Symposium ‘700 jaar Janskerk’: een symposium over de ridderlijke orden

Afb. Een symposium met lezingen over de ridderlijke orden door onder meer de voorzitters van deze orden.

Voor de zevende keer organiseert de Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief een symposium, dit jaar met als thema  700 jaar Janskerk. Het jubileum van de Janskerk, waar het  publiekscentrum van het Noord-Hollands Archief is gevestigd, wordt gevierd met onder andere een tentoonstelling (21 juni – 9 september), een boekje ‘700 jaar Janskerk’ (21 september), de lancering van een website over de geschiedenis van kerk en klooster (6 november) en  – als apotheose – een symposium.

Het symposium heeft als hoofdthema het 700-jarig bestaan van de Janskerk en wil de Jansorde/Orde van Malta en de twee andere militaire ridderlijke orden (Johanniter Orde en Duitse Orde) nader  belichten en in het bijzonder aandacht schenken aan het recente  verleden en de maatschappelijke betekenis in heden en toekomst van deze drie orden in Nederland.

De aanwezigheid van de voorzitters van de drie orden, elk met hun unieke historie én hun bijzondere taak heden ten dage op charitatief gebied alsmede een interessant symposium, te houden in het kerkkoor, lijken passend voor de viering van 700 jaar Janskerk, een uitzonderlijke gebeurtenis.

Van de voordrachten wordt een bundel gemaakt, die in het voorjaar  van 2019 verschijnt als deel vijf van de serie Publicaties van de  Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief, uitgegeven  bij Verloren, Hilversum.

Het symposium vindt plaats in  de Janskerk, het publiekscentrum  van het Noord-Hollands Archief.
Adres: Jansstraat 40,  2011 RX Haarlem. Dit is op enkele minuten lopen  van het NS-station Haarlem. Parkeren kan in de parkeergarage Stationsplein.
De kosten voor het bijwonen van  het symposium bedragen R 15,-. Donateurs van de Stichting  Vrienden van het Noord-Hollands  Archief betalen R  10,-. U kunt zich tot en met 4 december aanmelden  door een e-mail met vermelding van uw naam (eventueel ook de namen van personen met wie u komt) te sturen naar de  penningmeester van de Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief, m.poldermans@planet.nl en het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnr.  NL53 INGB 0004 549 239 t.n.v. Stichting Vrienden NHA o.v.v. ‘symposium’.

In de Janskerk zijn slechts 140 zitplaatsen. Bij voltekening  wordt de volgorde van aanmelding  én ontvangst van de betaling  aangehouden. Er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar.

PROGRAMMA
Vanaf 12.45 uur Ontvangst; inschrijving; thee/koffie
13.30 uur Lieuwe Zoodsma, directeur Noord-Hollands Archief Welkomstwoord
Jan Spoelder, voorzitter Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief  Inleiding
Wim Cerutti ‘Van Jeruzalem naar Haarlem’. Geschiedenis van de militaire ridderlijke orden en van de Haarlemse Commanderij van Sint-Jan
Joris baron van Voorst tot Voorst, voorzitter van het kapittel van de Orde van Malta, associatie Nederland Heden en toekomst, waarde en betekenis van de Orde van Malta in Nederland
Jhr. Aernout van Citters, coadjutor van de Johanniter Orde Heden en toekomst, waarde en betekenis van de Johanniter Orde in Nederland
15.00 – 15.30 uur Pauze, koffie/thee
Jan Reint baron de Vos van Steenwijk, landcommandeur van de Ridderlijke Duitsche Orde, balije van Utrecht Heden en toekomst, waarde en betekenis van de Ridderlijke Duitsche Orde in Nederland
Jhr. Tom Versélewel de Witt Hamer ‘Ridders in soorten en maten’. Capita selecta uit een onderzoek naar ridderlijke orden in het Koninkrijk der Nederlanden (1965-2015)
Vragen, slotdiscussie, afsluiting
16.30 – 17.30 uur Aperitief