Nieuwe website kasteel Rechteren

Afb. Een screenshot van de nieuwe website met het groepsportret van Johan Zeger van Rechteren, zijn echtgenote Agnes Sophie van Raesfelt en hun kinderen door Roelof Koets II. Het portret is een schoorsteenstuk in de grote zaal op Rechteren. Foto met hartelijke dank aan Ch. A. graaf van Rechteren Limpurg/Stichting Kasteel Rechteren.

Stichting Kasteel Rechteren heeft een nieuwe website boordevol informatie. U kunt hier meer informatie vinden over de eeuwenoude geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners, de graven Van Rechteren Limpurg, maar ook zijn hier afbeeldingen te vinden van alle familieportretten die op het kasteel hangen met aanvullende informatie. Deze collectie laat twaalf generaties van de bewoners en 450 jaar familiegeschiedenis zien.

Daarnaast zijn er foto’s en verhalen te vinden over zeer fraaie meubels, glas, aardewerk en andere objecten, die nauw verbonden zijn met de familiegeschiedenis.

Benieuwd geworden? Kijk dan op https://www.stichtingkasteelrechteren.nl/

Boekennieuws: Jacob van Foreest van Heemse 1778-1854

Afb. Een boek waarin niet alleen de geschiedenis van jonkheer Jacob van Foreest van Heemse wordt verteld, maar ook een mooi beeld wordt geboden van de lokale geschiedenis.

Jacob van Foreest werd geboren in 1778 in Alkmaar als telg uit een invloedrijk adellijk geslacht. Zijn vader was Patriot en voorzitter van het parlement in de Bataafse Republiek. Al vroeg verloor Jacob zijn moeder. Dat zette zijn leven op zijn kop. Hij kwam uiteindelijk bij zijn tante terecht in Gramsbergen in Overijssel. Daar ontmoette hij de jonge Maria Clara gravin van Rechteren uit Collendoorn. Hij trouwde met haar in 1796. Maria Clara was het enige kleinkind van de bekende dichteres Clara Feyoena barones van Raesfelt-van Sytzama. Via Clara Feyoena erfden Maria Clara en Jacob de havezate het Huis Heemse. Jacob werd ‘Jacob van Foreest van Heemse’. Via de havezate Heemse verkreeg hij allerlei voorrechten, zoals lid van de Ridderschap van Overijssel en statenlid, gemeenteraadslid, kerkmeester, ouderling en markerichter. Hij erfde later ook nog de havezaten Collendoorn en Gramsbergen. Zo werd hij de invloedrijkste man in Hardenberg en omgeving. Maar al tijdens zijn leven werd zijn bezit verdeeld onder zijn vier dochters en ging een deel in de verkoop. Na zijn overlijden werd ook de havezate het Huis Heemse verkocht en afgebroken. Hem rest alleen nog een straatnaambord.

Over de auteur:
Johan Smit (Dr. J.H. Smit) is theoloog, pastoraal supervisor en gepromoveerd op een onderzoek naar de competenties voor de pastorale communicatie met mensen met een verstandelijke beperking. Sinds zijn pensionering houdt hij zich bezig met de geschiedenis van Hardenberg.

Het boek is in eigen beheer uitgegeven en kost 14.95 euro. Het kan besteld worden via https://heijink.mijnbestseller.nl/shop/index.php/catalog/product/view/id/552406/s/jacob-van-foreest-van-heemse-1778-1854-251798-heijink-mijnbestseller-nl/

Afb. 2. Het omheinde familiegraf Van Ittersum en Van Foreest in Heemse. De zerk rechtsachter binnen het hekwerk betreft: RUSTPLAATS/VAN/JONKHEER JACOB VAN FOREEST/VAN HEEMSE/GEBOREN TE ALKMAAR/DEN 17 MEI 1778/OVERLEDEN OP DEN HUISE HEEMSE/DEN 28 MAART 1854.

