Geboren: De Bourbon de Parme

Afb. Het familiewapen De Bourbon de Parme, met dank aan de Hoge Raad van Adel
Afb. Het familiewapen De Bourbon de Parme, foto met dank aan de Hoge Raad van Adel

Gloria Irene prinses de Bourbon de Parme, geboren Rome 9 mei 2016, dochter van Jaime Bernardo prins de Bourbon de Parme en mr. Viktória prinses de Bourbon de Parme née Cservenyák.

Geboren: De van der Schueren

Schueren, wapen
Afb. Het familiewapen De van der Schueren

Casper Johannes ridder de van der Schueren, geboren Utrecht 10 april 2016, zoon van Reinier Teun Eduard ridder de van der Schueren en Baukje de van der Schueren née van den Heuvel.

Tweede Pinksterdag: Dag van het Kasteel

DvhK_logo
Afb. Het logo van de Dag van het Kasteel

Over vier dagen op 16 mei Tweede Pinksterdag wordt de Dag van het Kasteel georganiseerd door het NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats (www.kastelen.nl). Meer dan 100 kastelen en buitenplaatsen openen dit jaar hun poorten en tuindeuren en er worden vele activiteiten georganiseerd rondom het thema ‘Proef het Verleden’. Altijd al eens een kasteel of buitenplaats van binnen of buiten willen bekijken? Dan is dit dé gelegenheid! Voor meer informatie over opengestelde kastelen en activiteiten bij u in de buurt en in het hele land, zie dit gratis boekje online: http://www.kastelen.nl/dvhk2016/index.html.

10 mei: familie Van Limburg Stirum eert Carel Everhard graaf van Limburg Stirum (1917-1940)

Limburg Stirum, compilatie
Afb. 1. V.l.n.r. J.G. Dijkers, P.C. Bonkerk en C.E. graaf van Limburg Stirum

Op 10 mei 1940 sneuvelden Carel Everhard graaf van Limburg Stirum, Pieter Charles Bonkerk (1917-1940) en Johannes Gerardus Dijkers (1916-1940) in de namiddag omstreeks 17.00 uur, toen hun onderdeel van het 4e Regiment Huzaren probeerde om de opmars van de Duitsers te vertragen. Na de oorlog werd er een gedenksteen met hun namen in de muur van de herberg ter plaatse aangebracht, maar deze raakte door begroeiing aan het zicht onttrokken. Dankzij het initiatief van de heer J. Kijlstra van de Stichting Erfgoed Ede kwam er een nieuwe en zichtbare herdenkingsplek, die mede mogelijk werd gemaakt door een bijdrage van de familie Van Limburg Stirum.

Limburg Stirum h
Afb. 2. S.J. graaf van Limburg Stirum spreekt ter nagedachtenis van zijn oom Carel Everhard graaf van Limburg Stirum, foto met dank aan Rutger Murk, educatief medewerker Cavaleriemuseum Amersfoort

 

Limburg Stirum i
Afb. 3. Het Bronzen Kruis en het Oorlogsherinneringskruis worden door kolonel J.A. van Dalen, commandant van het Regiment Huzaren van Boreel, overhandigd aan C.E. graaf van Limburg Stirum, die vernoemd is naar zijn oom Carel Everhard graaf van Limburg Stirum, foto met dank aan Rutger Murk, educatief medewerker Cavaleriemuseum Amersfoort

Gisteren, 10 mei, vond de onthulling van de vernieuwde plek plaats in aanwezigheid van vele nabestaanden en geïnteresseerden. Er waren toespraken van de burgemeester van Ede, van familieleden en er was een kranslegging door familieleden als eerbetoon aan de drie gesneuvelden. Voor het ceremonieel zorgde het Regiment Huzaren van Boreel, waarvan de commandant. kolonel J.A. van Dalen, ook aanwezig was. Deze overhandigde aan C.E. graaf van Limburg Stirum, neef en naamgenoot van Carel Everhard, het Bronzen Kruis en het Oorlogsherinneringskruis.

