Veilingnieuws: het portret van een Hongaarse edelman bij Veilinghuis Korendijk

Afb. Het naambordje op de lijst vermeld: ‘Gyula Hettyey de Makkoshettyey (1830 – 1911) Keizerlijk en koninklijk Raadsheer in galatenue van de Hongaarse adel’.

Op maandag 31 augustus loopt er een online veiling af bij Veilinghuis Korendijk, dat een dependance is van het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg. Eén van de aangeboden kavels is dit portret van een Hongaarse edelman. Lees het verhaal hierbij hieronder of kijk in de catalogus voor wat er verder geveild wordt op https://korendijk.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog

Gyula Hettyey de Makkoshettyey (1830 – 1911) was een Hongaarse edelman, die Keizerlijk en koninklijk Raadsheer was. Hij was hoofd van het gerechtshof van Oostenrijk-Hongarije. Als eerste kamerheer van Keizer Franz Jozef I van Oostenrijk verkeerde hij in hofkringen. Ook zijn echtgenote, Margit Hettyey de Makkos Hettye, verkeerde aan het hof en was hofdame van Keizerin Elisabeth, die als ‘Sisi’ de geschiedenis in ging.

Het portret is afkomstig uit de nalatenschap van mevr. M.E.J. Hettyey de Makos Hettye (1897 – 1974), die de Villa Maredijk in Leiden bewoonde. Op het portret staat haar voorvader afgebeeld in het traditionele galatenue van de Hongaarse adel. Het portret is geschilderd door Hugo Poll in 1893. Bij het portret hoort een map met ‘Herinneringen uit mijn belevenissen’ door Gyula Hettyey de Makkos Hettye.

De band van de familie Hettyey de Makkos Hettye met Nederland ontstond in 1900, toen de domineesdochter Roelandina Hermina Johanna Hendrina Fortuyn, uit een patriciaatsfamilie, in het huwelijk trad met Gyula Hettyey de Makkos Hettye (1863-1918). Hij was kapitein bij de Hongaarse lijfgarde en een zoon van Gyula Hettyey de Makkos Hettye en Irene Sujanszky de Suja. Hun dochter Wilika Hettyey de Makkos Hettye (1901-† na 1977) huwde in 1923 de Haagse advocaat en procureur jonkheer mr. Willem Frederik Carel van Lidth de Jeude (1894-1948). Dit huwelijk bleef kinderloos en het echtpaar ging vijf jaar later uiteen. In Haagse kringen genoot zij enige bekendheid door de voordrachten die zij gaf over onderwerpen, die met haar vaderland te maken hadden.

Het portret meet 1.42×92 cm en wordt getaxeerd op 500-1000 euro. Verkocht voor 650 euro.

Kijk in de online catalogus voor wat er verder geveild wordt op https://korendijk.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog