Koninklijk kamerscherm komt op kasteel Rosendael tot leven

Afb. 1. Het verhaal bij het unieke 17e-eeuwse Koninklijke kamerscherm en de kasteelbewoners komt via een bijzondere presentatie op kasteel Rosendael tot leven. Foto met hartelijke dank aan Geldersch Landschap & Kasteelen/© Rein de Jong.

ROZENDAAL – Vriendschap kent geen grenzen. Aan het eind van de 17de eeuw zijn Jan en Janne Margriete van Arnhem, de kasteelbewoners van Rosendael, nauw bevriend met Koning-Stadhouder Willem III en Koningin Mary II van Engeland. De band is zo hecht, dat ze worden uitgenodigd om te verblijven in de Londense paleizen. Overladen met geschenken keren zij na enkele weken weer terug naar huis. Een van de geschenken is een groot, geborduurd kamerscherm. Op kasteel Rosendael herleeft het verhaal van dit bijzondere kamerscherm.

Afb. 2. Kasteelbewoonster Janne Margriete van Arnhem bezocht in 1692 Engeland en werd gastvrij door Koning-Stadhouder Willem III en Koningin Mary II van Engeland ontvangen. De presentatie bij het destijds cadeau gekregen kamerscherm vertelt onder meer haar verhaal. Foto met hartelijke dank aan Geldersch Landschap & Kasteelen/© Rein de Jong.

Aan de hand van een object dat tot de oorspronkelijke inventaris hoorde, is een film presentatie gemaakt waarin het verhaal van het kamerscherm en historische personages tot leven komen. Deze presentatie is te zien tijdens de openstelling van het kasteel van dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Kamerscherm
Tot het begin van de 20ste eeuw werd op Rosendael het kamerscherm bewaard dat tot de geschenken behoort die Jan en Janne Margriete van Arnhem kregen van Koning-Stadhouder Willem III en koningin Mary II Stuart. Volgens de overlevering is het geborduurd door de hofdames van koningin Mary.

Een Rosendael-nazaat gaf het kamerscherm in bruikleen aan Paleis Het Loo, waar het sinds 1984 in de slaapkamer van koningin Mary staat. In het depot is het opnieuw gefotografeerd voor een eigentijdse presentatie in kasteel Rosendael.

Ook benieuwd naar deze presentatie en benieuwd naar de bezoekmogelijkheden van kasteel Rosendael met zijn wonderschone park met de befaamde Bedriegertjes? Kijk dan op www.glk.nl/rosendael.

Afb. 3. Kasteel Rosendael is gelegen in fraaie tuinen en wordt omringd door een uitgestrekt landschapspark. Niet alleen de tuinen en het park zijn te bezichtigen, maar ook het kasteel zelf is opengesteld. Foto met hartelijke dank aan Geldersch Landschap & Kasteelen.

Crowdfunding museum Buren en Oranje: schilderij Prins Maurits van Oranje en zijn broer Philips Willem

Afb. De cavalcade met de broers Maurits en Philips Willem van Oranje, een schilderij dat nu in bruikleen in Museum Buren en Oranje hangt – helpt u mee dit schilderij te behouden voor dit museum?!

Het Museum Buren en Oranje heeft een cavalcade schilderij in bruikleen, waarop onder meer Prins Philips Willem te zien is. Hij was de oudste zoon van Willem Prins van Oranje en Anna Gravin van Buren. Op 11-jarige leeftijd werd hij ontvoerd en verbleef 31 jaar als gijzelaar in Spanje. Zijn halfbroer Prins Maurits vertrouwde hem na zijn vrijlating niet en verdacht hem van Spaanse sympathieën. Pas tien jaar na zijn terugkeer vond de verzoening plaats op het kasteel van Buren. Ter herinnering hieraan is dit schilderij gemaakt, waarop de broers gebroederlijk te paard zijn afgebeeld.

Op het kasteel van Buren heeft een vergelijkbaar schilderij gehangen en zeer waarschijnlijk gaat het om dit schilderij. Het schilderij heeft jarenlang als bruikleen in Museum Buren en Oranje mogen hangen en is één van de topstukken van dit museum. De huidige eigenaar wil het nu verkopen en het museum wil het graag behouden op de plek waar het gewoon thuishoort: Museum Buren en Oranje.