Limburg Stirum j
Afb. 4 en 5. Otto van Limburg Stirum (links) en Jan van Limburg Stirum (rechts) leggen samen een krans bij het monument ter herinnering aan hun oudoom Carel Everhard van Limburg Stirum, foto met dank aan Rutger Murk, educatief medewerker Cavaleriemuseum Amersfoort

 

Limburg Stirum m
Afb. 6 en 7. De kransen bij het vernieuwde monument, foto’s met dank aan Rutger Murk, educatief medewerker Cavaleriemuseum Amersfoort

Hieronder volgt nogmaals de tekst die op 4 mei jl. hier viel te lezen:

Gevallen voor het vaderland: Carel Everhard graaf van Limburg Stirum (1917-1940). Carel Everhard graaf van Limburg Stirum werd geboren op 22 december 1917 op het Huis Duinlust te Overveen, dat in het bezit was van zijn grootouders Luden-Van der Vliet.

Zijn vader, Samuel John graaf van Limburg Stirum, was een telg uit het oudste geslacht dat tot de Nederlandse adel behoort en de stamvader werd voor het eerst in 1079 genoemd als getuige van de aartsbisschop van Keulen. Door het huwelijk met de Nederlandse erfdochter Ermgard van Wisch vestigde de familie zich in de 16e eeuw in Nederland en in 1814 werd een voorvader opgenomen in de Nederlandse adel met de titel van graaf. Zijn moeder, Mary Louise Luden, stamde uit een familie die in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat staat. Haar voorouders kwamen oorspronkelijk uit Noorwegen en vestigden zich in de 16e eeuw in Amsterdam. Haar vader was bankier en commissaris bij de Nederlandse Bank en via haar moeder stamde zij van de puissant rijke Borski familie af.

Hij groeide op het Huis Spijkerbosch in Olst op met twee oudere broers en hier beheerde zijn vader het omringende landgoed. In de meidagen van 1940 diende hij als kornet bij de cavalerie en maakte hij deel uit van de beveiliging van een onderdeel van het 4e regiment huzaren. Er werd bij Ginkel een zware strijd gestreden om de opmars van de Duitsers te vertragen en op 10 mei 1940 omstreeks 17.00 uur sneuvelde hij tweeëntwintig jaar oud samen met twee kameraden bij de herberg ‘Zuid-Ginkel’ te Ede. In de gevel herinnert een gedenksteen hieraan: “OP 10 MEI 1940 OM 17 UUR SNEUVELDEN ALHIER C.E. GRAAF VAN LIMBURG STIRUM KORNET/P.CH.BONKERK DPL. KORP./J.G. DIJKERS DPL. HUZ./VORMENDE DE BEVEILING VAN EEN ONDERDEEL VAN HET 4e REGT. HUZAREN.” Vanwege zijn moedig gedrag werd hem postuum het Bronzen Kruis verleend.

Carel Everhard graaf van Limburg Stirum werd bijgezet in de familiegrafkelder Van Limburg Stirum op de Algemene Begraafplaats in Zutphen en op de zerk aan het hoofdeinde staan te zijner ere twee regels uit het Wilhelmus: “STANDVASTIG IS GEBLEVEN MIJN HART IN TEGENSPOED (couplet 13) DEN VADERLAND GETROUWE BLEEF IK TOT IN DEN DOOD (couplet 1)”

Dodenherdenking 2014 Van Limburg Stirum

 

 

Geboren: Langkemper

Afb. Het grafelijk familiewapen Van den Bosch
Afb. Het grafelijk familiewapen Van den Bosch

Aimée Barbara Alexandra Langkemper, geboren Heemstede 4 mei 2016, dochter van Robin Langkemper en Joan Marilou Langkemper née jonkvrouwe van den Bosch.