 

De ware reden waarom ‘Archie’ geen prins is geworden

Afb. 1. De Hertog en Hertogin van Sussex tijdens het interview met Oprah Winfrey. Screenshot met dank aan Harpo Productions/Joe Pugliese/CBS.

Naar aanleiding van vele vragen die aan de stichting Adel in Nederland worden gesteld over hoe het toch zit met de prinselijke en adellijke titels bij het Engelse Koningshuis volgt hier een korte uiteenzetting (kort omdat er altijd veel meer te zeggen valt, maar dat komt de helderheid van dit verhaal niet ten goede).

Er is al veel gezegd over het interview dat de Hertog en Hertogin van Sussex hebben gegeven aan Oprah Winfrey en het is aan iedereen zelf om hier een mening over te vormen. Eén uitspraak van de Hertogin van Sussex klopt echter niet: “They didn’t want him to be a prince . . . which would be different from protocol.” Feit is dat Archie onder de bestaande regeling, die in 1917 is ingevoerd, op dit moment ook geen prins zou worden.

In 1917 paste Koning George V ‘by Letters Patent under the Great Seal of the United Kingdom of Great Britain and Ireland’ de regeling m.b.t. de titel prins/prinses voor zijn familie aan: alleen de zoons en dochters van de regerende Koning zouden de titel prins/prinses krijgen, net als de kinderen van deze zoons en één achterkleinzoon, nl. de oudste kleinzoon van de troonopvolger, de Prins van Wales. Alle andere achterkleinkinderen in de mannelijke lijn zouden de hoffelijkheidstitel ‘Lord/Lady’ krijgen.

Volgens deze regeling hebben de kinderen van Koningin Elizabeth dus de titel prins/prinses (Charles, Anne, Andrew en Edward). Net als de kinderen van haar zoons (William, Harry, Beatrice en Eugenie), maar bij het huwelijk van Edward is in afwijking hierop besloten om de kinderen van Edward niet de titel prins/prinses te geven. De oudste zoon van William (George) is volgens deze regeling ook prins.

In 2012 heeft Koningin Elizabeth besloten dat in aanvulling hierop niet alleen deze oudste achterkleinzoon George, maar ook de andere kinderen van William (Charlotte en Louis) de titel prins/prinses zouden krijgen.

Volgens de bestaande regeling uit 1917 wordt Archie pas prins op het moment dat zijn grootvader Charles Koning is geworden, omdat hij op dat moment wél een kleinzoon in de mannelijke lijn is – en dat is hij op dit moment dus niet. Het is hierbij wel de vraag óf dit gaat gebeuren, omdat het erop lijkt dat men het aantal prinsen in de familie beperkt wil houden.

Welke titel heeft Archie nu wel?
Volgens de hiervoor genoemde regeling uit 1917 en een aanvullende regeling over de familienaam uit 1960 is hij nu Lord Archie Mountbatten-Windsor. Zijn vader, Prins Harry,  kreeg bij zijn huwelijk echter de erfelijke adellijke titels hertog van Sussex, graaf van Dumbarton en baron Kilkeel. Als oudste zoon en opvolger van zijn vader mag hij, tot aan het overlijden van zijn vader, de tweede (lagere) titel van zijn vader gebruiken en kan hij dus als graaf van Dumbarton/Lord Dumbarton door het leven gaan. Volgens dit gebruik mag een eventuele zoon van Archie zich in de toekomst Lord Kilkeel noemen.

De titel hertog bij leden van de Engelse koninklijk familie
In 1917 besloot Koning George V om het aantal toekomstige prinsen in zijn familie te beperken. Dit zie je ook bij andere vorstelijke families terug. Zo hadden in het Keizerrijk Rusland alleen de kinderen en kleinkinderen van de Tsaar recht op de titel grootvorst/grootvorstin en waren de andere mannelijke nakomelingen ‘slechts’ prins/prinses van Rusland. In de recente geschiedenis zijn in Nederland ook wijzigingen doorgevoerd en zo zijn de kinderen van Prins Constantijn en wijlen Prins Friso niet automatisch prins/prinses, maar graaf/gravin Van Oranje-Nassau van Amsberg.

