Feithhuis in Groningen: werkoverleg over adellijke wooncultuur in de 16e en 17e eeuw & De Laatste

Afb. 1. Dr. Conrad Gietman (rechts) en John Töpfer voor het Feithhuis in Groningen.

Vandaag kwamen dr. Conrad Gietman, lid van de Raad van Advies van AiN en wetenschappelijk medewerker van de Hoge Raad van Adel, en John Töpfer, directeur AiN, bijeen om te overleggen over hun beider komende publicaties.

Conrad Gietman is bezig met onderzoek naar adellijke wooncultuur in de 16e en 17e eeuw. Het thema ‘upstairs & downstairs’ is populair op veel opengestelde kastelen en landhuizen, maar over het leven in deze huizen in de 16e en 17e eeuw is nog maar zeer weinig gepubliceerd. Hoe was de omgang tussen adel en hun personeel in een tijd waarin er nog geen strikte scheiding was tussen de vertrekken in een huis en er zelfs sprake kon zijn van slechts één verwarmd vertrek in koude winters?

John Töpfer is bezig met een onderzoek naar de laatste van een adellijke familie. In de afgelopen 200 jaar zijn er veel adellijke geslachten uitgestorven en nog steeds verdwijnen er op deze wijze adellijke namen binnen de Nederlandse adel. Wie waren en zijn deze laatste naamdragers en wat doet dit met je om de laatste te zijn? Wat gebeurt er met oud familiebezit zoals familieportretten en zilver met het familiewapen?

Als historische locatie voor het overleg werd er voor het Feithhuis in Groningen gekozen, dat nu een horecafunctie heeft. Hier woonde vanaf 1890 jonkheer mr. Johan Adriaan Feith (1858-1913), die gehuwd was met jonkvrouwe Henriette Paulina Gockinga (1856-1935). Hij was onder meer archivaris van de provincie Groningen, net zoals zijn vader voor hem dit was. Zijn zoon, jonkheer mr. Wolter Gocko Feith (1887-1924) werd ook actief in de archiefwereld als commies-chartermeester bij het Algemeen Rijksarchief in ’s-Gravenhage. Een passende locatie voor een werkoverleg in verband met twee komende adellijke publicaties, waarover u natuurlijk geïnformeerd wordt, zodra deze verschijnen.

Afb. 2. Het Feithhuis in Groningen: stadspaleis vanaf 1890 van de jonkheren Feith, die tot de rijkste inwoners van Groningen behoorden en als archivaris van grote betekenis zijn geweest voor het archiefwezen in de provincie Groningen.

De Veer van baron Van Brienen – door Michael Barnaart

Afb. 1. de rode Veer-broche door Michael Barnaart.

Modeontwerper jonkheer Michael Barnaart van Bergen ontwierp als eerbetoon aan Willem Thierrij Arnold Maria baron Van Brienen (1814-1863), bewoner van het stadspaleis waar nu het hotel Des Indes is gevestigd, een bijzondere broche: de Veer-broche. Baron Van Brienen was onder meer kamerheer i.b.d. van de Koningen Willem I, II en III.

In de deurknoppen van de deuren naar de salon en de balzaal zitten kleine gaatjes, waar een veer in gestoken kon worden. Een witte veer betekende voor de bedienden dat zij naar binnen mochten komen, maar bij een rode veer wilde de baron niet gestoord worden.

De broches zijn verkrijgbaar als witte of rode veer en zijn in een beperkte, genummerde oplage verkrijgbaar. Kijk voor meer informatie over deze en andere broches van Michael Barnaart op https://www.michaelbarnaart.com/broches/

Afb. 2. Hotel Des Indes: het imposante stadspaleis van baron Van Brienen.

 

Tentoonstelling Franje & Oranje t/m 1 okt.: de eeuwenoude band tussen Kasteel Duivenvoorde en het koningshuis

Afb. 1. Op 4 april jl. werd de tentoonstelling geopend door Hare Excellentie M.L.A. gravin van Zuylen van
Nijevelt née jonkvrouwe den Beer Poortugael (links), grootmeesteres van Z.M. Koning Willem-Alexander, en mevrouw C. Hörster, directeur Koninklijke Verzamelingen (rechts). Foto met hartelijke dank aan kasteel Duivenvoorde.