Belangrijke uitspraak voor de Orde van Malta en de Johanniter Orde

Onlangs werden er belangrijke uitspraken gedaan m.b.t. de Orde van Malta en de Johanniter Orde enerzijds en de pseudo-orde Malta Cross International Foundation anderzijds. Jonkheer mr. Dolph Boddaert, oud-advocaat en lid van de Raad van Advies van de Stichting Adel in Nederland, schreef hierover het volgende artikel.

Afb. 1. Het wapen van de Orde van Malta
Afb. 1. Het wapen van de Orde van Malta

Merkbescherming van het Johanniter/Maltezer kruis

De Soevereine en Militaire Orde van Malta (SMOM) is een internationale Rooms Katholieke organisatie, waarvan de hoofdzetel in Rome is gevestigd. De Orde houdt zich bezig met de verstrekking van hulp aan zieken en gewonden en alles wat daarmee samenhangt. De Orde heeft over de hele wereld 12.500 leden en beschikt over 80.000 vrijwilligers en 20.000 betaalde medewerkers. De Orde heeft een semi-soevereine status: Zij geeft eigen postzegels, munten en paspoorten uit, heeft in Rome eigen kentekenplaten en onderhoudt diplomatieke betrekkingen met ongeveer 100 landen. In de Verenigde Naties heeft de Orde de status van waarnemer.

De Orde is in de elfde eeuw ontstaan onder de naam Johanniter Orde en was sinds de zestiende eeuw gevestigd op het eiland Malta. Tijdens de reformatie ging een onderdeel van de Orde over tot de hervormde godsdienst en hieruit zijn de protestantse Johanniter Ordes ontstaan, die gevestigd zijn in Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Deze ordes zijn door de Orde van Malta officieel erkend.

De orde voerde al vanaf de middeleeuwen het achtpuntige kruis als kenmerk, het Johanniter – of Maltezer kruis. In de huidige tijd is het Johanniter of Maltezer kruis als merk gedeponeerd, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Tot het gebruik van dit merk zijn gerechtigd de zogenaamde alliantie-ordes, te weten de Orde van Malta en de Duitse, de Nederlandse, de Zweedse en de Britse Johanniter Ordes.

Afb.2. Het Maltezer Huis in Utrecht, foto met dank aan www.ordevanmalta.nl
Afb.2. Het Maltezer Huis in Utrecht, foto met dank aan www.ordevanmalta.nl

Deze gevestigde ordes ondervinden al sinds tientallen jaren last van pseudo-ordes, die zich tooien met namen, waarin frequent de begrippen “soeverein”, “orde”, “Malta”, “Sint Jan” en/of “Jeruzalem” voorkomen. En zij bedienen zich ook van afbeeldingen van het achtpuntige kruis of andere symbolen van de oude ridderlijke ordes. Een van deze pseudo-ordes is de in de Verenigde Staten gevestigde “Knights Hospitallers of the Sovereign Order of Saint John of Jerusalem, Knights of Malta, the Ecumenical Order”. Deze orde is opgericht in 2005, maar beweert, zonder dat hiervan enig bewijs bestaat, terug te gaan op een in Rusland omstreeks 1800 opgerichte priorij van de vroegere Orde van Malta.

De Orde van Malta (SMOM) heeft hierover verschillende processen gevoerd. In de Verenigde Staten leidde dit aanvankelijk niet tot succes, onder andere omdat de pseudo–orde al eerder dan de SMOM, namelijk in 1958, in de Verenigde Staten het merk “Sovereign Order of Saint John of Jerusalem Knights of Malta” zou hebben gedeponeerd. (Uitspraak 29 september 2011, district court South Florida).

De Nederlandse rechter stelde de SMOM wel in het gelijk in een soortgelijke procedure.

