Maatschappij van Weldadigheid 200 jaar

Afb. 1. Koning Willem Alexander bij de viering van 200 jaar Maatschappij van Weldadigheid. Bij de ontvangst keek de grondlegger van de maatschappij, Johannes graaf van den Bosch, vanaf zijn geschilderd portret toe. © Wilbert Bijzitter/Hollandse Hoogte.

Op 20 april was Z.M. de Koning in Frederiksoord bij de viering van 200 jaar Maatschappij van Weldadigheid. Deze maatschappij werd in 1818 opgericht door Johannes graaf van den Bosch (1780-1844) om de armoede te bestrijden. Bij deze viering waren ook nakomelingen van hem aanwezig.

Wij kregen van A.A.C. gravin van den Bosch-van Heeckeren van Brandsenburg het onderstaande verslag van de viering van 200 jaar Maatschappij van Weldadigheid, waarvoor wij haar bijzonder erkentelijk zijn.

Frederiksoord binnen rijdend werden we verwelkomd door de vrolijk wapperende vlaggen met portret van de Gouverneur-Generaal erop – twee op iedere lantarenpaal.

In het Gebouw van Weldadigheid werden alle gasten ontvangen. Voor de deur stond Johannes van den Bosch in vol ornaat zoals afgebeeld op het bekende portret. Met zijn ‘Welkom, ik ben Johannes van den Bosch’ keek hij in eerste instantie nogal vreemd toen ik naar mijn echtgenoot (J.H.O. graaf van den Bosch) wees en zei ‘Hij is echt Johannes van den Bosch’ !!

Met mw. L.F.E. Eschauzier-van den Bosch en jhr. R. A. van den Bosch zaten wij vooraan tijdens de presentatie van Daphne Bunskoek, een nazaat van één van de kolonisten uit de Kolonie Wilhelminaoord; dit legde zij ook vol humor uit. Zij was fantastisch, geestig, ad rem en speelde geweldig in op hetgeen er gezegd werd door de sprekers.

Mw. A. Haarsma en de heer M. Wiersma (voorzitter en directeur van de Stichting Maatschappij van Weldadigheid) heetten ons welkom, gevolgd door mw. drs. M.I. Hamer (voorzitter S.E.R.); zij gaf haar visie op de huidige Nederlandse opgave op het gebied van sociaal economische vernieuwingen en de relevante ontwikkelingen en trends.

We zagen bijzondere filmportretten van bijzondere ondernemers die opnieuw een betekenis aan de proefkolonie Frederiksoord geven door het ontwikkelen van initiatieven op het gebied van wonen (woongemeenschap ondergebracht in kleine appartementen van ouderen en tienermoeders met het idee dat zij elkaar kunnen helpen), zorg en scholing voor mensen die in de maatschappij tussen wal en schip raken en in o.a. het Kiemhuis verschillende vaardigheden leren.

Afb. 2 Johannes graaf van den Bosch (1780-1844) op zijn portret door Cornelis Kruseman uit 1829 vlak voor zijn vertrek als Gouverneur-Generaal naar Nederlands-Indië. Coll. Rijksmuseum Amsterdam.

Daarna sprak prof. dr. H. (Herman) Pleij ons hilarisch toe met zijn cultuurhistorische kijk op de geschiedenis en idealen van Johannes van den Bosch gekoppeld aan onze Nederlandse identiteit.
Hierna namen we allen plaats op de zonovergoten tribunes (wat een geluk met zo een prachtige dag) net voor Koning Willem Alexander aan kwam. Hij was ervoor door het Bestuur van de Stichting Maatschappij van Weldadigheid (waaronder jhr. mr. J.W.H. van den Bosch) ontvangen in Huis Westerbeek en rondgeleid door o.a. de Proeftuin en het Kiemhuis. De musical ‘Het Pauperparadijs’ werd in beknopte vorm gedurende een half uur opgevoerd in de open lucht.

Een groot aantal schoolkinderen was aanwezig met oranje T-shirts met het logo ‘WELKOM TOEN WELKOM NU’. Na afloop mochten acht schoolkinderen een boek met tekeningen aan de Koning aanbieden. Hun opdracht was een tekening te maken hoe de wereld beter kon worden.

De Koning vertrok na afloop van de Musical en liepen wij naar het Kiemhuis waar wij in de openlucht konden lunchen en ook konden rondkijken. In het Kiemhuis spraken wij met een Syrische vluchteling die imker was geweest en nu geïnteresseerden hielp. Anderen waren bezig om de houten honing ramen te maken die in de bijenkasten worden geplaatst. Later zagen we op internet dat de Koning ook met deze man had gesproken. Hij kon zijn vorige beroep en kennis overbrengen en leerde op die manier van de geïnteresseerden weer Nederlands.

Een prachtige dag waar zowel enkele achter, achterkleinzoons/-kleindochter van Johannes van den Bosch als de Koning, als achter, achterkleinzoon van diens zeer belangrijke ‘supporter’ aanwezig waren. Helaas duurde het bezoek van de Koning maar kort.

Link naar de speciale website ter gelegenheid van de viering www.welkomtoenwelkomnu.nl.