Dit jaar kleurt Duivenvoorde Oranje. De families die op het kasteel en landgoed woonden hebben eeuwenlang een bijzondere en innige band gehad met het Huis van Oranje en Oranje-Nassau. Zij vochten aan de kant van de Oranjes, dienden in hoge politieke ambten of waren kamerheer of hofdame voor de opeenvolgende koningen en koninginnen. Aan de hand van meer dan honderd persoonlijke objecten uit de collectie van Duivenvoorde en een aantal bijzondere bruiklenen uit de Koninklijke Verzamelingen ervaart de bezoeker de intieme band tussen Duivenvoorde en Oranje. Op 4 april jl. vond de opening plaats door de grootmeesteres van Z.M. de Koning en de directeur van de Koninklijke Verzamelingen in aanwezigheid van nazaten van de vroegere bewoners: leden van de familie Van Wassenaer en Schimmelpenninck van der Oye.

Afb. 2. Op de eerste rij v.l.n.r. Simone Nieuwenbroek, conservator kasteel Duivenvoorde, bestuurslid Stichting Duivenvoorde Jolien Wiesenhaan, grootmeesteres van Z.M. de Koning Bibi gravin van Zuylen van Nijevelt, Claudia Hörster, directeur Koninklijke Verzamelingen, Arent baron van Wassenaer van Catwijck, voorzitter Stichting Duivenvoorde, Alexandra barones Schimmelpenninck van der Oye née jonkvrouwe Greven en Alexander baron Schimmelpenninck van der Oye, oud-voorzitter Stichting Duivenvoorde. Foto met hartelijke dank aan kasteel Duivenvoorde.

Koninklijke bruiklenen
Verschillende prachtige bruiklenen uit de Koninklijke Verzamelingen, Paleis Het Loo en particuliere
collecties zijn te zien. Daaronder het jurkje dat Prinses Beatrix droeg bij de inhuldiging van haar
moeder in 1948, evenals het bijzondere portret van Koningin Juliana dat de schilder Charles Eyck ter
gelegenheid van dit moment maakte. Naast diverse andere portretten en portretminiaturen van de
stadhouders, koningen en koninginnen, wordt ook correspondentie uit het Koninklijk Huisarchief
getoond, zoals een reeks brieven van Arent IX van Wassenaer (1669-1721) aan Stadhouder Johan
Willem Friso. Uniek is een deel van een dessertservies dat Koning Willem I in 1820 voor zijn
verjaardag cadeau kreeg van zijn echtgenote Wilhelmina van Pruisen. Op ieder bord is een gezicht
op een buitenplaats of stad geschilderd, waaronder ook kasteel Duivenvoorde.

Persoonlijke cadeaus
In de tentoonstelling is een groot aantal voorwerpen uit eigen collectie te zien die het verhaal van
Duivenvoorde en Oranje vertellen: van de geuzenpenning van Arent VII van Wassenaer (ca. 1528-
1599) tot het originele jagermeesterkostuum van Willem A.A.J. baron Schimmelpenninck van der
Oye uit ca. 1917. Daarnaast prachtige hofjaponnen (met onmogelijk dunne tailes) die door de dames
uit de families van Duivenvoorde werden gedragen tijdens koninklijke ontvangsten, gecombineerd
met foto’s en brieven uit de collectie. Ook persoonlijke cadeaus die de familie ontving van de
Oranjes worden getoond. Zo kregen Arent IX van Wassenaer (1669-1721) en Anna Margaretha
Bentinck (1683-1763) bij hun huwelijk in 1701 van stadhouder-koning Willem III twee
massiefzilveren vuurbokken voor de haard met hun alliantiewapen (de familiewapens van de man
en vrouw samengevoegd). De koninginnen Wilhelmina en Juliana schonken resp. een prachtige
broche en portretring aan Ludolphine Henriette barones Schimmelpenninck van der Oye (1891-
1965).

Afb. 3. Conservator Simone Nieuwenbroek (links) geeft uitleg aan onder meer (rechts) Bibi gravin van Zuylen van Nijevelt, grootmeesteres van Z.M. de Koning, en Claudia Hörster, directeur Koninklijke Verzamelingen. Foto met hartelijke dank aan kasteel Duivenvoorde.