De Nederlandse afdeling van de pseudo-orde had in 2012 het merk “The Knights Hospitallers of the Sovereign Order of Saint John of Jerusalem, Knights of Malta, the Ecumenical Order” gedeponeerd voor een aantal activiteiten, die nauw samenhingen met de doeleinden en dienstverlening van de SMOM. De SMOM heeft bezwaar gemaakt bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom BBIE tegen deze inschrijving, op grond van eerdere inschrijvingen, door de SMOM gedeponeerd in de jaren 2004 tot en met 2006, en ook op grond van de stelling, dat de naam van de Orde van Malta moet worden beschouwd als een algemeen bekend merk. Het BBIE heeft dit bezwaar op 4 oktober 2013 afgewezen, omdat de inschrijving volgens het BBIE betrekking had op andersoortige activiteiten dan die van de SMOM.

Maar de SMOM heeft hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof in Den Haag en dit hof heeft bij beschikking van 9 september 2014 geoordeeld, dat het wel degelijk gaat om een inbreuk op het merkrecht op het gebied waarin de SMOM werkzaam is. Het gerechtshof heeft dan ook de beslissing van het BBIE vernietigd en de inschrijvingen van de pseudo-orde geweigerd, althans voor zover deze inschrijvingen betrekking hadden op de doelstellingen en werkzaamheden van de SMOM.

Vervolgens is op 15 oktober 2015 uitspraak gedaan in Hoger Beroep tegen de uitspraak van de rechter in South Florida door het “United States Court of Appeal for the 11th Circuit”, een Gerechtshof, dat oordeelt in zaken in Hoger Beroep voor de staten Florida, Georgia en Alabama. In deze uitspraak is de Soevereine Orde van Malta in grote lijnen in het gelijk gesteld en de eerdere uitspraken van de rechter in South Florida zijn daarbij vernietigd.

Een van de aspecten was, dat de Florida Priory beweerde, dat zij al veel eerder dan de Soevereine Orde van Malta (nl. in 1958) de betreffende merken zou hebben gedeponeerd in de Verenigde Staten. De eerste rechter nam dit als waar aan, op grond van een getuigenverklaring van een zekere Papanicolaou, een bestuurslid van de Florida Priory. Maar in Hoger Beroep oordeelde het Gerechtshof, dat Papanicolaou hierover niets uit eigen wetenschap kon verklaren. Als er al een eerder merk was gedeponeerd, dan was dat niet gedaan door de Florida Priory, maar door een andere pseudo-orde die niet met de Florida Priory kon worden vereenzelvigd.

Het Gerechtshof heeft nog geen einduitspraak gedaan, maar de zaak weer terugverwezen naar de eerste rechter. Deze zal nog een aantal vragen moeten beantwoorden, waaronder de vraag, of gevaar voor verwarring bestaat. De Soevereine Orde had aan het Gerechtshof gevraagd om de zaak zelf af te doen, dan wel om deze naar een andere lagere rechter te verwijzen (de bewuste rechter van het District Court had zich in zijn uitspraak nogal denigrerend over de Soevereine Orde uitgelaten), maar het Gerechtshof heeft dat verzoek afgewezen. Deze zaak loopt dus nog.

Tenslotte moet worden vermeld de procedure bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie, in het Engels EUIPO, gevestigd te Alicante, Spanje. Bij niet iedereen zal dit instituut bekend zijn. Dat wekt ook geen verbazing, want tot 23 maart 2016 heette het instituut Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM). In het vervolg zal voor het gemak alleen de naam EUIPO worden gebruikt.

Kort vóór deze naamswijziging, op 9 juli 2015, heeft de Grote Kamer van Beroep van de EUIPO een belangrijke uitspraak gedaan in de procedure van de Malteser Hilfsdienst e.V., gevestigd te Keulen, tegen de “Malta Cross Foundation International Inc.”, gevestigd te Hallandale Beach, Florida (USA).

De Malteser Hilfsdienst e.V. is een onderdeel van de SMOM, en de “Malta Cross Foundation” kan worden vereenzelvigd met de eveneens in Florida gevestigde “Ecumenical Order”, die we al eerder zijn tegengekomen in de procedures in Nederland en in de Verenigde Staten.

