in Hilversum, een kinderboerderij die tegelijk ook zorgboerderij is (www.kinderboerderijhilversum.nl). Verder is Alexander van Limburg Stirum lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Cure for Cancer, een stichting die zich inzet voor onderzoek naar prostaat-, blaas- en nierkanker. Als mede-fundraiser wist hij in de afgelopen tien jaren 8 miljoen euro te genereren voor noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek (https://www.cureforcancer.nl).

Voor de Ingeborg Douwes Stichting zet hij zich in als juridisch en notarieel adviseur. Deze stichting biedt psychosociale hulp aan kankerpatiënten en hun naasten, voor jong en oud, ongeacht religie, cultuur en politieke overtuiging (www.ingeborgdouwesstichting.nl). Tot slot is Alexander graaf van Limburg Stirum vanaf 2018 voorzitter van de Nederlandse Adelsvereniging.

Afb. 2. Op 29 februari 2016 ondertekende mr. Alexander graaf van Limburg Stirum de oprichtingsakte van de stichting Adel in Nederland.