Tentoonstelling op kasteel Amerongen: Help, de Keizer komt!

Afb. 1. Keizer Wilhelm II en het kasteel waar hij vanaf 11 november 1918 als politiek vluchteling 18 maanden te gast was: Amerongen.

T/m 2 december is op kasteel Amerongen een tentoonstelling te zien die het verhaal vertelt van de Duitse Keizer, die hier 18 maanden verbleef. Op 11 november 1918 werd de wapenstilstand getekend, die een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog en diezelfde dag vond Keizer Wilhelm II hier als politiek vluchteling een gastvrij onderdak bij Godard graaf van Aldenburg Bentinck. De Keizer zou hier uiteindelijk 18 maanden blijven, terwijl het eigenlijk de bedoeling was dat hij er drie dagen zou logeren.

Afb. 2. Georg Friedrich Prins van Pruisen (midden), Hoofd van de Keizerlijke Familie, met zijn echtgenote Prinses Sophie en Herman Sietsma, directeur van kasteel Amerongen, op de brug van kasteel Amerongen. Foto met hartelijke dank aan Marc van Gerwen.

Op de tentoonstelling wordt het verblijf van de Keizer door de ogen van de kasteelbewoners bekeken en op deze manier maak je als bezoeker de Keizer van dichtbij mee. De vleugel-adjudant van de Keizer, Sigurd von Ilsemann (1884-1952), huwde de dochter des huizes, Elizabeth gravin van Aldenburg Bentinck (1892-1971) en dankzij haar en zijn dagboekaantekeningen is er nu veel bekend over de dagelijkse gang van zaken op Amerongen tijdens het keizerlijke verblijf.

Afb. 3. Cecilia-Louise von Ilsemann, nazaat van de kasteelbewoners, las voor uit het dagboek van haar overgrootmoeder. Foto met hartelijke dank aan Marc van Gerwen.

Afgelopen vrijdag vond de officiële opening plaats, waarvoor een nazaat van Wilhelm II was uitgenodigd: Georg Friedrich Prins van Pruisen, achterachterkleinzoon van de Keizer en Chef de Famille, was samen met zijn echtgenote Prinses Sophie uit Duitsland overgekomen. Beiden arriveerden in een Delage uit 1939 en werden welkom geheten door Herman Sietsma, directeur van kasteel Amerongen.

Afb. 5. De kinderen Von Ilsemann, kleinkinderen van Godard graaf van Aldenburg Bentinck, bij het hemelbed waarin de Keizer sliep. Foto part. coll.

Op de grote bovengalerij zaten de vele genodigden en was er eerst muziek. Vervolgens las Cecilia-Louise von Ilsemann, achterkleinkleindochter van de vleugel-adjudant van de Keizer en nazaat van de kasteelbewoners, voor uit het dagboek van haar overgrootmoeder Elizabeth gravin van Aldenburg Bentinck.

Daarna werd de openingshandeling verricht en konden de genodigden de vele bijzondere stukken bekijken in de authentiek ingerichte vertrekken, die aan het keizerlijk verblijf herinnerden, zoals het keizerlijke servies in de eetkamer en het hemelbed, waarin Wilhelm II sliep.

Ook benieuwd naar deze tentoonstelling en meer weten hierover en over bezoekmogelijkheden aan kasteel Amerongen? Kijk dan op https://kasteelamerongen.nl/plan-je-bezoek/rondleidingen/help-de-keizer-komt.

Geschiedenis kasteel Amerongen
In 1557 werd het adellijke geslacht Van Reede, Graven van Athlone, eigenaar van Amerongen en zij herbouwde het na de verwoesting in 1673 door de Franse troepen in de grootse stijl waarin we het nu nog kunnen bewonderen. Hun erfopvolgers, de graven Van Aldenburg Bentinck, bezaten het tot in 1977, maar wanneer je er nu rondloopt, is het nog steeds zoals het was: een bewoond, eeuwenoud familiehuis met een adellijk allure van Europees niveau. Een huis dat zelfs een rol in de Europese geschiedenis speelde toen de Duitse Keizer in 1918 hier een gastvrij toevluchtsoord vond.

Afb. 6. Het borstbeeld van Wilhelm II op de bovengalerij, dat Godard graaf Van Aldenburg Bentinck als dank voor de genoten gastvrijheid van de Keizer cadeau kreeg.