Afb. 3. V.l.n.r het logo van de Orde van Malta, de Johanniter Orde en de Malta Cross InternationalFoundation
Afb. 3. V.l.n.r het logo van de Orde van Malta, de Johanniter Orde en de Malta Cross International Foundation

De Malta Cross Foundation had in 2008 een beeldmerk geregistreerd, bestaande uit een rood gekleurd Maltezer kruis, een koningskroon (voorzien van een Maltezer kruis, en ontleend aan de koningskroon in het embleem van de Orde van Malta) en een omschrift “Malta Cross International Foundation”. In 2009 maakte de Malteser Hilfsdienst bezwaar tegen deze registratie, omdat zij al in 1994 in Duitsland een beeldmerk met het Maltezerkruis had geregistreerd. Dit bezwaar werd aanvankelijk afgewezen door de oppositie afdeling van de EUIPO (beschikking van 22 februari 2011). De Malteser Hilfsdienst stelde beroep in tegen deze beslissing bij de beroepsinstantie van de EUIPO en deze instantie verwees de zaak wegens het grote belang hiervan naar de Grote Kamer van Beroep. Deze Grote Kamer van Beroep, bestaande uit 9 leden, stelde de Malteser Hilfsdienst in het gelijk in een uitspraak van 39 bladzijden en 141 afzonderlijke overwegingen. Vastgesteld werd onder meer, dat sprake was van verwarring tussen beide merken, dat het ging om dezelfde soort van charitatieve diensten, en dat de Amerikaanse orde duidelijk aanhaakte bij de bekendheid en de reputatie van de echte orde. Bovendien kreeg de Amerikaanse orde nog een veeg uit de pan van de Grote Kamer wegens haar processuele optreden. De Amerikaanse orde had zich beroepen op een document waarvan beweerd werd dat het van de Soevereine Orde van Malta afkomstig was en had daarmee het registratiebureau misleid. Verder had zij een voor haar gunstig oordeel van een Amerikaanse rechter overgelegd, op een moment, dat deze uitspraak al een half jaar in hoger beroep vernietigd was.

De Grote Kamer van de EUIPO besliste dan ook (uitspraak 9 juli 2015) dat de registratie van het merk van de Amerikaanse orde werd geweigerd.

De Amerikaanse Orde heeft nog een poging gedaan om de uitspraak ongedaan te laten maken door het instellen van een pro forma beroep bij het Europese Hof in Luxemburg, maar dit Hof heeft de Amerikaanse Orde bij beschikking van 17 maart 2016 “kennelijk niet-ontvankelijk” verklaard.

Het belang van deze uitspraak van de hoogste EU instantie is zeer groot, niet alleen voor de Orde van Malta, maar ook voor de overige alliantie-ordes, waaronder de Johanniter Orde in Nederland. De uitspraak geeft een enorme steun bij het bestrijden van merkinbreuk door andere valse orden.

De procedure in de Verenigde Staten is nog niet ten einde, maar het valt aan te nemen, dat de uitspraak van de Grote Kamer van de EUIPO hierin zeker een rol zal spelen.

Bergen mei 2016 Dolph Boddaert

Afb. 4. Het in- en exterieur van het Maltezer Huis in Utrecht
Afb. 4. Het in- en exterieur van het Maltezer Huis in Utrecht

 

Geboren: Koekkoek

Lamsweerde, wapen
Afb. Het familiewapen Van Lamsweerde

Eliza Marie Koekkoek, geboren Amsterdam 27 april 2016, dochter van Dirk Jan Koekkoek en Angela Elisabeth barones van Lamsweerde.

 

Week van de Begraafplaats: rondleiding ‘Adel op Oud Eik en Duinen’ op 4 juni

Adel op Oud Eik en Duinen, 2016

Van zaterdag 26 mei t/m zondag 5 juni is dit jaar de Week van de Begraafplaats. Ter gelegenheid hiervan organiseert begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag in samenwerking met de Stichting Adel in Nederland op zaterdag 4 juni een rondleiding langs adellijke grafmonumenten met vele anekdotes.