Oranje-memorabilia & prentbriefkaarten
Ludolphine Henriette werd in 1926 gevraagd voor de erefunctie van hofdame-honoraire van
koningin-regentes Emma. De freule koesterde, naast deze functie, haar hele leven een persoonlijke
liefde voor het Koninklijk Huis. Zij legde o.a. een enorme verzameling Oranje-memorabilia aan die
op de zolders van het kasteel is opgeslagen. Kasten vol jubileumborden, glazen, bekers en boeken
maar ook opmerkelijke objecten, zoals een asbak met de beeltenis van koning Willem III en een
aantal markante Oranjepuzzels en –kwartetspellen, behoren tot deze bijzondere collectie. Uniek is
de zeer uitgebreide verzameling prentbriefkaarten, sommige met een persoonlijk bericht van het
hof.

Afb. 4. Het bureau van freule Ludo Schimmelpenninck van der Oye met haar verzameling Oranje-knipsels en artikelen. Foto met hartelijke dank aan kasteel Duivenvoorde.

Groot vertrouwen
De banden tussen de Oranjes en Duivenvoorde gaan heel ver terug. De 16de-eeuwse bewoner Arent
VII van Wassenaer vocht als watergeus aan de zijde van Willem van Oranje tijdens de Nederlandse
Opstand en zijn zoon Johan van Wassenaer was, als vriend van prins Maurits, betrokken bij de
executie van Johan van Oldenbarnevelt in 1619, waarover bijzondere correspondentie te zien is.
Hendricus Adolphus Steengracht (1836-1912) was kamerheer in buitengewone dienst bij Koning
Willem III en Willem A.A.J. baron Schimmelpenninck van der Oye (1889-1957) was decennia lang
jagermeester onder de koninginnen Wilhelmina en Juliana.

Antoinette van Dorssen, directeur van Kasteel Duivenvoorde: ‘In deze tentoonstelling zijn bijzondere
bruiklenen te zien die zelden aan het publiek worden getoond. De bewoners van het kasteel waren
in dienst van de Oranjes maar veelal ook nauw bevriend. We komen heel dicht bij de bijzondere
band tussen de bewoners van Duivenvoorde en de Oranjes. Een verhaal dat we niet eerder zó
uitgebreid hebben verteld’.

Kijk voor meer informatie over de tentoonstelling Franje & Oranje en de bezoekmogelijkheden aan kasteel Duivenvoorde op https://www.kasteelduivenvoorde.nl/

Afb. 5. Hofjaponnen van barones Schimmelpenninck van der Oye. Foto met hartelijke dank aan kasteel Duivenvoorde.

Kasteel Duivenvoorde: definitieve archiefinventaris

Afb. 1. Arent baron van Wassenaer van Catwijck (rechts) is voorzitter van het bestuur van de Stichting Duivenvoorde en nam namens het bestuur de voltooide archiefinventaris in ontvangst uit handen van twee van de drie archief vrijwilligers: Fredriek Dufour en Wim van den Eijkel. Foto met hartelijke dank aan kasteel Duivenvoorde.

Op kasteel Duivenvoorde wordt het huisarchief van Duivenvoorde bewaard. Het kasteel behoort tot de weinige kastelen in Nederland die in hun bestaan nooit verkocht, maar altijd vererfd zijn. Het huisarchief is mede daardoor uniek en omvangrijk. Na ruim veertien jaar ordenen en inventariseren door de vrijwilligers archief Fredriek Dufour, Wim van den Eijkel en Marrie de Jong is de definitieve archiefinventaris voltooid. Onlangs werd deze archiefinventaris aangeboden aan het voltallige bestuur van de Stichting Duivenvoorde. De unieke documenten, brieven en aktes in het huisarchief van Duivenvoorde zijn hiermee ontsloten voor verder onderzoek en voor het ontwaren van nieuwe verhalen.

Benieuwd naar kasteel Duivenvoorde en de bezoekmogelijkheden? Kijk dan op https://www.kasteelduivenvoorde.nl/

Afb. 2. Kasteel Duivenvoorde: een aanrader om te bezoeken!