Crowdfunding
Via Voordekunst is het museum nu een crowdfunding gestart en u kunt daaraan meedoen om dit schilderij voor het museum in Buren te behouden. Lees hierover meer op https://www.voordekunst.nl/projecten/8329-de-cavalcade-moet-in-buren-blijven-1

Of bekijk het onderstaande filmpje met meer informatie over dit bijzondere schilderij:

Geboren: Van den Bos

Afb. Het familiewapen Van Tuyll van Serooskerken.

Willem Eric van den Bos, geboren Amsterdam 11 mei 2019, zoon van Karel van den Bos en Clarissa Caroline van den Bos née barones van Tuyll van Serooskerken.

Spring Auction Venduehuis in Den Haag: de broertjes Deutz van Assendelft

Afb. Links jonkheer Willem Cornelis Deutz van Assendelft (1790-1823) en rechts jonkheer mr. Hendrik Jan Deutz van Assendelft (1792-1859). Pastelportretten door Charles Howard Hodges. Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis der Notarissen in Den Haag/www.venduehuis.com.

Van 22 t/m 24 mei vindt bij het Venduehuis in Den Haag de Spring Auction plaats met o.a. deze portretten door Charles Howard Hodges van de broertjes Deutz van Assendelft. Lees het verhaal hierbij hieronder of kijk in de online catalogus van het Venduhuis voor wat er verder geveild wordt op www.venduehuis.com.

De familie Deutz komt van oorsprong uit Duitsland, waar de familie sinds 1546 vermeld wordt. In de derde generatie vestigde een Deutz zich als koopman in onder meer Oostindische waren in Amsterdam en een generatie later werd een Deutz bankier en directeur van de Levantsen handel. Er werden gunstige huwelijken gesloten met dochters uit regentenfamilies en nadien werd de maatschappelijke stijging versterkt door de aankoop van verschillende heerlijkheden. In 1696 werd Assendelft gekocht en deze naam zou vervolgens aan de familienaam toegevoegd worden, waarmee de familie adellijke allure kreeg.

Jonkheer mr. Andries Adolph Deutz van Assendelft, vrijheer van Assendelft en Assumburg, heer van Nootdorp, Rietschoten, Rietwijkeroord, Wijk aan Duin en Wijk aan Zee (1764-1833), werd in 1814 benoemd in de Ridderschap van Holland en hij en zijn nakomelingen mochten sindsdien het predikaat jonkheer/jonkvrouwe voeren. Hij werd uiteindelijk onder meer lid van de Tweede en Eerste Kamer en burgemeester van Amsterdam. In 1785 huwde hij Jacoba Margaretha Boreel (1770-1816), telg uit een regentenfamilie en zij lieten zich in 1792 portretteren door de gevierde schilder Johann Friedrich August Tischbein. Deze portretten op groot formaat laten het echtpaar zien in een landelijke omgeving, waarbij hij zich liet afbeelden met een hond en een jachtgeweer, om zijn status als landedelman te benadrukken.

Het echtpaar kreeg 11 kinderen, waarvan er drie op jonge leeftijd overleden. De oudste was jonkheer Willem Cornelis Deutz van Assendelft (1790-1824). Hij maakte carrière in het leger en werd ritmeester, maar overleed ongehuwd op drieëndertigjarige leeftijd. De tweede was jonkheer mr. Hendrik Jan Deutz van Assendelft (1792-1859). Hij werd lid van de gemeenteraad van Amsterdam en wethouder. In 1829 trad hij in het huwelijk met jonkvrouwe Anna Maria Margaretha Rendorp (1797-1858), die grootmeesteres van Koningin Sophie zou worden.

Beide broers werden omstreeks 1796/1797 geportretteerd in pastel door Charles Howard Hodges, die vele vooraanstaande families met vaardige hand vereeuwigde in pastel, en hun portretten waren bedoeld als elkaars tegenhanger. Aangezien Willem Cornelis ongehuwd overleed, bleven beide portretten bij elkaar en vererfden in de vrouwelijke lijn op de nakomelingen van Hendrik Jan. Uit zijn huwelijk werden twee dochters en een zoon geboren, maar deze laatste overleed na ‘eene kortstondige ziekte’ nog geen 7 maanden oud. Met het overlijden van zijn jongste dochter stierf het geslacht Deutz van Assendelft in 1913 uit. De naam leeft echter voort in het Deutzenhofje in Amsterdam (zie https://www.amsterdamsehofjes.nl/hofje/het-deutzenhofje/).

