Geboren: Stuyling de Lange

Afb. Links het familiewapen van de patriciaatsfamilie Stuyling de Lange en rechts het familiewapen Van Haersma de With.

Pieter Maurits Stuyling de Lange, geboren Amsterdam 9 april 2019, zoon van Frederick Adriaan Stuyling de Lange en Anna Sophia Elisabeth Stuyling de Lange née jonkvrouwe van Haersma de With.