Kasteel Rosendael: tandem e spinis rosa – uiteindelijk groeit uit de doornen een roos

Afb. 1. Kasteel Rosendael, één van de zeven opengestelde kastelen van Geldersch Landschap en Kasteelen. Lees meer over de bezoekmogenlijkheden op Kastelen | Geldersch Landschap en Kasteelen (glk.nl)

Kasteel Rosendael is één van de zeven opengestelde kastelen van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK). Rosendael kwam in 1977 als legaat van Willem Frederik Torck baron van Pallandt (1892-1977) in het bezit van GLK en die restaureerde huis en park, met daarin de beroemde Bedriegertjes, zorgvuldig. Het kasteel is zó ingericht alsof de familie Van Pallandt even weg is. Het kasteel en het park zijn te bezoeken – net als de zes andere opengestelde kastelen van GLK. Kijk voor meer informatie hierover op https://www.glk.nl/7-kastelen-beleven

In de 17e eeuw woonde hier het adellijke geslacht Van Arnhem dat het middeleeuwse kasteel verbouwde tot een aangenaam landpaleis met vorstelijk aangelegde tuinen. Ter herinnering aan de verbouwing werd een gevelsteen ingemetseld met het jaartal 1616 en de tekst TANDEM E SPINIS ROSA – uiteindelijk groeit er uit de doornen een roos.

Op Goede Vrijdag worden er in de Dominicanenkerk in Zwolle drie kale houten kruisen binnengedragen en vooraan in de kerk opgericht. Tijdens de dienst kunnen de kerkgangers hier hun meegebrachte bloemen neerleggen. Het doet mij ieder jaar weer denken aan de belofte verwoord op de gevelsteen in kasteel Rosendael – uiteindelijk groeit er uit de doornen een roos.

Wij wensen u goede Paasdagen toe!

Afb. 2. Bloemen op Goede Vrijdag in de Dominicanenkerk in Zwolle. Op Paaszondag zijn deze verwerkt in bloemstukken.

Boekennieuws: Mysterieuze Kruisweg, Spaans DNA verbeeld.

Afb. 1. Tijdens de Semana Santa (de Goede Week voor Pasen) worden draagaltaren in processies door de stad gedragen. Sommige processies gaan de hele nacht door, waarbij de draagaltaren vaak zó zwaar zijn, dat het ook voor de dragers lijden is, maar des te groter voelt de eer als de tocht waardig volbracht is. Foto met hartelijke dank en © Hans Hampsink. De hier afgebeelde foto’s (en veel meer) staan ook in zijn boek.

Hans Hampsink is de huisfotograaf van de stichting Adel in Nederland. In 2019 fotografeerde hij de Semana Santa in Spanje, de Goede Week voor Pasen. Net als bij de Feria’s is de Semana Santa geworteld in rijke tradities, waar de Spaanse adel actief aan deelneemt. Circa 5000 foto’s maakte Hans Hampsink in verschillende steden en dorpen en dit resulteerde in het fraaie fotoboek met begeleidende teksten ‘Mysterieuze Kruisweg. Een zoektocht naar Spaans DNA’. AiN vestigt, nu met Pasen, graag uw aandacht op dit bijzondere boek van onze huisfotograaf, dat nu mét korting te koop is!

Via deze link kunt u elke eerste pagina’s van ieder hoofdstuk inkijken en zo zelf een goed beeld krijgen van dit fraaie boek over unieke Spaanse tradities: https://issuu.com/artnik-uitgaven/docs/hh_mysterieuze_kruisweg_inkijken_def3-s_

De Goede Week is in Spanje, en vooral in Andalusië, het jaarlijkse hoogtepunt van het religieuze leven. In de dagen tussen Palmpasen, de viering van de intocht van Jezus in Jeruzalem, en Paaszondag, de herdenking van de opstanding van Jezus, staat het openbare leven in deze streek volledig in het teken van boetedoening en het lijden van Jezus.

Onder: jong en oud nemen deel aan de processies en het betrekken van de jeugd hierbij zorgt voor continuïteit van deze bijzondere Spaanse tradities tijdens de Semana Santa en het voortleven van het verhaal van Goede Vrijdag en Pasen.

In het fotoboek ‘Mysterieuze Kruisweg’ biedt fotograaf Hans Hampsink een bijzonder beeld van de processies die in deze week plaatsvinden. Wat maakt dat dit nog een springlevende traditie is? Welke rol speelt de muziek? Wat maakt dat het lijden een populaire gedachte is?  En, waar ligt de relatie met de Ku Klux Klan in de VS?