Deze begraafplaats kan gerust het Père-Lachaise van de Nederlandse adel genoemd worden door de vele adellijke grafmonumenten die men hier aantreft, die zich veelal kenmerken door hun soberheid, formaat, familiewapens en het gebruik van grafkelders. Heel 19e eeuws adellijk Den Haag aan het Hof, in het bestuur, leger en vloot is hier terug te vinden.

Tijdens deze rondleiding ziet u niet alleen bijzondere grafmonumenten, die mooie voorbeelden zijn van adellijke representatie, maar hoort u ook de bijbehorende persoonlijke verhalen van freules, jonkheren en baronessen, zoals over een jonge graaf die in een duel stierf en een 19e eeuwse adellijke burgemeester die vanwege openbaar dronkenschap ontslagen werd.

Programma
13.30-13.45 uur: ontvangst met koffie en thee
13.45-14.00 uur: korte introductie op de geschiedenis van de begraafplaats
14.00-15.15 uur: rondleiding langs adellijke grafmonumenten met anekdotes

Opgeven kan via info@adelinnederland.nl. U ontvangt een bevestiging van deelname per mail. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Link naar de webpagina van begraafplaats Oud Eik en Duinen: www.monuta.nl/vestiging/begraafplaats-oudeikenduinen/agenda/week-begraafplaats-rondleiding#.VzHvNupf05t

Interview met Rik baron van Slingelandt in het Financieele Dagblad

Gisteren stond er in het FD een interview met drs. Diederik Johannes Maximilianus Govert baron van Slingelandt, die per 18 mei terugtreedt als president-commissaris bij ABN Amro. Vorig jaar was hij even landelijk nieuws als president-commissaris van ABN Amro door de loonsverhoging voor de ABN Amro top, die een storm van kritiek te verduren kreeg. Daarna bleek overigens uit een brief in handen van de NRC dat deze verhoging in maart 2014 al goedgekeurd was door minister Dijsselbloem van Financiën. Media bestempelden hem van ‘ervaren bankier van oude stempel’ tot ‘bonusbaron’. Fons de Poel, presentator bij Brandpunt, kon zijn ergernis over de wijze waarop Rik van Slingelandt door een Tweedekamercommissie werd ondervraagd niet onderdrukken en noemde Tweede Kamerlid Jesse Klaver een ‘snotneus’ (zie: https://www.youtube.com/watch?v=Dd-P2CLw5nw). In het interview blikt hij niet alleen terug op deze periode, maar vertelt hij ook over de succesvol verlopen integratie van Fortis en ABN Amro en de geslaagde beursgang.

Link naar de foto en het interview in het FD: http://fd.nl/economie-politiek/1150660/ik-vind-het-prima-om-tweede-man-te-zijn

Karlsbader Wochenende: Europese adel op de dansvloer

Karlsbader Wochenende 2016 k

Afgelopen weekend vond in het aloude, vermaarde kuuroord Karlsbad in Tsjechië een van de meest luisterrijke bal-weekenden van Europa plaats: het Karlsbader Wochenende. Dit bijzondere weekend werd dit jaar voor de twintigste maal georganiseerd onder leiding en op persoonlijke invitatie van de Muncher Oron-Michael Kalkert en staat, met name in Duitstalige landen, bekend als een van de belangrijkste trefpunten van de Europese adel. Voor velen is de locatie van het weekend een bekende; het kuuroord is immers al zeshonderd jaar in trek bij (met name de hoge Duitse) adel vanwege de vermeende heilzame werking van het mineraalwater dat aldaar uit de kalkrijke rotsen sijpelt. Onder de vroegere bezoekers van Karlsbad bevonden zich vele koningen en keizers, waarvan Franz Josef I, de voorlaatste keizer van Oostenrijk-Hongarije, thans de bekendste is. Het huidige weekend steunt dan ook op een lange traditie van adellijk samenkomen, welke gedurende drie dagen, in vele activiteiten tot uitdrukking kwam.

