Zoektocht naar informatie over dr. Agnes Mellina barones van Asbeck (1886-1962)

Asbeck, Melline van
Afb. 1. De geboorteannonce van freule Melline van Asbeck

Kunsthistoricus en schrijver dr. Wim de Wagt is bezig met een onderzoek naar freule Melline van Asbeck. Zij was een dochter van ir. Dirk baron van Asbeck (1854-1930) en Isabella Francisca barones van Asbeck née jonkvrouwe Mollerus (1863-1920). Haar vader was achtereenvolgens gezant van de Nederlandse regering in Parijs, Tokyo en Warschau. Een groot deel van haar leven bracht Melline door in Parijs en Geneve. Zij promoveerde twee maal, achtereenvolgens in Parijs (1930) en in Geneve (omstreeks 1960). Zij stierf in Troinex, een dorp vlakbij Genève.

Het meest interessante aan haar is dat zij zich in het interbellum in de hoogste politieke, economische en culturele kringen inzette voor een verenigd Europa. Zij was onder meer betrokken bij de Volkenbond in Geneve. Wim de Wagt bereidt een boek voor over dit thema, waarin zij één van de personen is die hij voor het voetlicht wil brengen.

Hij is nu op zoek naar archief- en beeldmateriaal over haar. Het zusje van Melline, Caroline Geraldine Fernande barones van Asbeck, bleef ongehuwd en overleed in 1965 in Haarlem. Haar broer heeft één kleinzoon, maar bij hem is geen archiefmateriaal terecht gekomen. Daarom hierbij deze oproep: wie weet wat er met haar persoonlijke bezittingen is gebeurd? Wie bezit misschien archief- of fotomateriaal over deze bijzondere freule? Weet u meer? Mailt u dan naar: info@adelinnederland.nl

Asbeck, wapen
Afb. 2. Het familiewapen Van Asbeck