Provenance
Jonkheer mr. Hendrik Jan Deutz van Assendelft (1792-1859), gehuwd met jonkvrouwe Anna Maria Margaretha Rendorp (1797-1858) –> hun dochter jonkvrouwe Paulina Agneta Deutz van Assendelft (1835-1913), gehuwd met jonkheer mr. Diederik Jacob Carel van Lennep (1823-1880) –> hun dochter jonkvrouwe Anna Maria Margaretha van Lennep (1863-1929), gehuwd met mr. Robert baron van Zuylen van Nyevelt (1859-1911) –> hun zoon Philip Jules graaf van Zuylen van Nijevelt (1898-1940), gehuwd met Constance Rhoda Diderica Edith barones van Pallandt (1896-1977) –> hun dochter Margaretha Rhoda barones van Zuylen van Nijevelt (1925-1999), gehuwd met mr. Hendrik Ernst Smidt van Gelder (1923-2011).

De portretten meten 28 x 22 cm en worden getaxeerd op 1500-2000 euro. De veilingopbrengst was 2200 euro. Voor meer informatie over wat er verder geveild wordt, kijk in de online catalogus op http://www.venduehuis.com

Spring Auction Venduehuis in Den Haag: de portretten van het regentenechtpaar Munter-Piso

Afb. 1. Mr. Cornelis Munter (1652-1708) en echtgenote Maria Piso (1650-1729), portretten door Nicolaes Maes. Foto’s met hartelijke dank aan het Venduehuis der Notarissen in Den Haag/www.venduehuis.com.

Van 22 t/m 24 mei vindt bij het Venduehuis in Den Haag de Spring Auction plaats met o.a. deze portretten door Nicolaes Maes van het regentenechtpaar Munter-Piso. Lees het verhaal hierbij hieronder of kijk in de online catalogus van het Venduhuis voor wat er verder geveild wordt op www.venduehuis.com. Of bezoek de kijkdagen op 17 t/m 20 mei in het Venduehuis der Notarissen in Den Haag.

Mr. Cornelis Munter werd geboren in Amsterdam op 1 november 1652 als zoon van Joan Munter, die onder meer koopman, burgemeester en bewindheber van de V.O.C. was, en Margaretha Geelvinck, die de dochter was van een Amsterdamse burgemeester. Hij stamde uit een familie die in korte tijd tot grote welvaart kwam. Zijn overgrootvader was burger van Harlingen en koopman in granen aldaar en diens zoon werd koopman en reder in de Warmoesstraat in Amsterdam. In de derde generatie ging de familie tot de regentenfamilies behoren toen de vader van mr. Cornelis Munter onder meer burgemeester van Amsterdam werd.

Cornelis Munter groeide op in Amsterdam aan de Herengracht. Zijn ouders bezaten daarnaast de hofstede Duynvliet, waar de zomers doorgebracht zullen zijn, tot deze in 1682 voor 20.000 gulden verkocht werd. De familie was zeer vermogend en werd in 1674 aangeslagen voor een vermogen van 238.000 gulden.

Na eerst in Leiden gestudeerd te hebben, huwde hij op 17 oktober 1679 in Amsterdam Maria Piso. Zij werd gedoopt op 11 december 1650 in Amsterdam als dochter van dr. Willem Piso en Constantia Spranger. Haar grootvader was nog ‘luytspeler’ en organist in Leiden in de Hooglandse Kerk geweest, maar haar vader maakte fortuin als lijfarts van Johan Maurits graaf van Nassau-Siegen, gouverneur van Brazilië, en later als geneesheer in Amsterdam. Hierdoor wist hij een vermogen van 130.000 gulden op te bouwen.