In het Verenigd Koninkrijk is het al lang het gebruik om jongere zoons van een Koning/Koningin de erfelijke adellijke titel hertog te geven. Deze hertogstitel wordt alleen geërfd door de oudste zoon en de andere kinderen dragen de hoffelijkheidstitel Lord/Lady. De kinderen van deze laatsten hebben geen enkele titel meer en zijn gewoon meneer/mevrouw. Zolang iemand prins/prinses is, wordt hij/zij nog steeds als Koninklijke Hoogheid aangesproken. In Engeland wordt een hertog aangesproken als ‘duke’ door zijn standgenoten en als Your Grace (Uwe Genade) door alle anderen. Alle andere leden van de Engelse adel worden door hun standgenoten aangesproken als Lord/Lady X en door alle anderen als My Lord/My Lady of Your Lordship/Your Ladyship.

Hertog van York
Andrew kreeg bij zijn huwelijk de titels hertog van York, graaf van Inverness en baron Killyleagh. Zijn dochters zijn prinsessen van York, omdat zij de kleindochters zijn van de Koningin. Aangezien Andrew geen zoons heeft, keren zijn titels na zijn overlijden terug naar de Kroon en kunnen deze in de toekomst aan iemand anders verleend worden.

Graaf van Wessex
Prins Edward kreeg bij zijn huwelijk de titels graaf van Wessex en burggraaf Severn. In 2019 werd daar nog de titel graaf van Forfar aan toegevoegd. In afwijking van de traditie dat de oudste zoon de titel hertog van Edinburgh erft, is afgesproken dat Prins Edward als jongste zoon na het overlijden van zijn vader deze titel erft. De oudste zoon van Prins Edward mag de tweede, lagere titel van burggraaf Severn gebruiken en zijn dochter draagt de hoffelijkheidstitel Lady.

Naast deze hertogtitels zijn er nog meer in de familie: Prins Charles is hertog van Cornwall en Rothesay, Prins William is hertog van Cambridge en twee neven van Koningin Elizabeth zijn hertog van Kent en Gloucester. Deze hertogtitels gaan altijd vergezeld van meerdere lagere adellijke titels.

Afb. 2.De ‘Letters Patent’ van 1917 waarmee Koning George V het aantal prinsen in zijn familie beperkte. Foto met dank aan The National Archives, ref. HO125/15.

 

TV tip ma. 8 mrt.: Heerlijkheid Mariënwaerdt

Afb. 1. Links het portret van Dorothea Charlotta des H.R. Rijksgravin von Quadt van Wickeradt née van Neukirchen genaamd Nyvenheim (1749- 1785). Rechts het portret van haar schoonmoeder: Anna des H.R. Rijksgravin van Bylandt (1726-1763). Zij was de dochter van Albrecht Otto Roeleman Frederik des H.R. Rijksgraaf van Bylandt, heer van o.a. Mariënwaerdt, en Anna Constantia van Sevenaer. Haar vader kocht in 1734 Mariënwaerdt. Anna trad in 1744 in het huwelijk met Willem Otto Frederik des H.R. Rijksgraaf von Quadt von Wickeradt genaamd Heiden (1717-1785), en resideerde op het slot Wickrath in Mönchengladbach, dat door haar echtgenoot in vorstelijke stijl werd verbouwd. Beide portretten maakten deel uit van een ‘Ahnengalerie’ van de graven Von Quadt en hebben mogelijk op dit slot gehangen. Deze serie werd in 2001 bij Sotheby’s geveild. Slot Wickrath werd helaas in 1859 afgebroken. Screenshot met dank aan Omroep MAX.

