Recordopbrengst veiling Frymerson collectie

Afb. 1. Maria Magdalena, door Daniele da Volterra (1509-1566). Foto met dank aan Burgersdijk & Niermans in Leiden.

Op 16 en 17 juni vond er bij Burgersdijk & Niermans in Leiden een veiling plaats, waarbij ook de Frymerson collectie geveild werd. 31 kavels met prenten, tekeningen werden uit deze collectie aangeboden.

Het huis Frymerson werd in 1865 in opdracht van de Belgische jonkheren De Zantis de Frymerson gebouwd door de bekende architect P.J.H. Cuypers. Tot aan haar overlijden woonde hier Johanna de Zantis de Frymerson née jonkvrouwe van der Goes (1921-2016), douairière jonkheer Jean Auguste Theodore Alfred de Zantis de Frymerson (voor haar In Memoriam zie https://www.adelinnederland.nl/overleden-j-zantis-frymerson-nee-jonkvrouwe-goes/)

Onder de kavels bevond zich onder meer het portret van Albert Carel baron Snouckaert van Schauburg (1763-1841). Hij was een rechtstreekse voorvader van haar stiefmoeder Agnes van der Goes née barones Snouckaert van Schauburg (1902-1973).

De veiling bracht ruim 50.000 euro op, waarbij de grote verrassing een tekening door Daniele da Volterra (1509-1566) van Maria Magdalena was. Deze werd vooraf getaxeerd op 600 euro en bracht uiteindelijk 37.000 euro op.

Afb. 2. Albert Carel baron Snouckaert van Schauburg (1763-1841). Van hem stammen alle huidige baronnen en baronessen Snouckaert van Schauburg af. Foto met dank aan Burgersdijk & Niermans in Leiden.

Toen op 18 juni 1815: graaf Van Heiden van Reinestein gesneuveld bij Waterloo

Afb. Huis Laarwoud in Zuidlaren, familiebezit van de graven Van Heiden sinds 1750.

Op 18 juni 1815 vond de Slag bij Waterloo plaats, waarbij Napoleon definitief werd verslagen. Aan Nederlandse zijde verwierf het Regiment Huzaren van Boreel veel faam (zie hierover https://www.adelinnederland.nl/de-huzaren-van-boreel-jonkheer-willem-francois-boreel/), maar er waren ook gewonden en doden te betreuren. Onder hen ook de graaf Van Heiden van Reinestein. Onderstaand verhaal stond in jaargang 3, nummer 2 – juli 2019 van het digitale magazine dat de donateurs van de stichting Adel in Nederland vier keer per jaar per mail toegestuurd krijgen. Wilt u ook voor 17,50 euro per jaar donateur worden en dit magazine vier keer in uw mailbox ontvangen? Mail dan naar info@adelinnederland.nl.

Op 18 juni 1815 sneuvelde jonkheer Frederik Maurits des H.R. Rijksgraaf van Heiden van Reinestein bij Waterloo. Hij werd geboren op 22 september 1775 in ’s-Gravenhage als zoon van Sigismund Pierre Alexander des H.R. Rijksgraaf van Heiden, heer van Entinge en Reinestein (1740-1806) en Lady Maria Frederica Barones van Reede (1748-1807).
Hij groeide deels in ’s-Gravenhage en deels op Huis Laarwoud in Drenthe op. In 1792 trad hij zeventien jaar oud in dienst van het Staatse leger als ‘extraordinaire ingenieur’ en werd in 1794 gepromoveerd tot ‘luitenant-ingenieur’. Hij nam deel aan de campagnes in 1793 en 1794 in Brabant en Vlaanderen, maar nam met de komst van de Fransen in 1795 ontslag en trad een jaar later als kornet in dienst van het Regiment Dragonders ‘Prinz Ludwig’ in Brunswijk.

