Museum Van Loon: opening tentoonstelling ‘Aan de Surinaamse grachten’

Afb. 1. Linksboven de verrassende muzikale opening. Linksonder v.l.n.r. conservator Willem te Slaa, medeconservator Marian Duff en Gijs Schunselaar, directeur Museum Van Loon.

Onlangs vond in Museum Van Loon de opening plaats van de tentoonstelling ‘Aan de Surinaamse grachten’, die t/m 13 januari 2020 te bezoeken is. Een bijzondere tentoonstelling, die het verhaal vertelt van kolonialisme en slavernij aan de hand van mensen.

Op deze tentoonstelling worden onder meer twee generaties Van Loon belicht, die zich intensief met de plantage-economie in Suriname bezighielden: Jan van Loon (1677-1763), die o.a. directeur van de Sociëteit van Suriname was en Willem Jansz. van Loon (1707-1783), die bewindhebber bij de West Indische Compagnie zou worden. Van laatstgenoemde bleek bij zijn overlijden dat van zijn 630.000 gulden in obligaties en leningen hij 36.000 gulden geïnvesteerd had in plantages in Suriname.

Afb. 2. V.l.n.r. Michaëla barones van Wassenaer (bestuurslid Stichting Van Loon), jonkvrouwe Philippa van Loon (voorzitter Stichting Van Loon), Maartje Duin (via haar moeder een nakomelinge van de baronnen Van Lynden) en Eugénie André de la Porte (via haar moeder een nakomelinge van de baronnen Van Pallandt).

Museum Van Loon had het bij dit verhaal en de rol van de familie Van Loon kunnen laten, maar wil ruim baan maken juist vanwege de koloniale geschiedenis. Daarom koos zij er voor om er meerdere personen bij te betrekken uit de 18e en 19e eeuw, die ons als bezoeker hún verhaal vertellen. “Zij geven het een stem en een gezicht in het nu”, zei Gijs Schunselaar directeur van Museum Van Loon tijdens de opening. Acht personen, die allen op hun eigen manier met de familie Van Loon verbonden zijn geweest, vertellen vanuit hun perspectief hoe de plantage-economie in Suriname en Amsterdam functioneerde. “Deze geven een spectrum van perspectieven of ook wel een cirkel van betrokkenheid in ongelijkheid”, aldus conservator Willem te Slaa van Museum Van Loon. Hij noemde de tentoonstelling een begin van wat een veel groter onderzoek kan worden.

Medeconservator Marian Duff richtte zich op de nazaten van deze personen, die op deze tentoonstelling aan het woord komen. Zij noemde de tentoonstelling een heel mooi begin en hoopte dat het voor haar zwarte zoon van acht jaar in de toekomst een positieve boodschap zou opleveren. In haar bijdrage laat zij de nakomelingen met elkaar in gesprek gaan. Hieronder bevinden zich ook drie adellijke nazaten: jonkvrouwe Philippa van Loon, jonkheer Jorrit van Lennep en jonkvrouwe Margot van de Poll. De gesprekken leveren mooie uitspraken op als: “Het niet willen luisteren, het niet willen erkennen wat er gebeurd is, dat geeft meer littekens dan de geschiedenis.”

Ook benieuwd naar deze tentoonstelling? Kijk dan voor meer informatie en bezoekmogelijkheden op https://www.museumvanloon.nl/programma/120

Afb. 3. Bij de tentoonstelling verscheen dit boek dat vol informatie en verhalen staat, die voor velen een nieuwe kijk op het Nederlandse verleden in Suriname zal bieden. Het boek kan in Museum Van Loon gekocht worden, maar kan ook besteld worden via https://wbooks.com/winkel/geschiedenis/internationaal/aan-de-surinaamse-grachten-van-loon-suriname-1728-1863/