Huis Bartolotti aan de Herengracht
Cornelis en Maria woonden op verschillende adressen in Amsterdam, onder meer aan de Singel en op de Keizersgracht en met als bekendste adres het imposante Huis Bartolotti aan de Herengracht. Het echtpaar kreeg meerdere kinderen, waarvan twee zoons en vier dochters de volwassen leeftijd zouden bereiken. Deze zouden in latere jaren met telgen uit vergelijkbare regentenfamilies als Backer, Van Loon, Sautijn, Pels, Corver en Wolters in het huwelijk treden. Een nichtje van Cornelis Munter, Margaretha Cecilia Munter (1675-1749), vrouwe van Zanen en Raaphorst, ging overigens in 1704 een glansrijke alliantie aan met de Engelse ambassadeur William Cadogan, 1st Earl Cadogan, 1st Viscount Caversham, 1st Baron Cadogan of Oakley (1672-1726). Haar fortuin en inkomen van 20.000 gulden per jaar zullen zeker bijgedragen hebben aan de succesvolle totstandkoming van dit huwelijk.

Afb. 2. Huis Bartolotti aan de Herengracht 170-172 in Amsterdam, gedurende enkele jaren woonhuis van het echtpaar Munter-Piso. Tegenwoordig is het in het bezit van Vereniging Hendrick de Keyser, die de begane grond als museumhuis heeft ingericht. Foto met dank aan Vereniging Hendrick de Keyser/Arjan Bronkhorst.

Ondertussen bouwde Cornelis Munter een indrukwekkende carrière op en was eerst advocaat bij het Hof van Holland en daarna had hij vele functies in Amsterdam: secretaris, schepen, commissaris van de wisselbank, commissaris van de desolate boedelkamer, raad in de vroedschap, commissaris zeezaken, weesmeester, thesaurier, raad ter admiraliteit en burgemeester. Daarnaast was hij bewindhebber bij de W.I.C. en directeur van de Sociëteit van Suriname en vervulde hij verschillende nevenfuncties als kapitein bij de schutterij, commissaris van de Hortus Medicus en commissaris van het Haarlemmer Zandpad.

Op 8 november 1708 overleed hij in Amsterdam. Zijn echtgenote overleefde hem ruim 21 jaar en werd op 25 maart 1729 begraven in de Westerkerk. Hun achterachterkleinzoon jonkheer mr. Andries Cornelis Willem Munter, heer van Sleeburg, Doorn en Den Bosch, (1774-1861) werd in 1815 verheven in de Nederlandse adel, maar met zijn overlijden in 1861 stierf de familie Munter uit.

Provenance
De portretten zijn op een onbekend moment in het bezit gekomen van jonkheer Jan Karel Lampsins van den Velden (1880-1953), die op huis Dennenrode in Doorn woonde en ongehuwd overleed. Na zijn overlijden vererfden ze op zijn neef jonkheer Willem Adriaan van den Bosch (1888-1956), die ritmeester en reserve majoor bij de cavalerie was. Na zijn eveneens ongehuwde overlijden kwamen ze bij de huidige eigenaar terecht.

De portretten zijn geschilderd op doek, meten 54,5 x 42,5 cm en worden getaxeerd op 12.000-16.000 euro. De veilingopbrengst was 17.000 euro.

Kijk voor meer informatie over de kijk- en veilingdagen en de online catalogus om te zien wat er verder geveild wordt op http://www.venduehuis.com

La Couronne: eerste steen gelegd door Diederik Six en Roderick van de Mortel

Afb. 1. Links het familiewapen van de patriciaatsfamilie Van de Mortel en rechts het familiewapen Six.

In Vught werd afgelopen week op dinsdag 14 mei de eerste steen gelegd voor La Couronne, een nieuwbouwproject aan het Lievevrouwepark, waarin eeuwenoude beuken en eikenbomen het uitzicht vormen voor een groots ontwerp. De architecten jonkheer ir. Diederik Six en Remy van der Pas, van Six Architects, ontwierpen hier een reeks herenhuizen in Zocher-stijl, waarbij traditioneel vakmanschap en duurzaamheid voorop staan. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd de eerste steen gelegd door Diederik Six samen met mr. Roderik van de Mortel, die burgemeester is van Vught. Hun beider familiewapens vormen nu de herinnering aan de start van dit grote project.

Link naar meer informatie over dit project:https://www.lacouronnevught.nl/#
Link naar meer informatie over Six Architects: https://www.six.nl/

Afb. 2. Jonkheer ir. Diederik Six werd onlangs, vanwege zijn vele verdiensten als architect, Koninklijk onderscheiden en werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Meer hierover in het komende juninummer van het digitale magazine van AiN.

