Veilingnieuws: het echtpaar Van Bommel – Half-Wassenaer van Onsenoort

Afb. Het echtpaar Van Bommel – Half-Wassenaer van Onsenoort. Portretten 60×46 cm. Foto met hartelijke dank aan Derksen Veilingbedrijf/https://www.derksen-veilingbedrijf.nl.

Op 15 t/m 18 april vindt er een grote Kunst en Antiek Veiling plaats bij Derksen Veilingbedrijf, het oudste veilingbedrijf van Gelderland. Op deze veiling betreft kavel 81 de portretten van het echtpaar Van Bommel – Half-Wassenaer van Onsenoort. Hieronder hun verhaal. Benieuwd naar wat er verder geveild wordt? Kijk dan voor de online catalogus op https://www.derksen-veilingbedrijf.nl/

Jacobus Cornelius Balthazar van Bommel werd gedoopt op 26 januari 1774 in ’s-Hertogenbosch in een familie van kooplieden en fabrikeurs van laken. Zijn voorouders kwamen uit Leiden, maar zijn vader vestigde zich in ’s-Hertogenbosch. Jacobus werd mede-eigenaar en administrateur van een witglasfabriek in ’s-Hertogenbosch en was vanaf 1803 lid van de Raad van ’s-Hertogenbosch.

Op 9 juli 1798 huwde hij in Nieuwkuik Rufina Jacoba Maria Half-Wassenaer van Onsenoort. Zij werd gedoopt op 12 maart 1778 in ’s-Hertogenbosch. Haar vader was grootgrondbezitter en heer van Onsenoort en Nieuwkuyk. Hij stamde uit een familie van landbouwers uit Wassenaar, die in de 17e en 18e eeuw tot aanzien kwam. Bijleveld schreef in zijn ‘Over de geslachten behandeld in het Nederland’s Adelsboek’ met scherpe pen: “Toen de familie in de 18e eeuw maatschappelijk steeg, werd geheel ten onrechte eene afstamming uit den bastaard van Jan II, laatsten Burggraaf van Leiden uit den Huize van Wassenaer bedacht.”

Het echtpaar liet zich zeer standsbewust ten voeten uitbeelden: hij in een landelijke omgeving met een jachthond aan zijn voeten en met een theekoepel op de achtergrond, terwijl zijn echtgenote is afgebeeld met op de achtergrond het kasteel Onsenoort. Zij lieten zich bovendien afbeelden met hun familiewapens, waarbij het opvallend is, dat haar wapen het volledige Van Wassenaer wapen betreft, terwijl de familie Half-Wassenaer meestal het familiewapen in twee helften voerde: links een effen zilveren veld en alleen rechts het halve Van Wassenaer wapen.

Jacobus overleed op 14 maart 1806 in ’s-Hertogenbosch en zijn diepbedroefde weduwe liet de volgende annonce plaatsen: ‘Het behaagde den Almachtigen God, myne waarde en tedergeliefde Echtgenoot, den Heer JACOBUS CORNELIS van BOMMEL, in leven Lid van den Raad der Gemeente in deze Stad, den 14 dezer, op het onverwachts, in den ouderdom van 32 Jaren en 2 Maanden, aan de gevolgen van eene Vogt-verplaatsing van het Roodvonk, tot zich te nemen. Door dit verlies wordt de droefheid vernieuwd welke ik voor maar 11 Dagen gevoelde wegens het afsterven van myn oudste Zoontje, RUDOLPH, mede van dezelfde Ziekte, in den jeugdigen ouderdom van 5 Jaren en 6 Maanden overleden. ‘s Bosch, 16 Maart 1806, R. van BOMMEL Geb. WASSENAAR van ONSENOORT.

Rufina zou haar echtgenoot bijna 49 jaar overleven en overleed op 19 januari 1855 op 66-jarige leeftijd in ’s-Hertogenbosch.

Het echtpaar kreeg naast genoemde Rudolph nog twee kinderen. Hun zoon, mr. Joannes Baptista Lucas Wilhelmus van Bommel (1801-1874), zou advocaat en procureur in ’s-Hertogenbosch worden en diens kleinzoon werd in 1905 in de Nederlandse adel verheven met het predikaat jonkheer. Deze adellijke tak van de familie Van Bommel stierf in 1977 uit. Rufina liet zich op haar portret afbeelden met haar dochter: Sophia Henrica Maria van Bommel (1799-1880). Zij huwde in in 1824 Joannes Franciscus ridder de van der Schueren (1798-1880), die lid van de Ridderschap, lid van de Provinciale Staten en lid van de Gedeputeerde Staten zou worden. Als president van de restauratiecommissie van de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch zou hij jarenlang een belangrijke rol in het restauratieproces van deze kathedraal spelen. Hun nakomelingen leven als ridders en jonkvrouwen De van der Schueren binnen de Nederlandse adel voort.

De portretten werden vooraf getaxeerd op 400-800 euro en werden uiteindelijk geveild voor 5000 euro.

Voor meer informatie over deze veiling en de online catalogus van deze Kunst en Antiek Veiling met de mogelijkheid om online te bieden, zie https://www.derksen-veilingbedrijf.nl/