Het weekendprogramma ving dit jaar aan op vrijdagavond met een welkomstdiner voor de zojuist gearriveerde gasten in het Imperial Hotel, in de bergen boven Karlsbad, dat gevolgd werd door een groots vuurwerk dat het begin van het ‘eintanzen’ en daarmee het Karlsbader Wochenende inluidde. Tot diep in de nacht werd in de balzaal van het hotel geoefend in traditionele, en minder traditionele (groeps-)dansen.

Karlsbader Wochenende 2016 a

De zaterdagochtend werden de genodigden echter alweer vroeg verwacht op de besloten tribune, bij de ‘Fruhjahrspreis von Karlsbad’; een paardenrennen die zich qua kledingvoorschriften en locatie kan meten met het bekende Britse Royal Ascot. Aansluitend werd op de tribune van de renbaan een uitstekende lunch gebruikt, die ter plekke voor de genodigden werd bereid. Hierna konden de aanwezige dames deelnemen aan een hoedenwedstrijd en waagden de sportievere heren zich op de renbaan in de jaarlijkse wedstrijd stokpaardenrennen.

In de late middag togen de genodigden terug naar het stadje om zich te verkleden voor het ‘Grand Bal Bohemien’ in de schitterende balzaal van het in 1701 gestichte Grandhotel Pupp; onder andere bekend als locatie waar de James Bond-film Casino Royale werd opgenomen.

Karlsbader Wochenende 2016 jKarlsbader Wochenende 2016 d

Het bal werd voorafgegaan door een vier-gangen diner aan kleine tafels die rondom de dansvloer en boven, onder de zuilengalerij, waren opgesteld. Rond 22:00 werd het bal geopend met een openingswals door de leden van het balcomité, waarna de ruim 600 genodigden de dansvloer betraden. De genodigden dansten de voorgaande avond geoefende dansen tot de vele kaarsen opgebrand waren.

Karlsbader Wochenende 2016 bKarlsbader Wochenende 2016 c

Ook de zondagochtend werden de genodigden weer vroeg verwacht. In de stadskerk van Karlsbad werd voor hen een katholieke mis opgedragen, waarbij met enige tussenpozen voor de preek, stukken uit de ‘Mariazeller Messe’ van de componist Haydn ten gehore werden gebracht. Na de mis begaven de genodigden zich in een lange optocht, met ‘de muziek voorop’, naar een brunch op een deels overdekte, omheinde ‘festplatz’ net buiten het stadscentrum. Ook hier konden de genodigden genieten van een ter plekke bereide brunch en werd tot in de middag gedanst.

Karlsbader Wochenende 2016 eKarlsbader Wochenende 2016 f

 

Tegen het middaguur trokken vele genodigden terug naar het stadje om zich klaar te maken voor het laatste bal van het weekend, het Maskerade-bal; dit jaar met het thema ‘Carnaval des Animaux’. Zodoende verzamelde zich laat in de middag een bonte menigte van kleurige vogels, apen, leeuwen, hagedissen, vlinders, vissen etc. in het stadscentrum van Karlsbad. Opnieuw onder muzikale begeleiding trok de feestelijk uitgedoste menigte in de vroege avond, onder grote belangstelling van de inwoners van Karlsbad, naar het gebouw van de Kaiserbad Spa waar het Maskerade-bal plaatsvond. Voor de gelegenheid waren in de Kaiserbad Spa vele ronde tafels geplaatst, waarvandaan de genodigden zich naar het buffet konden begeven. Met het daaropvolgende Maskerade-bal kwam een feestelijk eind aan een bijzonder weekend.

Karlsbader Wochenende 2016 lKarlsbader Wochenende 2016 i