Ithakaprijs 2016 (2): Het Pryeel van Zeeland. Buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820

zeeland-pryeel-vanIn de zeventiende en achttiende eeuw werd Walcheren gekenmerkt door een bloeiende buitenplaatsencultuur met ongeveer 270 buitenplaatsen.

In dit promotieonderzoek onderzocht Martin van den Broeke de functies van de buitenplaatsen en de motieven van hun eigenaren om tot deze kostbare vorm van representatie over te gaan. Ook onderzocht hij de opkomst, bloei en verval van deze buitenplaatsencultuur.

Het is voor het eerst in Nederland dat in een hele regio onderzoek is gedaan naar buitenplaatsen in hun landschappelijke en sociale context.

Vele buitenplaatsbezitters behoorden tot regentenfamilies die in de 19e eeuw geadeld werden met bekende namen als Van Citters, De Jonge, Van Doorn, Steengracht, enz.

Link naar bestelmogelijkheid van het boek: www.verloren.nl/boeken/2086/248/5871/cultuur-en-mentaliteit/ahet-pryeel-van-zeelanda-