Website Ridderschap van Overijssel

Ridderschap van Overijssel, website
Afb. 1. De startpagina van de website van de Ridderschap van Overijssel

Onlangs is ook de Ridderschap van Overijssel online gegaan met een website. De geschiedenis van deze ridderschap gaat terug tot in 1424 en momenteel zijn er 102 leden. De Ridderschap van Overijssel is toegankelijk voor meerderjarige mannelijke Nederlanders die tot de Nederlandse adel behoren en die behoren tot een geslacht waarvan leden voor 1852 hierin verschreven zijn geweest.

Nadat met de komst van de Fransen in 1795 de ridderschap werd opgeheven herleefde de Overijsselse Ridderschap in 1814 als staatsrechtelijke organisatie, maar met de grondwetswijziging van 1848 verloor het deze functie. De Ridderschap van Overijssel bleef echter voortbestaan en bloeit tot op de dag van vandaag.

Naast de charitatieve taak is nu vooral de cultuurhistorische richting van groot belang geworden en ondersteunt de ridderschap tal van projecten. In 2000 verscheen over de geschiedenis van de Overijsselse ridders het uiterst lezenswaardige boek ‘De Ridderschap van Overijssel. Le Métier du Noble.’ van de hand van A.J. Mensema in samenwerking met co-auteurs Js. Mooijweer en J.S. Streng – nog steeds hier en daar op internet verkrijgbaar en een aanrader!

De Ridderschap van Overijssel, boek
Afb. 2. De voorkant van het boek over de Ridderschap van Overijssel, dat in 2000 verscheen

Links naar de websites van de ridderschappen die inmiddels online zijn:

Ridderschap van Gelderland
www.ridderschapvangelderland.nl
Ridderschap van Noord-Brabant
www.ridderschapvannoordbrabant.nl
Ridderschap van Overijssel
www.ridderschapvanoverijssel.nl
Ridderschap van Utrecht
www.ridderschap-utrecht.nl
Ridderschap van Zeeland
www.ridderschap-van-zeeland.nl