Studiemiddag ‘Het veelzijdige Limburgse kastelenlandschap’

a21

Op vrijdag 19 februari organiseert de Stichting Limburgse Kastelen en NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats een studiemiddag over het rijke kastelenerfgoed in Limburg. De locatie voor deze middag is kasteel Erp, dat eeuwenlang in het bezit was van de baronnen Van Erp. Het kasteel is normaal gesproken niet toegankelijk, maar de eigenaar, prof. mr. dr. drs. Frits-Joost Beekhoven van den Boezem, stelt zijn huis voor deze gelegenheid gastvrij open en geeft een rondleiding. Daarnaast is er de mogelijkheid van een rondleiding op kasteel De Raay. Voor meer informatie en opgave zie het volledige programma hieronder.

Stichting Limburgse Kastelen en NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats nodigen u van harte uit voor een studiemiddag over

Het veelzijdige Limburgse kastelenlandschap Vrijdag 19 februari | Kasteel d’Erp Baarlo

Dagvoorzitter: dr. E.A.C. Storms-Smeets (RUG)

Voorprogramma

12.00-13.30 uur Rondleiding Kasteel De Raay onder begeleiding van drs. Ben Olde Meierink Alleen bij voldoende belangstelling, bijdrage hiervoor bedraagt incl. eenvoudig lunchbuffet in het restaurant ‘De Wintertuin’ € 20,-. Gaarne aanmelding vooraf.

Programma
14.00-14.25 uur
Ontvangst met thee en koffie
14.25-14.40 uur
Welkom en inleiding door mw. Marleen Gresnigt-Raemaekers, voorzitter bestuur Stichting Limburgse Kastelen en mw. drs. ir. Heidi van Limburg Stirum, directeur NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats
14.40-14.45 uur
Welkom door prof. mr. dr. drs. Frits-Joost Beekhoven van den Boezem, eigenaar Kasteel d’Erp
14.45-15.25 uur
Voordracht door mw. prof. Anne van Grevenstein-Kruse
Titel: Kasteelinterieurs in Limburg
Voordracht door mw. Maaike Teeuwen BA
Titel: Van sprookjeskasteel naar droomhotel, De herbestemming van Limburgse kastelen vanaf 1930 Kunsthistorica Maaike Teeuwen onderzocht voor de NKS het hergebruik van kastelen en buitenplaatsen als hotel-restaurant. Omdat de helft van de bijna tachtig kasteelhotels in Limburg staat, ligt de focus op die provincie. Limburg blijkt extra aantrekkelijk voor toeristen vanwege het on-Nederlandse landschap. Dit onderzoek is als NKS Rapport nr. 14, dec 2015 verschenen: http://www.kastelen.nl/pdf/rapkashotels_14.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=Studiemiddag+Het+veelzijdige+Limburgse+…&utm_source=YMLP&utm_term=NKS+Rapport+nr.+14%2C+dec+2015

15.25-16.10 uur
Rondleiding door Kasteel d’Erp onder begeleiding van de heer Beekhoven van den Boezem
16:10-16:50 uur
Voordracht door dr. Fred Vogelzang.
Titel: Een nieuwe provincie, een nieuwe elite en de rol van kastelen en buitenplaatsen Limburg werd als provincie ‘uitgevonden’ na het Congres van Wenen in 1815 en het duurde nog decennia voordat deze nieuwe provincie haar plek in het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden had gevonden. Limburg kreeg ook een nieuwe bestuurlijke en economische elite, met een internationale achtergrond. Wie behoorden tot die elite en welke rol speelden kastelen en buitenplaatsen in het leven van deze bovenlaag in de negentiende eeuw? Daarop concentreert deze bijdrage zich.
Voordracht door drs. Theo Oberndorff.
Titel: Kasteel en landschap in Limburg In 2013 heeft de Stichting Limburgse Kastelen het gelijknamige boek uitgegeven met het doel om het geïnteresseerde publiek meer inzicht te geven in de cultuurhistorische samenhang tussen kasteel en bijbehorend landschap. In deze voordracht komen enkele aansprekende thema’s uit dit boek aan de orde.
16.50-17.00 uur Afsluiting door dagvoorzitter 17.00-18.00 uur Napraten met hapje en drankje

Aanmelden
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 15 februari 2016 via deze link: https://docs.google.com/forms/d/12-zITUV4e6Nsl-Qpk5J8SVpWzDWFJ-2uiwiVGQgvuc4/viewform

De kosten voor de studiemiddag bedragen € 20,-. De kosten voor de rondleiding op Kasteel De Raay incl. eenvoudig lunchbuffet bedragen € 20,-. Dit bedrag kunt u overmaken op rekening nummer IBAN NL24ABNA0470759267, ten name van de Nederlandse Kastelenstichting, te Wijk bij Duurstede, onder vermelding van ‘Studiemiddag Limburg’.

Bereikbaarheid locatie, Baron van Erplaan 1, Baarlo

Informatie over Kasteel d’Erp: http://www.limburgsekastelen.nl/kastelen/kasteel?id=160#t5