Vanavond start op NPO 2 om 18.20 uur de eerste aflevering van Noord-Zuid-Oost-West met reportages, achtergrondprogramma’s en persoonlijke verhalen van de regionale omroepen, waarin Heerlijkheid Mariënwaerdt van de baronnen Van Verschuer een belangrijke rol speelt.

Afb. 2. Willem Otto Frederik des H.R. Rijksgraaf von Quadt von Wickeradt genaamd Heiden (1717-1785) met rechts waarschijnlijk de architect van slot Wickrath. De familie Von Quadt van Wickeradt bezat de heerlijkheid Wickeradt, maar raakte deze in 1801 bij de Vrede van Luneville kwijt en kreeg daarvoor Isny terug. De familie werd in 1814 benoemd in de Ridderschap van Gelderland en in 1822 werd de titel graaf erkend. In 1829 werd de familie erkend te behoren tot de Hohe Adel en nadien werd zij opgenomen  in de Beierse adel. In 1901 kreeg de Chef de Famille van de Prins-regent Luitpold van Beieren de titel Fürst von Quadt zu Wykradt und Isny bij eerstgeboorte. Op de achtergrond op het portret en rechts: slot Wickrath, dat in 1859 afgebroken werd.

Internationale Vrouwendag & adel: freules in actie

Vrouwendag 2016Vandaag is het Internationale Vrouwendag en daarom hier, net als in voorgaande jaren, aandacht voor freules die in hun tijd veel (adellijk) stof deden opwaaien, omdat ze feministe waren of van zich lieten horen door hun daden en hun onafhankelijke geest. Benieuwd wie wie is op de foto’s? Klik dan op de onderstaande linkjes.

Jonkvrouwe Agathe Henriëtte Maria de Beaufort (1890-1982)

Link: http://www.biografischwoordenboekgelderland.nl/bio/6_Henriette_de_Beaufort

Jonkvrouwe Elisabeth Carolina Boddaert (1866-1948)
link: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/bwn6/boddaert

Jonkvrouwe Peronne Pauline Boddaert (1969-2007)
Link: https://www.trouw.nl/nieuws/peronne-boddaert-1969-2007~b9db97c2/

Jonkvrouwe Henriëtte Sarah Hartsen (1860-1946)

Link: http://www.albertusperk.nl/eigenperk-artikelen/2000.2%20Freule%20Hartsen.pdf

Jonkvrouwe Anna van Hogendorp (1841-1915)

Link: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn6/hogendorpanna

Jonkvrouwe Marianne Catherine van Hogendorp (1834-1909)

Link: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn5/hogendorp

Jonkvrouwe Cecile Wilhelmina Elisabeth Jeanne Petronella de Jong van Beek en Donk (1866-1944)

Link: http://socialhistory.org/bwsa/biografie/jong-van-beek-en-donk

Jonkvrouwe Jeltje de Bosch Kemper (1836-1916)

Link: http://socialhistory.org/bwsa/biografie/bosch-kemper

Jonkvrouwe Catharina Anna Maria de Savornin Lohman (1868-1930)

Link: http://socialhistory.org/bwsa/biografie/savornin-lohman

Jonkvrouwe Hermanna Elisabeth Trip (1851-1911)

Link: http://www.wieiswieinoverijssel.nl/zoekresultaten/p2/299?tmpl=component

Isabella Agneta van Tuyll van Serooskerken (1740-1805)

Link: https://www.canonvannederland.nl/nl/utrecht/onderwijscanon/belle-van-zuylen

Alwine Antoinette barones de Vos van Steenwijk (1921-2012)
Link: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/VosvanSteenwijk

Jacoba Albertina barones van Verschuer (1884-1965) (ook al zag zij zichzelf niet als een feministe)

Link: http://www.biografischwoordenboekgelderland.nl/bio/5_Jacoba_van_Verschuer

Jonkvrouwe Cornelia Maria van Asch van Wijck (1890-1971)
link: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn6/bwn6/aschvanwijck

