Veilingnieuws: een familiearchiefje van de baronnen Van Haersolte bij Bubb Kuyper Veilingen in Haarlem

Afb. 1. Kwartierstaat van Lambert van Eck met de wapens van zijn vier grootouders: Van Eck, Van Asch, Foijert en Van Lidth de Jeude. Zijn nakomeling mr. Gerard van Eck (1785-1857) huwde in 1817 Agatha barones van Haersolte (1798-1876). Lambert van Eck (1682-1736) was (substituut)-griffier en eerste secretaris van de kanselarij, schepen, raad en burgemeester van Arnhem, gecommitteerde van het kwartier van Veluwe ter Staten-Generaal, richter en stadhouder van de lenen van de hoge heerlijkheid Doorwerth.

Van 26 t/m 29 mei vindt er bij Bubb Kuyper Veilingen in Haarlem ( www.bubbkuyper.com) een grote veiling plaats van boeken, prenten, kaarten, documenten, enz. Eén van de kavels is kavel 72/2915 en dit betreft een familiearchiefje van de baronnen Van Haersolte en bevat ongeveer 20 stukken uit de jaren 1631-1982.

In dezelfde veiling wordt ook een zeer zeldzame en gesigneerde brief van Constantijn Huygens aan Rutger van Haersolte tot Westerveld uit 1655 aangeboden. Dit betreft kavel 72/2922 en wordt getaxeerd op 300-500 euro.

De familie Van Haersolte is een oude, Overijsselse adellijke familie, waarvan de stamvader in 1433 vermeld wordt. De familie bracht eeuwenlang officieren en bestuurders voort, die een vooraanstaande plaats in Overijssel bekleedden. In Zwolle herinneren verschillende grote huizen in de stad nog aan hun prominente aanwezigheid in deze stad.

In 1814 werden nakomelingen benoemd in de Ridderschappen van Overijssel en Gelderland en in 1819 werd de titel baron voor de familie erkend. Ook in het Koninkrijk der Nederlanden bracht de familie vele prominente leden voort, waaronder burgemeesters, een ambassadeur, een hoogleraar en een kamerheer i.b.d. van de Koninginnen Wilhelmina en Juliana.

Het archiefje wordt getaxeerd op 100-150 euro. Benieuwd naar wat er verder geveild wordt? Kijk dan in de online catalogus op https://www.bubbkuyper.com/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=272&virtuemart_manufacturer_id=0&Itemid=198

Afb. 4. Een door Constantijn Huygens op 13 februari 1655 ondertekende brief aan ‘Jo [nkhee]r Rutger van Haersolte thoe Westervelt’. Westerveld was een havezate nabij Zwolle, die in 1633 aan Rutger van Haersolte werd verkocht. Daarnaast kocht hij in 1656 de havezate Wolfshagen. Hij was landrentmeester van het Graafschap Lingen en dijkgraaf van Salland.