 

Tulpenbal 25 mei in het Kurhaus: laatste kaarten

Afb. 1. V.l.n.r. Michael Hertog zu Mecklenburg, Christine Prinses von Preussen en Clemens van Steijn, die alle drie deel uitmaken van het organiserend comité van het Tulpenbal. Christine Prinses von Preussen kijkt nu al uit naar het Tulpenbal, dat meer is dan alleen het bal, want het is een weekend vol met activiteiten: “Drie dagen goede vrienden zien, dansen en genieten van het leven.” Over waarom het Tulpenbal een aanrader is, zegt zij: “Wat ik zelf ervaren heb, is dat jong en oud elkaar hier treffen en dat de gasten overal vandaan komen. Deze spannende mix maakt het tot een aanrader. Maar het belangrijkste is, dat op het bal ook een veiling georganiseerd wordt voor kinderen die extra aandacht verdienen, omdat zij onder de armoedegrens leven.” © Foto Hans Hampsink.

Op zaterdag 25 mei is het Tulpenbal in het Kurhaus in Scheveningen en t/m zondag 19 mei is er nog de gelegenheid om Dinertickets te kopen voor het diner voorafgaand aan het bal. De Afterdinertickets zijn nog t/m vrijdag 17 mei te koop. Wees er snel bij, want de kaartverkoop gaat nu heel hard! Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op https://www.tulipsball.com/nl/

Koninklijke gasten
Het Tulpenbal heeft dit jaar als patroon Z.K.H. Michael-Benedikt Prins van Sachsen-Weimar-Eisenach. De Prins is de Chef de Famille en zijn grootvader was de laatste regerende Groothertog van Sachsen-Weimar-Eisenach. Via zijn overgrootmoeder Groothertogin Sophie, een geboren Prinses der Nederlanden, is hij een nakomeling van Koning Willem II en behoort hij dus tot de naaste verwanten van de Oranjes. Tot de organisatoren behoren onder meer H.K.H. Christine Prinses von Preussen en Z.H. Michael Hertog zu Mecklenburg. Prinses Christine is een rechtstreekse nakomelinge van Wilhelm II, de laatste Keizer van Duitsland, die haar betovergrootvader is. Hertog Michael is een nakomeling van de Groothertogen van Mecklenburg-Strelitz en zijn familie regeerde tot in 1918 over dit groothertogdom in Duitsland. Op de vraag waarom het Tulpenbal een aanrader is, zegt hij: “Het is dé manier om samen met anderen een mooi weekend mee te maken, waarin je kennis maakt met andere culturen en anderen de Nederlandse cultuur laat zien. Je versterkt bestaande vriendschappelijke banden, maar vergroot ook je eigen internationale netwerk. In dit weekeinde worden traditie en cultuur samengebracht.”

Sweelinckorkest en veiling ets Rembrandt voor de Sint Jansdag
Niet alleen de locatie in de grote zaal van het Kurhaus, maar ook de muzikale ondersteuning van het Sweelinckorkest zullen op deze avond voor een feestelijke en stijlvolle allure zorgen. Ook zal er een charity veiling zijn voor de Sint Jansdag, een samenwerkingsproject van de Johanniter Orde en de Orde van Malta. Een anonieme gulle gever heeft een originele ets van Rembrandt ter beschikking gesteld om op deze avond geveild te worden. Daarnaast wordt er op deze avond nog meer geveild voor het goede doel.

Weekend vol activiteiten
In dit weekend wordt er rondom het Tulpenbal nog veel meer georganiseerd: zo is er een privé polo picknick in Wassenaar en een brunch op zondag in de oude balzaal van Koning Willem II. Voor meer informatie hierover en voor de kaartverkoop, kijk op https://www.tulipsball.com/nl/

Afb. 2. De perfecte locatie voor een avond in internationaal gezelschap: de grote zaal van het Kurhaus in Scheveningen.

Boekpresentatie: De barones en de vluchteling

Afb. 1. Auteur Wim de Wagt signeert voor AiN zijn boek over een bijzondere barones: Mellina van Asbeck.

Onlangs vond in Haarlem bij boekhandel De Vries Van Stockum de boekpresentatie plaats van ‘De barones en de vluchteling’, een boek door Wim de Wagt over Mellina barones van Asbeck. Het boek werd hier op deze avond door de uitgever ‘een literaire roman voor fijnproevers’ genoemd.

