Nederlandse adel en de Militaire Willems-Orde

MWO Aulnis, D', compilatie
Vandaag reikt Z.M. de Koning deze hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding uit aan het Korps Commandotroepen vanwege hun buitengewone inzet in Afghanistan. In 1815 werd de Militaire Willems-Orde ingesteld door Koning Willem I als erkenning voor moed, beleid en trouw in de strijd. Vanaf de oprichting zijn er vele leden van de Nederlandse adel onderscheiden met deze orde. Van de 80 Commandeurs behoorden er 22 tot de Nederlandse adel, van de Ridders 3e klasse waren dat er 43 van de 385 en het aantal ridders 4e klasse bedraagt ruim 120. Tot de families met de meeste Ridders 3e klasse behoren onder meer de baronnen Van Aerssen Beyeren van Voshol, de baronnen De Constant de Rebecque, de baronnen Van Heeckeren, de baronnen Van Heerdt en de jonkheren Tindal met ieder vier Ridders. Koplopers zijn de jonkheren Van der Wyck met zes Ridders in de familie en de graven Van Limburg Stirum met acht Ridders. De laatste edelman die deze onderscheiding heeft gekregen, was de verzetsheld Pierre Louis d’Aulnis de Bourouill (1918-2012).

Link naar een filmpje, waaruit het screenshot van baron D’Aulnis afkomstig is, met meer informatie over Pierre Louis baron d’Aulnis de Bourouill: www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/09/18/ridder-militaire-willems-orde-d-aulnis-overleden.html