Overleden: M.H.J. van Grotenhuis van Onstein-Reintjens

Afb. 1. Het familiewapen Van Grotenhuis van Onstein.
Afb. 1. Het familiewapen Van Grotenhuis van Onstein.

Drs. Marijke Hortense Joséphine van Grotenhuis van Onstein née Reintjens, geboren Maastricht 2 mei 1936, overleden Gent 6 april 2016, douairière jonkheer Elco Lodewijk Johannes Maria van Grotenhuis van Onstein.

In Memoriam Marijke Hortense Joséphine Reintjens werd geboren op 2 mei 1936 te Maastricht als dochter van ir. Josephus Hendrikus Reintjens en Hortense Eugenie Versteeg. Zij groeide op in Maastricht als oudste van acht kinderen. Haar vader kwam uit een familie van herenboeren en handelaren en was eerst werkzaam bij de Maastrichtse Zinkwit Maatschappij en werd daarna mede-oprichter en directeur van de N.V. Bataafsche Rubber Industrie Radium. Het bedrijf werd later overgenomen door Vredestein N.V., een bedrijf dat bekendheid verwierf door de productie van banden voor auto’s, landbouwvoertuigen en fietsen. Hiervan werd haar vader directeur en later president-commissaris. Hij was een bekende persoonlijkheid met vele talenten, die zich inzette voor velen en die uiteindelijk benoemd werd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Afb. 2. Huize Het Onstein in Vorden, waaraan de familie Van Grotenhuis van Onstein haar naam ontleend.
Afb. 2. Huize Het Onstein in Vorden, waaraan de familie Van Grotenhuis van Onstein haar naam ontleent.

In 1960 huwde zij in Maastricht jonkheer Elco Lodewijk Johannes Maria van Grotenhuis van Onstein. Hij was een telg uit een geslacht, waarvan de stamvader, Wigbolt ten Grotenhuis, in 1445 genoemd werd, die in de jaren 1463-1482 burgemeester van Oldenzaal was. De familie bracht grondbezitters, bestuurders en officieren voort en in 1653 werd een voorvader in de H.R. Rijksadelstand verheven. In 1815 volgde benoeming in de Ridderschap van Gelderland en sindsdien voert de familie het predicaat van jonkheer/jonkvrouwe. Door het huwelijk in 1795 met de erfdochter van het Onstein werd deze naam aan de familienaam toegevoegd.

Na hun huwelijk vestigden zij zich in Son en was haar echtgenoot werkzaam als staf-employé bij Philips Gloeilampenfabriek N.V. Na de geboorte van hun zoon en dochter verhuisde het gezin eerst naar Johannesburg en later naar Kaapstad in Zuid-Afrika, waar haar echtgenoot regiodirecteur van Nedbank werd. Na terugkeer in Nederland gingen zij in ’s-Gravenhage wonen vanwege zijn benoeming tot administrateur bij het Ministerie van Economische Zaken, hoofd Algemene Zaken commissariaat militaire productie en secretaris adviesraad militaire productie. Daarnaast was hij actief als lid van de Ridderschap van Gelderland en ridder van Eer en Devotie van de Souvereine Militaire Orde van Malta.

Nadat zij naar België verhuisd waren, gingen zij in Kontich wonen. In 1991 kwam haar echtgenoot te overlijden, die herinnerd werd als een lieve echtgenoot en een zorgzame vader, wiens overlijden veel verdriet gaf, maar waarbij zij ook dankbaar was dat een lang lijden hem bespaard was gebleven. Zij bleef daarna in Kontich wonen en werd lector politieke wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. Haar proefschrift aan King’s College in Londen heeft zij helaas nooit kunnen afronden. Daarnaast was zij actief in de Damesvereniging van de Maltezer Orde, waarvan zij 55 jaar lid is geweest.

Op 6 april 2016 kwam zijzelf te Gent te overlijden: “Met ontroering en dankbaarheid hebben wij afscheid genomen van onze dierbare moeder, grootmoeder, zuster en tante drs. Marijke Hortense Joséphine Reintjens douairière van Jonkheer Elco (sr) van Grotenhuis van Onstein.” Mevrouw Van Grotenhuis werd negenenzeventig jaar en wordt diep betreurd door haar zoon, dochter, schoondochter, schoonzoon, drie kleinkinderen en verdere familieleden.

De begrafenisplechtigheid vond plaats op 11 april in besloten kring in Kontich in België.