Jonkvrouwe Christine Wilhelmine Isabelle Wttewael van Stoetwegen (1901-1986)

Link: http://www.parlement.com/id/vg09lld4e4zi/ch_w_i_bob_wttewaall_van_stoetwegen

Cornélie Lydie Huygens (1848-1902), zij werd ‘de rode freule’ genoemd, omdat haar moeder uit de deftige Amsterdamse regentenfamilie Elias stamde. Twee broers van haar moeder werden in 1897 en in 1912 in de Nederlandse adel verheven met het predikaat jonkheer, maar haar moeder maakte nimmer deel uit van de Nederlandse adel.

Link: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Huygens

Heeft u aanvullingen op deze lijst? Mail dan naar info@adelinnederland.nl.

 

AiN 5 jaar Like & Win: Huizen van stand

Afb. Op de voorzijde de Drentse havezate Havixhorst, dat eerst eeuwenlang in het bezit was van het adellijke geslacht Van den Clooster. In 1690 kwam het in het bezit van de baronnen De Vos van Steenwijk, die het tot in 1956 zouden bezitten.

In 1989 verscheen het boek ‘Huizen van stand. Geschiedenis van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners’, dat onder redactie van J. Bos, F.J. Hulst en P. Brood werd uitgegeven. Het boek is nog steeds het belangrijkste standaardwerk over deze huizen in Drenthe en staat ook boordevol informatie over hun (adellijke) bewoners.

Omdat de stichting Adel in Nederland vijf jaar bestaat verloten we een antiquarisch exemplaar. U kunt meedoen door dit bericht op onze facebookpagina te liken of door een mail te sturen naar info@adelinnederland.nl. Deze actie loop tot dinsdag  9 maart 2021 24.00 uur en over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Meedoen betekent ook dat u instemt met het vermelden van uw naam op onze website en facebookpagina als u de winnaar bent.

De winnaar van dit geweldige boek is de heer Albert Speelman. Van harte gefeliciteerd! Het boek komt zo spoedig mogelijk naar u toe!

Geboren Van Baal

Afb. Het familiewapen Backer.

Lottie Elisabeth Stephanie van Baal, geboren Amsterdam 4 maart 2021, dochter van Caspar van Baal en jonkvrouwe Anne Marie Marguerite Backer.

Eerste lustrum stichting Adel in Nederland 2016-2021

Op 29 februari 2016 werd bij notaris mr. A.C.W. graaf van Limburg Stirum te Hilversum de stichting Adel in Nederland opgericht met als doel in de ruimste zin digitaal te informeren over adel in Nederland. Deze stichting is de formele voortzetting van de op 23 september 2012 als groep op facebook gestarte webpagina Adel in Nederland.

AiN bedankt alle donateurs en Vrienden van de stichting Adel in Nederland heel hartelijk voor hun steun in de afgelopen vijf jaren, waardoor wij onze werkzaamheden konden uitvoeren. Ook danken wij iedereen die ons volgt op onze website, op Facebook, Twitter en Instagram voor hun likes en sympathieke reacties! Zonder deze steun zou het niet mogelijk zijn geweest om te bereiken waar wij nu na vijf jaar staan:

* een website met ruim 32.000 bezoeken per maand
* een facebookpagina met 6282 volgers en ruim 30.000 bezoeken per week
* een Instagramaccount met 1036 volgers
* een Twitteraccount met 883 volgers

Duizenden berichten en verhalen hebben wij in de afgelopen jaren via onze website en social media gratis met u gedeeld en het word-document hiervan bevat inmiddels bijna 634.000 woorden en is een boekwerk van 1.614 pagina’s.

Like & Win Acties
Deze week vieren wij samen met u ons eerste lustrum met Like & Win Acties. Er zullen boeken, gravures en gedrukte exemplaren van ons magazine te winnen zijn.

