Geboren: Kolenbrander

Afb. Het familiewapen De Ranitz.

Alox Casijn Kolenbrander, geboren Amsterdam 6 februari 2019, zoon van Maarten Bastiaan Kolenbrander en jonkvrouwe Filique Escoffine de Ranitz.