Link naar bestelmogelijkheid (nu mét korting!) https://artnik.nl/product/mysterieuze-kruisweg/

Afb. 2.  Op de voorkant van het boek van onze huisfotograaf Hans Hampsink: de Madrugada in Sevilla. Letterlijk betekend ‘madrugada’ de vroege ochtend, de intensieve uren middernacht van Witte Donderdag op Goede Vrijdag. Hier wordt de troon met Maria van de Iglesia de Jeśus de Gran Poder in het nachtelijk Sevilla rondgedragen, in een stad waarin de straatverlichting is uitgezet en de processie zwijgend voortloopt met het loodzware draagaltaar.

 

Tulpenbal 26-28 mei in Amsterdam: kaartverkoop gestart


Op zaterdag 27 mei is het weer zover en dan zal voor de negende keer het Tulpenbal georganiseerd worden in een weekend vol activiteiten. Dit keer is als locatie gekozen voor de grote zaal in het Grand Hotel Krasnapolsky in Amsterdam. Hier zullen gasten uit binnen- en buitenland, uit adel en patriciaat zich verzamelen voor een feestelijke avond in stijl en met traditie, maar tegelijk is er ook een ongedwongen sfeer en mogelijkheid om oude bekenden te ontmoeten en nieuwe vriendschappen te sluiten.

Afb. 1. Eregasten dit jaar op het Tulpenbal: Hunne Koninklijke Hoogheden Kroonprins Leka II en Kroonprinses Elia van Albanië.

Kroonprins Leka II en Kroonprinses Elia van Albanië
Eregasten dit jaar zijn Z.K.H. Kroonprins Leka II en H.K.H. Kroonprinses Elia van Albanië. Kroonprins Leka is de kleinzoon van Koning Zog I (1895-1961) en Koningin Geraldine (1915-2002), een geboren Hongaarse Gravin Apponyi de Nagy-Appony. Kroonprinses Elia richtte in 2012 de Queen Geraldine Foundation op met als doel om kwetsbare en kansarme gemeenschappen en individuen toegang te geven tot gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid en beroepsopleiding en andere duurzame oplossingen die hun levensonderhoud ondersteunen en verbeteren. Voor meer informatie zie http://www.queengeraldinefoundation.org

Afb. 2. In het midden Clemens van Steijn in actie als veilingmeester op het Tulpenbal vorig jaar. Links van hem Z.K.H. Prins Nicolae van Roemenië en rechts jonkvrouwe Stephanie de Beaufort.

Veiling voor Queen Geraldine Foundation
Vorig jaar wist Clemens van Steijn als veilingmeester 11.500 euro af te slaan op de veiling tijdens het Tulpenbal voor de Prince Nicolae of Romenia Association. Deze stichting van Z.K.H. Prins Nicolae van Roemenië, die ook dit jaar met echtgenote Prinses Alina-Marie aanwezig zal zijn, wil de ontbossing in Roemenië bestrijden. Dit jaar zal de opbrengst van de veiling bestemd zijn voor de Queen Geraldine Foundation.

Programma
Naast het bal op zaterdag 28 mei zijn er in dit weekend meer activiteiten. Er is op vrijdag een Pre-Party in de Koninklijke Industrieele Grote Club, op zaterdagmiddag is er een surprise tocht met lunch en op zondag is het Ascot Day op de Polo Club Wassenaar.

Benieuwd naar meer informatie en kaarten online bestellen? Kijk dan op https://www.tulipsball.com

Op de linkerfoto: de traditionele middernachtsquadrille. Op de rechterfoto het erecomité met v.l.n.r.: Z.H. Michael Hertog van Mecklenburg, Z.K.H. Prins Nicolae van Roemenie, Vice-Admiraal (bd) Matthieu Borsboom, H.D.H. Prinses Sophia Wolkonsky, Z.H. Alexander Erfprins van Mecklenburg, H.H. Hande Erfprinses van Mecklenburg, Clemens van Steijn.

 

Matthias van Nispen tot Pannerden: concertpremière ‘Cel 115’

Afb. 1. Matthias van Nispen tot Pannerden werd afgelopen donderdag in Veldhoven kort geïnterviewd bij het jubileumconcert van Fanfare ‘Brede Wapens’ in verband met de concertpremière van zijn ‘Cel 115’. Foto met hartelijke dank aan Thijs Jansen.