Wim de Wagt kwam Mellina op het spoor, dankzij een interview met haar in de Telegraaf in 1933: “Toen kwam ik erachter wat voor ‘n bijzondere vrouw zij was.” Hij noemde haar theosofe, filosofe, feministe en journaliste, en “een ongelooflijke strijdbare vrouw, die op haar manier de geschiedenis positief probeerde te beïnvloeden.” Hij reconstrueerde haar leven en maakte omzwervingen in de voetsporen van Mellina. Dit leidde tot dit bijzondere boek over deze bijzondere vrouw, van wie het leven in dit boek verteld wordt samen met een tweede hoofdpersoon. Hun levenspaden kruisen elkaar en zijn verhaal laat de kwetsbaarheid van gewone mensen zien als speelbal van het lot.

Agnes Mellina barones van Asbeck (1886-1962) werd geboren als dochter van een diplomaat en verbleef hierdoor veel in het buitenland, waardoor zij meerdere talen vloeiend sprak. Zij zette zich in voor een verenigd Europa en de vrede. Mellina zag de gevaren van haar tijd en wie dit boek leest, kan niet anders dan vergelijkingen maken met het heden.

In het komende magazine van AiN meer over deze boekpresentatie, met foto’s, in aanwezigheid van leden van de familie Van Asbeck en met een interview met auteur Wim de Wagt. Door donateur te worden van AiN kunt ook u dit magazine in uw mailbox ontvangen. Mail voor meer informatie naar nieuwsbrief@adelinnederland.nl

Meer weten over dit boek? Kijk dan op https://wimdewagt.nl/de-barones-en-de-vluchteling, of bestel het boek via de uitgever Boom https://www.boomgeschiedenis.nl/product/100-8337_De-barones-en-de-vluchteling.

Afb. 2. Mellina barones van Asbeck, een barones die opkwam voor de vrede en een verenigd Europa.

Nog maar t/m 19 mei 2019 te zien: Verborgen Schoonheid op Fraeylema, door Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier

Afb. 1. Schoonheid op Fraeylema: foto’s van Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier in het koetshuis van de borg met zicht op het huis, dat door Marie-Jeanne in verschillende jaargetijden gefotografeerd werd.

De Fraeylemaborg in Slochteren ligt even ten oosten van Groningen en is voor de meesten een onbekende parel. Huis en park zijn in alle jaargetijden de moeite waard om te bezoeken en het interieur brengt je terug in andere tijden. Het huis werd in de afgelopen eeuwen door opeenvolgende geslachten bewoond en de laatste familie die het in oude stijl bewoonde was het geslacht Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren.

Afb. 2. Interieurfoto’s van de Fraeylemaborg gefotografeerd met de Hasselblad door Marie-Jeanne – verstilde sfeerbeelden met magisch licht.

Fotografe Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier bezocht de borg in de afgelopen twee jaar in verschillende jaargetijden en legde de schoonheid van het interieur en het park met zijn magische licht vast. Het resulteerde in de tentoonstelling Verborgen Schoonheid op Fraeylema, die alleen deze week nog t/m 19 mei in het koetshuis van de Fraeylemaborg te zien is.

Afb. 3. Marie-Jeanne fotografeerde voor deze tentoonstelling zowel in zwart-wit als in kleur – het levert steeds weer verrassende beelden op.

Marie-Jeanne van Hövell fotografeerde eerder monumentale interieurs in Amsterdamse grachtenpanden, waar zij met veel oog voor detail de verborgen schoonheid met magisch licht op haar foto’s wist vast te leggen. Met haar Hasselblad heeft ze nu een wonderschone fotoserie van de Fraeylemaborg gemaakt. De borg, maar ook het Groninger platteland waren onbekenden voor haar en de uitgestrektheid van het landschap maakten grote indruk op haar. Zelf zegt Marie-Jeanne over deze tentoonstelling: “Mijn werk is nooit eerder zó mooi getoond!” Deze tentoonstelling is een erg goede reden om naar Slochteren af te reizen! En… u kunt dan meteen kennismaken met al het fraaie in en rondom de Fraeylemaborg!

Link naar de website van de Fraeylemaborg met informatie over bezoekmogelijkheden: https://fraeylemaborg.nl/

Afb. 4. De Fraeylemaborg in Slochteren met zijn kenmerkende toren.