Boekpresentatie op kasteel Middachten: ‘De eigenzinnige erfdochter van Middachten. Ursula Philippota van Raesfelt (1643-1721)’

Afb. 1. V.l.n.r. historicus Luc Panhuysen, auteur Hermine Manschot-Tijdink en Franz Graaf zu Ortenburg.

Vandaag vond op kasteel Middachten de boekpresentatie plaats van ‘De eigenzinnige erfdochter van Middachten. Ursula Philippota van Raesfelt (1643-1721)’, dat geschreven is door Hermine Manschot-Tijdink. Het welkomstwoord werd uitgesproken door Franz Graaf zu Ortenburg, mede namens zijn echtgenote, die de 25e heer van Middachten is sinds 1190. Hij is in de vrouwelijke lijn een nakomeling van Ursula Philippota van Raesfelt.

De jarenlange, grondige zoektocht in de archieven door Hermine Manschot-Tijdink leverde een in meerdere opzichten uniek boek op: boeken over vrouwen in de 17e eeuw zijn zeldzaam en dan ook nog eens een boek dat gebaseerd is op persoonlijk bronnen. Daarnaast biedt dit boek ook nog eens een geweldig tijdsbeeld van de gebeurtenissen in het Rampjaar 1672, gezien van uit het perspectief van één van de belangrijkste adellijke families uit die tijd: de Van Reedes.

Van Reede
Van Reedes waren bestuurder, diplomaat of veldmaarschalk en tekenend voor het belang van deze familie is, dat zij de enige in Nederland is met zowel Nederlandse, Duitse, Engelse als Deense adellijke titels. Door huwelijken verbonden Van Reedes zich met andere vooraanstaande geslachten en deze allianties zijn nog heden terug te zien op de bovengalerij van het kasteel, waar een unieke Ahnengalerie te zien is van de opeenvolgende Heren van Amerongen met hun eega’s. Godard Adriaan Baron van Reede (1621-1691), was onder meer heer van Amerongen en top-diplomaat en zijn zoon Godard Baron van Reede, 1e Graaf van Athlone (1644-1703), gehuwd met Ursula Philippota van Raesfelt, was in 1672 officier in Statendienst. Beiden waren in het Rampjaar 1672 nauw bij de gebeurtenissen van hun tijd betrokken.

Rampjaar 1672
Dit jaar wordt het Rampjaar 1672 uitgebreid in Nederland herdacht. De Republiek werd in dat jaar door Frankrijk, Engeland en de bisschoppen van Munster en Keulen aangevallen. Het was de Gouden Eeuw en Koning Lodewijk XIV van Frankrijk nam wraak op de Republiek, die voor zijn ambitieuze voeten liep. De Republiek was ‘een dikke kabouter, omringd door hongerige reuzen’, aldus de historicus Luc Panhuysen  in zijn inleiding deze middag. Voor de familie Van Reede verliep het Rampjaar dramatisch: hun kasteel Amerongen werd door de Franse troepen in brand gestoken en Middachten, dat door erfdochter Ursula Philippota van Raesfelt in de familie Van Reede kwam, werd uiteindelijk geplunderd en was onbewoonbaar.

Afb. 2. Kasteel Middachten: sinds 1190 familiebezit en één van de weinige kastelen in Nederland die nooit verkocht is en waarvan de huidige eigenaar, Franz Graaf zu Ortenburg, afstamt van de eerst vermelde eigenaar in 1190.

Op deze boekpresentatie was er naast een inleiding door Luc Panhuysen over ‘Nederland ten tijde van het Rampjaar’, een korte levensschets van Ursula Philippota van Raesfelt door Hélène Bremer en waren er muzikale intermezzo’s door Ireen Thomas op de luit. Ook Ursula Philippota van Raesfelt speelde luit en Ireen Thomas bracht de aanwezigen met haar muziek terug in de tijd van Ursula Philippota. Na de overhandiging van de eerste exemplaren door Hermine Manschot-Tijdink aan Franz Graaf zu Ortenburg en Luc Panhuysen in de grote zaal van Kasteel Middachten, was het tijd voor een borrel en een hapje en konden de aanwezigen de kleine, maar unieke tentoonstelling rondom de vrouwe van Middachten, Ursula Philippota, bekijken in enkele vertrekken op het kasteel.

Benieuwd naar het boek? Kijk voor meer informatie en bestelmogelijkheid op https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789462498914/de-eigenzinnige-erfdochter-van-middachten

In het komende magazine van de stichting Adel in Nederland volgt een uitgebreid verslag van deze middag met meerdere foto’s. Het magazine wordt per mail toegestuurd aan de donateurs. Voor 17,50 euro per jaar kunt ook u donateur worden. Mail voor meer informatie naar info@adelinnederland.nl.

Afb. 3. Een aanrader om te lezen! Een uniek tijdsdocument van het leven van een adellijke dame, die van dichtbij de gebeurtenissen van het Rampjaar 1672 meemaakte en die haar voorouderlijk kasteel Middachten geplunderd en onbewoonbaar terugvond.