Jonkheer Matthias van Nispen tot Pannerden is baritonsaxofonist bij het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Daarnaast is hij sinds 2022 dirigent bij harmonieorkest KVA-Oss en is hij componist. Zijn composities laten zich vaak kenmerken door combinaties van lichte muziek met veelal filmische klassieke invloeden.

In 2013 componeerde hij Laudate Regum (Lof aan de Koning) ter gelegenheid van de Inhuldiging van Z.M. de Koning. Dit majestueuze werk werd uitgevoerd door het Orkest van de Koninklijke Landmacht en klonk op de Dam, nadat Koning Willem-Alexander de Nieuwe Kerk verliet en terugschreed naar het Paleis.

Afgelopen donderdag vond in theater De Schalm in Veldhoven het jubileumconcert van Fanfare ‘Brede Wapens’ plaats. Hier vond ook de concertpremière ‘Cel 115’ van Matthias van Nispen plaats, dat over 74 vrouwen gaat, die in januari 1944 in één cel in Kamp Vught werden bijeengedreven. Het muziekstuk verbeeldt de stress in het kamp, de wreedheden en de moeite die het kost om moed te houden. Met een daverende paukenslag hoorde het publiek hoe de celdeur door de bezetter werd dichtgesmeten. Tien vrouwen overleefden deze brute opsluiting tijdens het zogenoemde ‘bunkerdrama’ niet.

Link naar de website van Matthias van Nispen tot Pannerden: http://www.mvntp.nl/

Afb. 2. Matthias van Nispen tot Pannerden (links) vertelt aan radiopresentator Ab Nieuwdorp over ‘Cel 115’. Inmiddels heeft hij een groot aantal composities op zijn naam staan, waaronder het Laudate Regum (Lof aan de Koning) ter gelegenheid van de Inhuldiging van Z.M. de Koning in 2013. Foto met hartelijke dank aan Thijs Jansen.

TV tip: De jurk (die niet van de Gravin van Roxburghe bleek te zijn) en het scheepswrak

Afb. 1. De gevonden jurk uit de Waddenzee, foto met dank aan www.historiek.net.
Afb. 1. De gevonden jurk uit de Waddenzee, foto met dank aan www.historiek.net.

In april 2016 werd één van de belangrijkste maritieme vondsten uit de afgelopen jaren gepresenteerd: een jurk en vele andere bijzondere gebruiks- en siervoorwerpen uit de 17e eeuw, die door de Duikclub Texel zijn opgedoken. De kwaliteit van de jurk deed vermoeden dat het hier om een jurk uit adellijk bezit ging. Dr. Helmer Helmers (Universiteit van Amsterdam) en dr. Nadine Akkerman (Universiteit Leiden) deden uitgebreid onderzoek en zij concludeerden dat het ging om een jurk uit het bezit van The Countess of Roxburghe.

Dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn, maar AiN publiceerde destijds over deze Gravin van Roxburghe onderstaand verhaal. Wat dit verhaal extra bijzonder maakte, was dat wijlen His Grace Sir Guy David Innes-Ker, 10th Duke of Roxburghe (1954-2019) speciaal voor AiN voor het portret van zijn illustere voormoeder The Countess of Roxburghe op Floors Castle poseerde.

Vanavond start op NPO2 om 22.26 uur het eerste deel van een documentaire over deze jurk en andere vondsten. Meer informatie over deze documentaire en een podcast vindt u op https://www.ntr.nl/site/tekst/De+Jurk+en+het+Scheepswrak/149

Hieronder volgt nogmaals ons verhaal van destijds.

Sir Guy David Innes-Ker 10th Duke of Roxburghe is een rechtstreekse nakomeling van The Countess of Roxburghe née The Hon. Jean Drummond en was zo vriendelijk om speciaal voor AiN voor het portret van zijn illustere voormoeder op zijn kasteel Floors Castle te poseren. Gevraagd om zijn reactie op deze spectaculaire vondst zei His Grace tegen AiN: “Ancestral finds are always intriguing and this is no exception. This is indeed, a godsend from the sea and very, very exciting.” (Voorouderlijke vondsten zijn altijd intrigrerend en dit is geen uitzondering. Dit is inderdaad een geschenk uit de hemel van de zee en heel, heel spannend).

