Veilingnieuws 14 september: Indonesian Art veiling Zeeuws Veilinghuis Middelburg

Afb. 1. ‘Indonesian landscape’ door Sudjono Abdullah (1911-1991). Foto met hartelijke dank aan het Zeeuws Veilinghuis.

Op 14 september vindt bij het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg de Indonesian Art veiling plaats met onder meer dit schilderij. Lees het verhaal hierbij hieronder of kijk in de online catalogus (met mogelijkheid voor online bieden!) van het Zeeuws Veilinghuis om te zien wat er verder geveild wordt op https://zeeuwsveilinghuis.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog. De kijkdagen zijn op 11 en 13 september tussen 13.00 en 17.00 uur en op 14 september tussen 10.00 en 12.00 uur.

In 1596 kwam de opperkoopman Cornelis Houtman met vier schepen als eerste Nederlander aan op de Indische Archipel. Zes jaar later werd de Vereenigde Oostindische Compagnie opgericht en sindsdien speelde Nederland hier tot aan de onafhankelijkheid in 1949 eeuwenlang een grote en dominante rol.

Indonesië bood kansen om carrière en fortuin te maken voor de spreekwoordelijke zwarte schapen, maar ook voor ondernemende mannen. Grote Indische fortuinen vonden al sinds de 18e eeuw hun weg naar de adellijke huwelijksmarkt en nakomelingen van Gouverneur-Generaals huwden toen al met Gelderse en Utrechtse edelen. Het aandeel adel in de Nederlandse aanwezigheid is nog nauwelijks onderzocht, maar niet alleen in het bestuur, maar ook in de bedrijfswereld kwam je veel adellijke namen tegen. Een aantal families verbleef hier zelfs generaties achtereen. Zo kwam Hendrik Merkus baron de Kock (1779-1845) als luitenant-gouverneur-generaal van Ned.-Indië in de jaren 1822-1830 aan de top van het bestuur te staan en veel van zijn nakomelingen in zowel de mannelijke als vrouwelijke lijn zouden hier tot aan de onafhankelijkheid blijven.

De neerslag van de Nederlandse aanwezigheid zie je tot op heden terug in de grote hoeveelheid Indonesische kunst in Nederland op veilingen, waarvan het merendeel geveild wordt bij het Zeeuws Veilinghuis. Op de Indonesian Art veiling op 14 september a.s. bij het Zeeuws Veilinghuis wordt onder meer het hierboven afgebeelde schilderij aangeboden. Het werd geschilderd door Sudjono Abdullah (1911-1991) en is getiteld ‘Indonesian landscape.

Ook benieuwd naar wat er verder geveild wordt? Kijk dan in de online catalogus of bezoek de kijkdagen in Middelburg. Link naar de online catalogus https://zeeuwsveilinghuis.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog

Afb. 2. Een poster van de N.V. Koninklijke paketvaart-maatschappij, Batavia (getaxeerd op 200-300 euro) door Victor J. Trip (1913-1975) – wie de passagierslijsten bestudeert, komt hierop vele adellijke namen tegen. Foto met hartelijke dank aan het Zeeuws Veilinghuis.