Wilt u ons steunen als donateur?
Door voor 17,50 euro per jaar donateur te worden, steunt u ons in onze werkzaamheden, ontvangt u vier keer per jaar het digitale magazine boordevol adellijke verhalen en adellijk nieuws en krijgt u voorrang bij en korting op door AiN georganiseerde excursies.

Doel AiN
Het primaire doel van AiN is het digitaal aanbieden van informatie over adel in Nederland en om dit mogelijk te kunnen blijven maken, is uw hulp nodig, want als stichting willen wij onze website uitbouwen tot een gebruiksvriendelijke database met steeds weer nieuwe informatie over adel in de ruimste zin: actualiteiten in de media, genealogisch nieuws, historische informatie, anekdotes en informatie over boeken, tentoonstellingen, lezingen, excursies, symposia en veilingen die gerelateerd zijn aan adel in Nederland.

Daarnaast zijn wij ook trots op boeken, een gravure en vier portretten die wij hebben weten aan te kopen en waarvoor wij een goede bestemming hebben weten te vinden:

* kasteel Rosendael ontving enkele boeken uit de voormalige kasteelbibliotheek
* kasteel Keukenhof kreeg een portret van jonkheer Carel Repelaer (1893-1976)
* de Hoge Raad van Adel kreeg een 18e-eeuwse gravure aangeboden van het Van Wassenaer-Obdam grafmonument in de Grote of Sint-Jacobskerk in Den Haag
* Museum Elburg kreeg drie portretten van de uitgestorven adellijke familie Van Boecop, die mede dankzij genereuze bijdragen van het Fonds A.H. Martens van Sevenhoven, het Monumenten Adviesbureau (Nijmegen) en verschillende particulieren deskundig gerestaureerd konden worden door de heer Rómulo Döderlein de Win.

Hoe word ik donateur?
U kunt donateur worden door een mail te sturen aan info@adelinnederland.nl. U ontvangt dan een bevestigingsmail met nadere informatie.

Wij hopen van harte dat wij op uw steun kunnen rekenen!

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur,

John Töpfer,
Directeur Stichting Adel in Nederland

P.S. volgt u ons al op
www.facebook.com/adelinnederland
www.twitter.com/adelinnederland
www.instagram.com/adelinnederland
www.youtube.com/channel/UCps5dRf1KPfWP4Pw0-Yqurg

Hieronder ziet u het filmpje van de onthulling en aanbieding van het portret van jonkheer Carel Repelaer in 2015 aan stichting Kasteel Keukenhof, dat op ons eigen YouTube kanaal staat.

Voorjaar op Clingendael: boshyacinten

Afb. 1. Bloeiende boshyacinten in het park van Clingendael.

Tegenwoordig geniet huis Clingendael bekendheid door het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen, dat hier gevestigd is, maar tot in 1968 werd het particulier bewoond. Clingendael werd in 1804 door de vermogende Willem Joseph baron van Brienen (1760-1839) gekocht. De familie bewoonde daarnaast in latere jaren een stadspaleis op het Lange Voorhout, het huidige Hotel Des Indes. Het park werd door de bekende tuinarchitect J.D. Zocher ontworpen en freule Daisy, de achterkleindochter van baron Van Brienen, verrijkte het geheel met een oud-Hollandse tuin en een Japanse tuin.

Afb. 2. De Hollandse tuin op Clingendael, aangelegd in opdracht van freule Daisy van Brienen.

Veilingnieuws Venduehuis in Den Haag: schilderij van kasteel Croy

Afb. Kasteel Croy in Aarle-Rixtel, schilderij door Chris Huidekoper. Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis in Den Haag/www.venduehuis.com.

Op zondag 28 februari eindigt vanaf 20.00 uur bij het Venduehuis in Den Haag de online Classical Paintings & Drawings veiling. Lees het verhaal bij het op deze veiling aangeboden schilderij van kasteel Croy hieronder of kijk in de online catalogus van het Venduehuis voor wat er verder geveild wordt op https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=366.

