Overleden: jhr.mr. J.A. de Jonge van Zwijnsbergen

Afb. Het familiewapen De Jonge van Zwijnsbergen.
Afb. Het familiewapen De Jonge van Zwijnsbergen.

Jonkheer mr. Johan Adolf de Jonge van Zwijnsbergen, geboren Culemborg 28 september 1923, overleden Zeist 16 mei 2016.

In Memoriam
Jonkheer Johan Adolf de Jonge van Zwijnsbergen werd geboren op 28 september 1923 te Culemborg. Zijn vader, jonkheer Johan Frederik Willem Carel de Jonge van Zwijnsbergen, stamde uit een Zeeuws geslacht, dat teruggaat tot in de 15e eeuw in Zierikzee en de familie bracht hier eeuwenlang bestuurders en burgemeesters voort. In 1820 kocht een voorvader Zwijnsbergen en voegde dit aan de familienaam toe en vijf jaar later werd hij in de Nederlandse adel verheven met het predikaat van jonkheer. Zwijnsbergen bleef in het bezit van deze tak, tot het drie generaties later in 1905 verkocht werd. Zijn moeder, Antoinette Cladder, kwam uit een familie van middenstanders en ondernemers, en haar vader was tabaksfabrikant en industrieel.

Hij groeide als enige kind in het gezin op in Culemborg en zijn vader was hier werkzaam als rentmeester van het kroondomein rentambt Tiel. Nadien werd hij rentmeester van de Ridderlijke Duitsche Orde en poldergraaf van de Polder Everdingen. Na zijn middelbare schoolopleiding voltooid te hebben, ging hij in Utrecht rechten studeren. Vervolgens vestigde hij zich in Helmond, waar hij werkzaam werd bij N.V. P.F. van Vlissingen en Co’s Katoenfabrieken. Hier werd hij uiteindelijk hoofd van de personeelsdienst. In zijn jaren in Helmond was hij hier van 1961 tot 1965 lid van de gemeenteraad. In 1967 werd hij personeelschef bij Hoechst-Vlissingen N.V., eerst in Vlissingen en later in Amsterdam, en verhuisde hij naar Zeist. In deze jaren werd hij ereridder van de Johanniter Orde in Nederland. Toen hij na zijn pensionering de laatste jaren steeds meer zorg behoefde, vond hij deze in De Looborch in Zeist. In zijn hele leven wist hij steeds kracht te putten uit zijn rotsvaste vertrouwen in God, want “Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus”, zoals hij zelf eens schreef.

Op 16 mei 2016 kwam hij in Zeist te overlijden: “Onverwacht is van ons heegegaan onze dierbare, wijze en immer opgewekte achteroom (…) Jhr. mr. J.A. de Jonge van Zwijnsbergen – Dolf.” Jonkheer mr. Johan Adolf de Jonge werd tweeënnegentig jaar en wordt diep betreurd door zijn familieleden. Het afscheid vond plaats in besloten kring op woensdag 25 mei 2016.