Nadat Brunswijk deel ging uitmaken van het Koninkrijk Westfalen nam hij ontslag en trad vervolgens in dienst van het Koninkrijk Holland met de rang van 1e luitenant. Door de inlijving van Holland bij het Keizerrijk Frankrijk werd hij Frans officier en verkreeg hij de rang van kapitein. Hij maakte in 1812 de Tocht naar Rusland mee en werd bij de beruchte oversteek over de rivier de Berezina gewond aan een been, maar slaagde er toch wonderwel in veilig terug te keren – in tegenstelling tot het grootste deel van het leger.
Na zijn herstel werd hij opnieuw kapitein in het Franse leger, tot hij in 1814 ontslag nam en in datzelfde jaar als kapitein bij de cavalerie van het 6e Regiment Huzaren in Nederlandse dienst trad. Op 28 maart 1815 volgde zijn benoeming als lid van de Ridderschap van Drenthe en hierdoor ging hij met het predikaat jonkheer deel uitmaken van de Nederlandse adel. De Nederlandse grafelijke titel kreeg hij in tegenstelling tot zijn twee broers nimmer, omdat hij door de geschiedenis werd ingehaald. Op 16 juni 1815 nam hij nam als ritmeester in het Regiment Huzaren van Boreel deel aan de Slag bij Quartre-Bras en ‘sneuvelde roemrijk voor zijn Vaderland’ twee dagen later bij Waterloo.

Zijn familie verkeerde even in onzekerheid over zijn lot, want pas op 8 juli verscheen er in de ‘Opregte Haarlemsche Courant’ een annonce, waarin ‘tot bittere droefheid zijner familie’ zijn overlijden ‘in den bloeijenden leeftijd van 39 Jaren’ werd bekend gemaakt.

Bronnen & Literatuur
Nederland’s Adelsboek jaargang 85 (1995), ’s-Gravenhage1-13.
Opregte Haarlemsche Courant, 8 juli 1815, 2.
http://www.napoleon-series.org/research/biographies/Holland/Cavalry/Officers/c_Heiden.html

Boekennieuws: De kasteeltuinen van het Muiderslot

Afb. Het Muiderslot is een kasteel uit een sprookjesboek en spreekt iedereen tot de verbeelding over een verleden vol edele ridders en schone jonkvrouwen.

Rijksmuseum Muiderslot is meer dan het oudste kasteel van Nederland. Het is een magische plek, omringd door water én groen. De kasteeltuinen staan vol (vergeten) groenten, kruiden, planten, vruchten en (eetbare) bloemen. Met de opbrengst uit de tuinen zijn eeuwenlang in het kasteel de heerlijkste maaltijden bereid. En nog steeds leveren de tuinen elk jaar een rijke oogst op. De vesting Muiderslot is bovendien onderdeel van de Stelling van Amsterdam, UNESCO werelderfgoed. De tuinen van het Muiderslot zijn dagelijks geopend en bieden bezoekers volop gelegenheid om te komen genieten van dit groene erfgoed.

Lees meer over de bestelmogelijkheid (15,95 euro) op https://www.waandersdekunst.nl/de-kasteeltuinen-van-het-muiderslot.html

Veilingnieuws: de menukaart van baron Van Lynden voor het jubileum van jonkheer Boreel

Afb. 1. Een bijzondere menukaart uit 1936 vanwege het veertigjarige commissariaat van jonkheer mr. J.W.G. Boreel.

Op maandag 15 juni loopt er een online veiling af bij Veilinghuis Korendijk, dat een dependance is van het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg. Eén van de aangeboden kavels is een bijzondere menukaart uit 1934. Lees het verhaal hierbij hieronder of kijk in de catalogus voor wat er verder geveild wordt op https://korendijk.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog

Jonkheer mr. Jacob Willem Gustaaf Boreel, heer van Hogelanden, 10th Baronet (1852-1937) had een indrukwekkende maatschappelijke carrière. Na eerst burgemeester van Castricum en Haarlem te zijn geweest werd hij lid van de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Daarnaast was hij in de jaren 1888-1893 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ook aan het Hof vervulde hij verschillende functies en zo was hij hier kamerjonker en kamerheer i.b.d. van Koningin Wilhelmina.

Afb. 2. Jonkheer mr. Jacob Willem Gustaaf Boreel, heer van Hogelanden (1852-1937). Portret door W. Maris. part. coll.