Afb. 2. Sir Guy David Innes-Ker 10th Duke of Roxburghe, foto met hartelijke dank aan His Grace The Duke of Roxburghe en Mrs. Louise Rattray, director of Tourism Marketing Floors Castle.
Afb. 2. Sir Guy David Innes-Ker 10th Duke of Roxburghe (1954-2019) voor het portret van zijn illustere voormoeder The Countess of Roxburghe op Floors Castle, foto met hartelijke dank aan His Grace The Duke of Roxburghe en Mrs. Louise Rattray, director of Tourism Marketing Floors Castle.

The Countess of Roxburghe née The Hon. Jean Drummond werd geboren omstreeks 1585 als dochter van Patrick 3rd Lord Drummond en Lady Elizabeth Lindsay of the Earls of Crawford. Via deze Graven van Crawford was zij een rechtstreekse nakomelinge van Robert II Stewart Koning van Schotland, de eerste Koning uit het Huis Stuart, en behoorde zij tot de hoogste Schotse adel. In 1614 huwde zij Robert Ker 1st Lord Roxburghe, die twee jaar later de hogere titel van Earl of Roxburghe kreeg.

Haar echtgenoot was een kleurrijke persoon en een vooraanstaand politicus. Zijn levensverhaal leest zich als een verhaal van Shakespeare en speelt zich af tegen de achtergrond van Schotse clans, die om aanzien en koninklijke gunsten streden. In zijn jonge jaren doodde hij in 1590 in het nachtelijke duister William Kerr, uit een rivaliserende tak, waardoor hij moest vluchten en zijn bezittingen werden door de Kroon in beslag genomen. Door zijn excuus aan te bieden en een grote som geld te betalen, wist hij het tij te keren en bouwde daarna een vooraanstaande positie op, waarbij hem vele Koninklijke gunsten, eerbewijzen en ook veel land ten deel zouden vallen.

Het huwelijksfeest op Somerset House werd opgeluisterd door de aanwezigheid van Koning James I en echtgenote Koningin Anne en hun aanwezigheid kwam voort uit de nauwe banden van de gravin met het Hof, want zo was zij reeds voor haar huwelijk als Mistress of the Robes aan het Hof verbonden. Het feest werd groots gevierd om tegelijk ook de voltooiing van de verbouwing van dit paleis te vieren en na het huwelijksdiner werd er voor deze gelegenheid op de binnenplaats een stuk opgevoerd, met een speciaal voor de bruid geschreven sonnet. Vele gasten van naam waren aanwezig, waaronder de Hertogen van Lennox en van Saksen, de Graaf van Essex en de ambassadeurs van Frankrijk, Venetië en Savoye. Naar verluidt schatte de Koningin de kosten voor de huwelijksfestiviteiten alleen al op £ 3000,-.

Afb. 3. Willem II en zijn bruid Mary Stuart op het portret uit 1641 door Anthony van Dyck in de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam.
Afb. 3. Willem II en zijn bruid Mary Stuart op het portret uit 1641 door Anthony van Dyck, portret in de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam.

In 1617 viel zij echter in ongenade bij de Koningin en moest zij het Hof verlaten, toen deze er achter kwam dat de echtgenoot van de Gravin probeerde Lord Chamberlain te worden, zonder de Koningin daarin vooraf te kennen. In 1631 was zij echter weer in de gratie en werd zij benoemd tot gouvernante van Prinses Mary en later ook van Prins Henry en Prinses Elizabeth.

Prinses Mary begeleidde zij in 1642 naar ’s-Gravenhage, nadat deze het jaar er voor in het huwelijk was getreden met de latere Stadhouder Willem II, de oudste zoon van Stadhouder Frederik Hendrik. Zij werd echter al snel vervangen door Lady Stanhope en keerde terug naar Londen, waar zij gouvernante van Prins Henry en Prinses Elizabeth bleef. Het jaar daarop, op 7 oktober 1643, overleed zij.

The Earl en Countess of Roxburghe kregen samen een zoon, Lord Harry Kerr, maar hij overleed voor hij zijn vader in de titel Earl of Roxburghe kon opvolgen. Deze zoon had echter drie dochters. De oudste dochter Lady Jean Kerr huwde haar neef William Drummond en de zoon uit dit huwelijk volgde op als 2nd Earl of Roxburghe, maar deze tak stierf in 1805 uit met de 8th Earl, die tegelijk 4th Duke of Roxburghe was. De jongste dochter Lady Margaret Ker huwde Sir James Innes 3rd Baronet en hun achterkleinzoon volgde op als 5th Duke of Roxburghe, waarvan de huidige 10th Duke een rechtstreekse nakomeling is. Hij bewoonde Floors Castle in Schotland, waar het portret van zijn voormoeder te bewonderen valt.

