Geboren: Dedel

Dedel-Vriesendorp, alliantiewapen

Jonkvrouwe Lucy Annemie Dedel, geboren Haarlem 13 februari 2016, dochter van jonkheer Pieter Samuël Dedel en Esther Stefanie Dedel née Vriesendorp.

Vriesendorp is een patriciaatsfamilie die in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat staat.