In 1891 werd hij ook nog eens benoemd tot directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem. Vijf jaar later, op 30 mei 1896, werd hij commissaris van het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van ’s lands zeedienst. Dit fonds bestaat nog steeds en heeft tot doel ‘het bevorderen van de belangen van de Nederlandse vaart, de belangstelling voor de vaart en de zorg voor diegenen die daarbij zijn betrokken (geweest), een en ander in de meest ruime zin van het woord’.

Veertig jaar later werd dit heuglijk feit door dit fonds feestelijk gevierd met een feestelijke maaltijd voor de jubilaris, waarbij één van de genodigden Jan Carel Elias baron van Lynden (1887-1946) was. Baron Van Lynden had zelf enkele jaren gevaren en was in de jaren 1910-1914 luitenant-ter-zee 2e klasse. Daarna werd hij werkzaam als ambtenaar in Den Haag en na eerst referendaris te zijn geweest, werd hij vervolgens administrateur op het Departement van Financiën en directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst. Daarnaast was hij eerste ondervoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis en net als jonkheer Boreel vervulde ook hij in hoffunctie: hij werd grootmeester van Koningin Wilhelmina.

Wat de heren tijdens deze feestelijke maaltijd besproken hebben is onbekend, maar de menukaart, met daarop het familiewapen Boreel, bleef als herinnering aan veertig jaar dienstbaarheid als commissaris bewaard en wordt nu geveild bij Veilinghuis Korendijk naast vele andere interessante zaken.

Kijk in de online catalogus voor wat er verder geveild wordt op https://korendijk.cloudcatalogus.nl/Home/Catalog

Like & Win: Barones in oorlogstijd

Dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding in Nederland. Ook op Slot Zuylen wordt er teruggekeken op deze roerige periode uit de geschiedenis met het themamagazine Barones in Oorlogstijd. Door dit bericht te ‘liken’ op onze facebookpagina of door een mail te sturen naar info@adelinnederland.nl maakt u kans op dit geweldige magazine vol verhalen over barones Van Tuyll van Serooskerken en haar familie in oorlogstijd. Deze actie loopt tot vrijdag 12 juni 24.00 uur en over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

U kunt natuurlijk ook zelf een bezoek brengen aan Slot Zuylen en daar de verhalen horen! Het slot is geopend voor bezoek op donderdag t/m zondag van 11.00-16.00 uur. Kijk voor meer informatie op http://www.slotzuylen.nl

Destijds woonde de familie van Tuyll van Serooskerken in het kasteel: Frederik Christiaan Constantijn van Tuyll van Serooskerken (1886-1958), zijn vrouw Lucile Agnes barones van Tuyll van Serooskerken née barones van Lynden (1889-1978). Ze hadden vijf zonen en twee dochters. Vader werd opgepakt en verbleef in ballingschap, de zonen zaten in het verzet, werden beroepsmilitair of zaten ondergedoken. De oorlog heeft zijn littekens achtergelaten bij dit gezin. Tijdens de moeilijke omstandigheden van de oorlogsjaren heeft barones Lucile van Lynden het huis en alles wat er gebeurde draaiende gehouden.

Sterke vrouw
Alle familieleden vormden hun eigen herinneringen aan de barones. Lucile van Tuyll vond haar grootmoeder een sterke maar lieve vrouw, die zichzelf meestal wegcijferde. De regels in en om het huis waren duidelijk, maar niet overdreven streng. De barones was altijd bezig met haar handen en leerde haar kleindochters al vroeg handwerken. Meisjes moesten ook leren omgaan met kinderen door met poppen te spelen. Zo bracht ze haar kleinkinderen al vroeg haar grote verantwoordelijkheidsgevoel voor andere mensen bij.

