AiN te gast in Ochtend Show to go

Afb. John Töpfer aan het woord in de Ochtend Show to go over het vertrek van de huidige bewoners van kasteel Duivenvoorde. Screenshot met hartelijke dank aan de Ochtend Show to go.

Binnenkort komt er na bijna 800 jaar een einde aan de bewoningsgeschiedenis van kasteel Duivenvoorde. Het kasteel is sinds 1960 met de inboedel ondergebracht in een stichting, maar een klein gedeelte wordt nog bewoond door Ludolphine barones Schimmelpenninck van der Oye. Zij is een rechtstreekse nakomelinge van de eerste eigenaar van het kasteel in 1226: Philips van Duivenvoorde. Samen met haar echtgenoot Roland van Haersma Buma bewoont zij de zuidvleugel van het kasteel, maar zij hebben nu voor een appartement in ‘s-Gravenhage gekozen.

In de Ochtend Show to go werd hier vanmorgen aandacht aan besteed en werd het echtpaar hierover geïnterviewd. AiN werd gastvrij ontvangen in de studio en bevraagd over de Nederlandse adel en hun kasteelbezit. In deze uitzending waren er twee gespreksmomenten hierover: 3.18-10.15 en 58.58-1.05. Deze zijn hieronder terug te zien.