Overleden: mr.dr. V.A.M. van der Burg

Mr.dr. Vincent Arthur Maria van der Burg, geboren Zeist 17 april 1945, overleden Zeist 29 april 2020, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Commandeur in de Orde van de H. Paus Sylvester, Commandeur in de Orde van het H. Graf van Jeruzalem, Drager van de Inhuldigingsmedaille 1980, Oud-Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Publicist op juridisch, lokaal-historisch en genealogisch gebied, weduwnaar van Marianne Antonia van der Burg née Kokke.

Op 29 april 2020 is mr. dr. V.A.M. (Vincent) van der Burg in zijn woonplaats Zeist overleden in de leeftijd van 75 jaar. Hij was advocaat en politicus voor het CDA en was van 1979 tot 1998, dus bijna 19 jaar lang, lid van de Tweede Kamer. Hij was daarnaast publicist op juridisch en genealogisch gebied.

Vincent van der Burg heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de Wet op de Adeldom. De bepaling over adeldom was in 1983 uit de Grondwet geschrapt en dit onderwerp zou voortaan bij de Wet geregeld worden. In het wetsontwerp van de hand van de Hoge Raad van Adel werd veel bij het oude gelaten. Zo zou adeldom alleen overgaan op kinderen, die uit het wettige huwelijk van een adellijke vader waren geboren. Intussen waren er nieuwe opvattingen over gelijke rechten, die ook in internationale verdragen waren vastgelegd.

Van der Burg heeft in september 1993 een amendement ingediend, waarin werd bepaald, dat adeldom ook zou overgaan op buiten huwelijk geboren en geadopteerde kinderen. Dit amendement is door de Tweede Kamer zonder discussie aangenomen en ook door de Eerste Kamer bekrachtigd. Later is discussie ontstaan over de vraag of deze regeling ook gold voor kinderen, die al geboren waren voor de inwerkingtreding van de wet. In een procedure over deze kwestie heeft Vincent van der Burg in 2018 een verklaring afgelegd, die inhield, dat het amendement onmiddellijke werking had, dus ook bedoeld was voor kinderen die al geboren of geadopteerd waren. De andersluidende interpretatie van minister van Thijn was in strijd met het geldende staatsrecht, aldus van der Burg.

Ten gevolge van het coronavirus is deze procedure helaas vertraagd en Van der Burg zal de afloop niet meer kunnen meemaken. Hij ruste in vrede.