Slot Zuylen is als gebouw de Tweede Wereldoorlog ongeschonden doorgekomen, mogelijk omdat het monument een beschermde status had. De bewoners van Slot Zuylen hebben de bezetting echter wel van dichtbij beleefd. Slot Zuylen diende tijdens de oorlog als onderkomen voor families die tijdelijk dakloos waren. Joodse kinderen verbleven er als ‘neefjes en nichtjes’, soms met hun gouvernante. Tijdens de Duitse bezetting vonden ook vluchtelingen tijdelijk een veilige plek in het Slot.

Afb. 2. Het echtpaar Van Tuyll van Serooskerken-Van Lynden. Op het portret van baron Van Tuyll is rechtsboven Slot Zuylen te zien. Portretten in de coll. van Slot Zuylen.

Onderduikers
Ondank de moeilijke omstandigheden stelde de familie het kasteel open voor ontheemden en on- derduikers. Die laatsten verbleven er tijdelijk; voor de veiligheid bracht het verzet hen op wisselende locaties onder. Bewoners en onderduikers leefden strikt gescheiden. Volgens haar kleindochter Lucile had de barones een systeem bedacht waarbij op elke verdieping één persoon verantwoordelijk was voor het eten. Dat werd bij de trap klaar- gezet en per verdieping doorgegeven. Zo kende men de andere onderduikers niet en kon men elkaar dus ook niet verraden.

In het Slot werden ook een aantal Joodse kinderen opgevangen. Wanneer er kans was op een huiszoeking nodigde de barones kinderen uit de omgeving uit om met hen te komen spelen in de Gobelinzaal. Door hun aanwezigheid vielen de onderduikertjes dan niet op.

De kasteelheer
De kasteelheer zelf, Frederik baron van Tuyll van Serooskerken, was in de oorlog velen behulpzaam: gewonde soldaten, vluchtelingen, onderduikers en dorpsgenoten die voedsel of brandstof tekort kwamen. Moeilijk was zijn principiële positie als bestuurslid van het Nederlandse Rode Kruis en zwaar de periode als gijzelaar in Sint-Michielsgestel.

Joodse vluchtelinge in Oud-Zuylen
Al in 1939 ving de familie Van Tuyll van Serooskerken een joods gezin op, dat na de Kristallnacht uit Duitsland vluchtte. Ze verbleven tien dagen in het kasteel en kregen daarna een huis in het dorp. In 1942 moesten ze onderduiken. De destijds 7-jarige Ruth legde haar herinneringen later vast in een boek met tekst en collages.

Verzetsheldin en Belle liefhebber
Een huisvriendin van de familie Van Tuyll van Serooskerken raakte al jong gegrepen door de in het Slot geboren schrijfster Belle van Zuylen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had ‘mejuffrouw’ Tellegen onder de schuilnaam dr. Max een spilfunctie in het verzet. Na de bevrijding werd Marie Anne Tellegen wel de ‘ongekroonde koningin’ van Nederland genoemd. Ze bleef haar hele leven betrokken bij Slot Zuylen.

Slot Zuylen werd tot 1951 bewoond door de baronnen Van Tuyll van Serooskerken, maar om de continuïteit van het kasteel en de inboedel te garanderen, werd het geheel vervolgens in 1952 in een stichting ondergebracht. Slot Zuylen is sindsdien opengesteld voor bezoekers.

Lees meer over openstelling op donderdag t/m zondag van 11.00-16.00 uur op www.slotzuylen.nl

Afb. 2. Slot Zuylen oprijzend achter de slangenmuur.

 

Vandaag di. 9 juni 18.30 uur: livecast De plantage van onze voorouders

Afb. De plantage van onze voorouders is ook als podcast te beluisteren vanaf 30 mei via VPRO en NPO Radio1, of via podcast-platforms als Stitcher en iTunes. De serie wordt wekelijks uitgezonden in OVT (VPRO, NPO Radio 1) op zondagochtend vanaf 31 mei, 10.00 uur.

Slavernij in jouw geschiedenis?
Hoe kan je op onderzoek gaan naar je voorouders en hun verhaal?