Kasteel Croy in Aarle-Rixtel in Noord-Brabant heeft een rijke geschiedenis met vele eigenaren. De laatste adellijke familie die het in eigendom had, was het geslacht Van der Brugghen. De stamvader was begin 16e eeuw gegoed in Gulik en zijn achterkleinzoon kreeg in 1653 van Keizer Ferdinand III bevestiging van zijn adeldom. In de 17e eeuw werden nakomelingen officieren in dienst van de Republiek, maar in de 18e eeuw maakte Dirk Willem van der Brugghen (1717-1770) fortuin als opperkoopman en resident te Soerabaja en diens zoon, Jan Anthony van der Brugghen (1747-1817) kocht in 1772 het kasteel Croy en werd heer van Croy en Stiphout.

Duel
Zes jaar later verkocht hij het aan zijn halfbroer jonkheer mr. Joan Carel Gideon van der Brugghen (1753-1828), die hem als heer van Croy en Stiphout opvolgde. Hij huwde Margaretha Geertruida Falck (1761-1843) en het echtpaar kreeg drie zoons en een dochter. Hun jongste zoon, jonkheer Louis Charles Auguste van der Brugghen (1797-1820) overleed op jonge leeftijd na een duel, waarbij het onduidelijk is of hij bezweek aan zijn verwondingen of mogelijk zelfmoord pleegde. Hun oudste zoon, jonkheer mr. Joan Gideon Willem Karel van der Brugghen (1783-1826) vestigde zich op de Utrechtse goederen van zijn echtgenote en zij overleden op jonge leeftijd. Zij lieten drie kinderen na, waarvan één kleindochter op kasteel Croy zou komen wonen bij haar grootmoeder en hier uiteindelijk ook ongehuwd zou overlijden. Grootmoeder Margaretha Geertruida Falck woonde hier toen samen met haar ongehuwde zoon en dochter.

Slag bij Waterloo
Deze ongehuwde zoon, jonkheer George Tammo Theodorus Adrianus van der Brugghen (1784-1864), volgde zijn vader als heer van Croy en Stiphout op. Hij maakte carrière als militair en vocht eerst als officier in het Franse leger, maar koos nadien aan het einde van de Franse tijd voor het Nederlandse leger. Hij vocht vervolgens in de rang van kapitein mee in de Slag bij Waterloo in 1815 en raakte hier gewond. Hiervoor werd hij datzelfde jaar onderscheiden als Ridder in de Militaire Willemsorde 4e klasse en later als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ook werd hij bevorderd tot luitenant-kolonel.

Geloof, Hoop en Liefde
De ongehuwde dochter, jonkvrouwe Joanna Caroline Constance Wilhelmine van der Brugghen (1795-1873), plaatselijk beter bekend als freule Constance, bewoonde uiteindelijk alleen kasteel Croy. Hoewel protestants gedoopt, liet zij zich twee jaar voor haar overlijden roomskatholiek dopen. In haar testament gaf zij kasteel Croy een bijzondere bestemming: 20 arme bejaarden uit Stiphout en 10 uit Aarle-Rixtel  kregen hier onderdak in een tehuis onder de naam Geloof, Hoop en Liefde.

In 1969 kwam er aan het bejaardentehuis in kasteel Croy een einde en vestigde zich hier de Katholieke Charismatische stichting, tot ook deze in 1990 het kasteel verliet. Kasteel Croy en het landgoed van 254 hectare worden nu beheerd door de stichting Geloof, Hoop en Liefde, die het beheren in de geest van freule Constance.

Het schilderij betreft een olieverf op doek, meet 66×76 cm en is geschilderd door Chris Huidekoper (1878-1939). Het wordt getaxeerd op 300-500 euro.

Benieuwd naar wat er verder geveild wordt bij het Venduehuis in Den Haag? Kijk dan in de online catalogus: https://wavemaker.venduehuis.com/auction?auction=366.