‘De zaak Delphine Boël’ (2), door jonkheer mr. Dolph Boddaert

In België speelt al lange tijd de zaak Boël, waarin Delphine Boël, de natuurlijke dochter van Koning Albert II van België, centraal staat. Vanuit adelsperspectief is deze zaak zeer interessant, omdat Delphine nu nog het predikaat jonkvrouw heeft, dankzij haar (nu nog) wettige vader jonkheer Jacques Boël. Jonkheer mr. Dolph Boddaert, oud-advocaat en lid van de Raad van Advies van de Stichting Adel in Nederland, schreef naar aanleiding van de nieuwste ontwikkelingen in deze zaak het onderstaande artikel.

Afb. 1. Het wapen Boël. Afbeelding met dank aan  Mimich - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9102615.
Afb. 1. Het wapen Boël. Afbeelding met dank aan Mimich – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9102615.

DE ZAAK DELPHINE BOËL (2)

Ontkenning vaderschap Jacques Boël en vaststelling vaderschap koning Albert afgewezen

Op 12 november 2016 gaf ik een overzicht van de zaak Boël: https://www.adelinnederland.nl/zaak-boel-jonkheer-mr-dolph-boddaert/.

Het Constitutionele Hof had de zaak Boël terugverwezen naar de rechtbank Brussel. Deze Rechtbank heeft op 28 maart 2017 een opmerkelijke uitspraak gedaan: De vordering van Delphine tot ontkenning van het vaderschap van haar wettelijke vader Jacques Boël is afgewezen, en daarmee ook de vordering tot vaststelling van het vaderschap van Koning Albert II.

Opmerkelijk, omdat Jacques Boël zelf had ingestemd met de vordering van Delphine. Hij had zich vrijwillig onderworpen aan een DNA – test, die duidelijk aangaf, dat hij niet de verwekker van Delphine was. Bovendien is er na de scheiding van de ouders nauwelijks enig contact geweest tussen vader en dochter.

Maar de rechtbank Brussel overwoog, “dat de relatie tussen vader en kind niet kan worden gereduceerd tot een biologisch gegeven, maar dat andere bestanddelen essentieel zijn, zoals het bezit van de wettige staat of de integratie in een familiestructuur”. De rechtbank was van mening, dat de lange duur van de relatie tussen Delphine en haar wettige vader aan toewijzing van de vordering in de weg stond.

Delphine en haar advocaten hebben al aangekondigd, dat zij tegen deze uitspraak beroep zullen instellen.

Bergen 19 mei 2017

Wilt u donateur worden van AiN en het digitale magazine ontvangen?
De Stichting Adel in Nederland heeft als doel het digitaal aanbieden van informatie over adel in Nederland in de ruimste zin. Voor € 17,50 per jaar kunt u donateur worden, ontvangt u zes keer per jaar het digitale magazine en steunt u ons in onze werkzaamheden. AiN heeft de cultuele ANBI-status en daardoor kunt u als donateur bij de opgave voor de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen. Meer weten en opgeven als donateur? Stuur dan een mail naar nieuwsbrief@adelinnederland.nl.