Hoe kun je in kaart brengen of je familie betrokken is geweest bij de transatlantische slavenhandel? Maartje Duin ging op zoek naar haar voorouders en ontdekte dat zij in 1863 mede-eigenaar waren van suikerplantage Tout Lui Faut in Suriname. Ze zocht contact met de nazaten van tot slaafgemaakten die op de plantage werkten: de familie Bouva. Tijdens deze Meet Up vertellen Maartje Duin en Peggy Bouva hoe zij hun zoektocht naar een gedeeld verleden hebben aangepakt. Onder andere familiegeschiedenis-deskundige Ank de Vogel-Muntslag en genealogie expert Rob van Drie vertellen waar je moet beginnen als je op onderzoek wilt gaan naar je voorouders en hun verhaal. Wat kun je allemaal vinden op internet? Welke vragen moet je stellen en hoe zoek je naar een speld in de hooiberg?

De betbetovergrootmoeder van Maartje Duin, Antonia Elisabeth gravin van Lynden née jonkvrouwe van der Heim (1804-1884), was met een klein aandeel eigenaresse van suikerplantage Tout Lui Faut in Suriname en naast haar waren er nog meer adellijke aandeelhouders: Van der Heim, Van den Velden, Van Limburg Stirum, Van de Spiegel, Van Suchtelen, Van der Does en Van der Hoeven.

Benieuwd welke rol uw (adellijke) voorouders speelden in het Nederlands slavernijverleden? Vraag het Maartje Duin en Peggy Bouva, om 18:30 uur tijdens deze LiveCast vanuit Pakhuis de Zwijger.

Link naar de website met mogelijkheid om de livecast te volgen: https://dezwijger.nl/programma/op-zoek-naar-geschiedenis

Geboren: Dijxhoorn

Afb. Het familiewapen Van Lynden.

Christiaen Diederic Hugh Dijxhoorn, geboren ’s-Gravenhage 5 juni 2020, zoon van Ernst Eduard Alexander Dijxhoorn en Joanna Carla Elisabeth Dijxhoorn née barones van Lynden.

De familie Dijxhoorn is een patriciaatsfamilie die in het blauwe boekje van het Nederland’s Patriciaat is terug te vinden.

Veilingnieuws: het echtpaar Von Rex-Von Friesen & de Gravin van Coventry

Afb. 1. Friedrich Wilhelm von Rex (1705-1763) en Dorothea Sophia von Friesen (1723-1762). Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis der Notarissen in Den Haag/www.venduehuis.com.

Op maandag 8 juni eindigt vanaf 20.00 uur bij het Venduehuis in Den Haag de online Vendue Next Door veiling met o.a. deze Duitse en Engelse adellijke portretten. Lees het verhaal hierbij hieronder of kijk in de online catalogus van het Venduehuis voor wat er verder geveild wordt op https://catalogus.venduehuis.com/auction?auction=282.

Het echtpaar Von Rex-Von Friesen
Friedrich Wilhelm von Rex (1705-1763) stamde uit een oudadellijk geslacht en zijn vader was opperhofmeester aan het Hof van de echtgenote van August de Sterke, Keurvorst van Saksen. Zelf koos hij voor een militaire carrière en werd uiteindelijk luitenant-generaal. Hij nam deel aan de Zevenjarige Oorlog en werd door de Pruisen krijgsgevangen genomen. Op voorwaarde dat hij niet zou deelnemen aan actieve krijgsdienst, werd hij vrijgelaten. Na het sluiten van een vredesverdrag keerde hij terug in het leger en werkte mee aan de wederopbouw van het Keurvorstelijk leger van Saksen. Uit zijn huwelijk met Dorothea Sophia von Friesen (1723-1762), dochter van een luitenant-generaal, kreeg hij twee zonen die vele nakomelingen kregen, die de militaire familietraditie hebben voortgezet.

De portretjes zijn olieverf op koper, meten ovaal 9×7 cm en 27×18 cm (incl. lijst) en zijn gevat in rijk gesneden houten lijsten.

The Countess of Coventry
The Hon. Barbara St. John werd geboren als dochter van John St. John, 11th Baron Saint John of Bletso, en Elizabeth Crowley. In 1764 huwde zij George William Coventry, 6th Earl of Coventry, 6th Viscount Deerhurst (1722-1809). Haar echtgenoot was kamerheer van de Koningen George II en III en leefde op grote voet; daarom kwam de grote bruidsschat die zij inbracht goed uit, omdat haar echtgenoot nogal veel uitgaf.

