Symposium 8 juni: Heibel en harmonie rond 1418


Op vrijdag 8 juni vindt er in Zutphen een symposium plaats over de dynamische verhoudingen tussen steden, adel en vorsten in de 15de-eeuwse Nederlanden. Directe aanleiding is de verbondsbrief van 1418, die op 3 mei zeshonderd jaar oud is. Hiermee eisten de Gelderse steden en ridderschap inspraak in de opvolging van hertog Reinald van Gelre en benadrukten zij dat ze eenheid wilden. Het conflict liep uiteindelijk hoog op en na het overlijden van haar man werd hertogin Maria de toegang zelfs tot het hertogdom ontzegd. Ze zou er nooit meer terugkeren.

Programma:

10.30 uur: Ontvangst met koffie en lekkernij.
11.00 uur: Welkomstwoord door de organisatie en de gemeente Zutphen

BLOK 1: VORSTELIJKE MACHT EN ONMACHT

11.15 uur: Centralisatie of confederatie? De relatie tussen heerlijkheden en staatsvorming in de Nederlanden, 1300-1600. Jim van der Meulen, Universiteit Gent

11.45 uur: Vorst aan de grond. De financiële en politieke problemen van hertog Arnold van Gelre (1410-1473). Jaap Ligthart, Universiteit Leiden

12.15 uur: Vragen en discussie

12.30 uur: Lunch, met gelegenheid tot verkenning in en rond de Walburgiskerk.

BLOK 2: VORSTINNEN IN DE VOORSTE LINIE

13.45 uur: De hertogin aan de onderhandelingstafel. Maria van Gulik en Gelre en de Gelderse Verbondsbrief van 1418. Prof. Dr. Johan Oosterman, Radboud Universiteit

14.15 uur: Van pion naar partijleidster? Margaretha van Bourgondië (1374-1441) en de Bourgondische machtsovername in Holland. Dr. Margreet Brandsma, Universiteit Leiden

14.45 uur Vragen en discussie

15.00 uur koffie/theepauze

BLOK 3: STAD EN STAAT IN SAMENSPEL

15.30 uur: Eendracht maakt macht. De geschiedenis van middeleeuwse stedenbonden in de Zuidelijke Nederlanden. Dr. Jelle Haemers, KU Leuven

16.00 uur: Brabant à(vant) la carte. Hertogelijke en stedelijke representaties van het hertogdom Brabant in administratieve en literaire bronnen (1356-1500). Kim Overlaet en Arend Elias Oostindiër, Universiteit van Amsterdam

16.30 uur: Vragen en discussie

16.45 uur: Afsluiting gevolgd door hapje en drankje.

Voor meer informatie en opgave, zie https://middeleeuwen-symposium.nl/.