Link naar de website van Floors Castle: www.roxburghe.net/castle. Of bekijk de korte film hieronder van dit grootste bewoonde kasteel van Schotland, dat door de Hertogen van Roxburghe bewoond wordt.

Noot voor de lezer: uiteindelijk bleek dat de jurk niet van genoemde Countess of Roxburghe kon zijn. Meer hierover valt via deze link te lezen: www.volkskrant.nl/wetenschap/japon-uit-17de-eeuws-scheepswrak-toch-niet-van-engelse-hofdame~a4436920/

Friese officiersportretten uit Van Panhuys bezit: Piet Hein bleek Jan Gerckes Hoptila te zijn

Afb. 1. Het portret tweede van rechts, rechtsboven betreft het portret dat niet Piet Hein blijkt te zijn, maar de Friese kapitein Jan Gerckes Hoptila.

In museum Nienoord is de tentoonstelling ‘Portretten van het Fries Regiment’ te zien in het kader van 350 jaar Gronings Ontzet. Dit betreft militaire portretten  van vroegere en huidige officieren van het Johan Willem Friso-regiment, dat o.a. betrokken was bij het Ontzet van Groningen (tegen “Bommen Berend”) in 1672.

Eén van deze portretten  is een kopie van een portret dat ook in het Rijksmuseum hangt en dit portret heeft hier de naam van de zeeheld Piet Hein. Jeroen Punt, conservator van het Nationaal Militair Museum, en André Buwalda, historisch onderzoeker naar de Friese kapiteins, deden grondig onderzoek en uit de documentatie van het kopieportret dat nu op Nienoord hangt, blijkt echter dat dit de Friese kapitein Jan Gerckes Hoptila is. Link naar meer informatie over hem: https://www.frieseregimenten.nl/officier/jan-gerckes-hoptilla/

Voor deze tentoonstelling zijn nu 18 portretten uit deze serie voor het eerst weer samen. Acht portretten uit deze unieke serie komen uit het bezit van Elske Smith née jonkvrouwe van Panhuys, Ph.D, die als astronome in de VS. werkzaam is geweest. Er was een negende portret, maar dat werd verkocht aan de Oranjes en hangt nu op Het Loo. Elske Smith schonk de overgebleven acht portretten aan Nienoord, waar deze serie ooit ook hing, toen haar familie hier woonde. Zij is de kleindochter van jonkheer Hobbe van Panhuys (1868-1907) en Elske de Blocq van Scheltinga (1867-1907), die tragisch met hun (schoon)ouders jonkheer mr. Johan Aemilius Abraham van Panhuys, heer van Nienoord (1836-1907) en Trijntje Looxma (1844-1907) en hun huisknecht verdronken, toen hun koets door de dichte mist in een bocht in het Hoendiep in het water kwam. Alleen de koetsier overleefde het ongeluk. Link naar het verhaal hierover van de Historische Kring Leek e.o.: http://historischleek.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3Ade-van-panhuys-tragedie&catid=45&Itemid=96&fbclid=IwAR28CjvvwybZXS0azFayZBq9wln7nh6BERzHnyrQHtUa2duqN100dP0FtPE

Afb. 2. Het monumentje dat herinnert aan het dramatische ongeluk. De namen van de vijf slachtoffers zijn inmiddels vervaagd op de gedenkplaat. Foto met hartelijke dank aan Piet Ypeij.

Ter plekke herinnert een klein monumentje aan dit dramatische ongeluk, dat destijds op veel aandacht kon rekenen en in de kerk van Midwolde herinnert een glas-in-lood-raam aan deze ramp. Speciale aandacht is er in dit raam voor de omgekomen overgrootvader van Elske Smith-van Panhuys, jonkheer mr. Johan Aemilius Abraham van Panhuys, omdat deze oud-vice-president van de Raad van State, Minister van Staat en oud-commissaris des Konings in Groningen en Overijssel was. Het familiegraf Van Panhuys ligt achter deze kerk.

Afb. 3. Het Van Panhuys herdenkingsraam in de kerk van Midwolde, dat herinnert aan deze ramp.