Door haar huwelijk werd zij Gravin van Coventry en als gastvrouwe was zij niet alleen vermaard om haar gastvrijheid, maar ook om haar grote schoonheid. De gravin was zeer geïnteresseerd in tuinen en had daarnaast grote belangstelling voor vogels en dieren. In het park van het landgoed van haar echtgenoot werd een nieuwe menagerie gebouwd en een modelboerderij, waarvan zij de inkomsten als zakgeld kreeg. Dit park vormde de juiste achtergrond voor haar bootfeestjes op de vijvers, haar zomerse picknicks en grootse vuurwerkspektakels. Toen de gravin in 1800 stierf, werd er gezegd dat de Graaf van Coventry al zijn levenslust verloor.

De gravure is naar haar beroemde portret door Reynolds en meet 65×48 cm (afm incl. lijst).

Afb. 2. The Countess of Coventry née The Hon. Barbara St. John of the Barons John of Bletsoe. Foto met hartelijke dank aan het Venduehuis der Notarissen in Den Haag/www.venduehuis.com.

Kasteel Cannenburch: weer te bezoeken!

Afb. 1. Kasteel Cannenburch werd eeuwenlang tot in 1881 bewoond door de baronnen D’Isendoorn à Blois. De Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen beheert het kasteel sinds 1950 en heeft het zó ingericht alsof de familie D’Isendoorn even weg is.

Goed nieuws! De mooie landhuizen en kastelen die Gelderland rijk is gaan hun deuren weer openen. De nodige aanpassingen zijn gedaan zodat iedereen veilig en prettig een kijkje kan nemen achter de kasteelmuren van de pareltjes die Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) beheert en onderhoudt.

Jouw dag op de waterrijke Veluwe: met de vooraf online gereserveerde tickets op zak (beschikbaar vanaf donderdag 4 juni) bereik je via de oprijlaan de parkeerplaats waar je het niet kunt laten om alvast een kijkje te nemen in de moestuin. Een wandeling van nog geen 50 meter brengt je op het voorplein waar kinderen spelen op het gras. Je meld je aan de balie in het Bouwhuis en na een bezoek aan de stallen en de rentmeesterwoning loop je via de brug over de gracht naar het kasteel om af te dalen naar de koele gewelvenkelders. Hier start de looproute die je meevoert door de rijk ingerichte vertrekken waar de voormalige kasteelbewoners je toespreken vanuit hun portretten en onder te titel ‘Oranje Boven!’ de banden met Paleis Het Loo worden aangehaald.

Eenmaal weer buiten koop je in de kasteelwinkel een ijsje en maak je een wandeling door het waterrijke park met fruitboomgaard, luisterend naar de kasteelverhalen op je eigen telefoon in Nederlands, Engels of Duits. De dag sluit je af Bij Maarten in ‘t Koetshuis op het zonovergoten terras met kasteelzicht.

Kijk voor meer informatie over kasteel Cannenburch & (verplicht!) online reserveren op https://cannenburch.glk.nl/

Kijk voor de andere kastelen van Geldersch Landschap & Kasteelen en bezoekmogelijkheden op https://www.glk.nl/landschappen-kastelen/kastelen/

Afb. 2. De bovenzaal op kasteel Cannenburch.

 

Geboren: Van Son & Van Rappard

Afb. Het familiewapen Van Rappard.

Jonkvrouwe Uma Stephanie Jacqueline van Rappard, geboren Londen 19 mei 2020, dochter van Anthony Christiaan (‘Teun’) ridder van Rappard en Sophie Martine van Rappard née Beeftink.

Ties Teun Frederik van Son, geboren Amsterdam 20 mei 2020, zoon van Maurits Donald Constantius van Son en Stephanie Roxanne Isabelle van Son née jonkvrouwe van Rappard, Amsterdam 20 juni 2019.