Boekennieuws: Hollandse Datsja’s, door Igor Wladimiroff

Afb. Op de voorkant van het boek de buitenplaats Elswout, gebouwd door de bankier Willem Borski aan het begin van de 19e eeuw.

Jonkheer dr. Igor Wladimiroff stamt uit een adellijk Russisch geslacht en werd in 1978 samen met zijn twee broers ingelijfd in de Nederlandse adel. Vanuit zijn achtergrond is het niet verwonderlijk dat hij gespecialiseerd is in Nederlands-Russische betrekkingen. Hij beschrijft in dit boek de buitenplaatsen rondom Amsterdam in de 17e en 18e eeuw met daarbij niet alleen aandacht voor deze buitenplaatsen, maar ook voor de handel. Het was immers met de opbrengst van de handel dat deze lustoorden gekocht konden worden. Het zal de lezer niet verbazen dat hierbij vele links met Rusland te ontdekken zijn.

Voor meer informatie en bestelmogelijkheid zie https://www.kantoorverschoor.nl/hollandse-datsjas/

Juwelen! Schitteren aan het Russische hof: t/m 3 mei Hermitage Amsterdam

Afb. Links het grote portret van Koningin Anna Paulowna, echtgenote van Koning Willem II. Zij was een dochter van Keizer Paul I van Rusland.

T/m 3 mei is in museum Hermitage Amsterdam deze tentoonstelling te zien over juwelen, kleding en mode aan het Russische hof te zien. Portretten, sieraden, kleding en kledingaccesoires vertellen het verhaal van de superrijken in het Russische Keizerrijk aan de hand van thema’s als huwelijk, kinderen, feesten en rouw.

Niet alleen de familie Romanov, de Keizerlijke Familie, is op deze tentoonstelling goed vertegenwoordigd, maar ook bekende adellijke Russische geslachten als Youssouppov, Orlov, Gortsjakov en Sheremetev. In het komende magazine van de stichting Adel in Nederland leest u de verhalen bij deze roemrijke families, die u niet op deze tentoonstelling te weten komt.

Voor meer informatie over deze tentoonstelling en bezoekmogelijkheden zie https://hermitage.nl/nl/tentoonstellingen/juwelen2/

Benieuwd naar de verhalen bij deze tentoonstelling in ons digitale magazine? Voor 17,50 euro per jaar wordt u donateur en ontvangt u vier keer per jaar ons digitale magazine in uw mailbox. Mail voor meer informatie naar info@adelinnederland.nl.

 

Terugkijken: deel 2 Van oud geld, de dingen, die niet voorbij gaan

Afb. Eén van de onderwerpen in deze aflevering was de jacht. Screenshot met dank aan AVROTROS/Van oud geld, de dingen, die niet voorbij gaan.

Gisteravond was op NPO2 deel 2 van de vierdelige serie met Jort Kelder te zien, waarin leden van de Nederlandse adel aan het woord komen over hun familiegeschiedenis, het in stand houden van familietradities en landgoederen.

Pim baron Bentinck van Schoonheten, jonkheer Tjalling van Eysinga, Hermance barones van Heeckeren van Kell en Nathalie barones van Verschuer née des Tombe zijn door hem een jaar lang gevolgd in hun dagelijkse leven en komen in deze serie, naast andere familieleden, uitgebreid aan het woord.

Deze aflevering is via deze link online terug te zien https://www.npostart.nl/van-oud-geld-de-dingen-die-niet-voorbij-gaan/15-02-2020/AT_2127933

Valentijn in de 17e eeuw: ‘Mijn heer en lieste hartge’, de brieven van Margaretha barones van Reede née Turnor (1613-1700)

Reede-Turnor
Afb. Margaretha barones van Reede née Turnor (1613-1700) op een portret door J. Ovens in de bovengalerij van kasteel Amerongen. Foto met hartelijke dank aan: www.facebook.com/kasteelamerongen.

Margaretha van Reede leefde in roerige tijden met als dieptepunt het Rampjaar 1672, waarin de Republiek door onder meer de Franse troepen werd aangevallen, die in februari 1673 het kasteel Amerongen van de Van Reedes in de brand staken. Hierover schreef zij kort daarop op 27 februari: ‘dat de franse hetselfve aen de vier hoecke soude aen brant gesteecke hebbe (…) het soude twee dage brant hebbe.

Margaretha van Reede stond er alleen voor in deze moeilijke jaren, omdat haar echtgenoot, de diplomaat Godard Adriaan baron van Reede (1621-1691), veel in het buitenland verbleef. Eén à twee maal per week schreef zij echter trouw aan haar echtgenoot en besprak in deze brieven de dagelijkse beslommeringen, de herbouw en het beheer van kasteel Amerongen, de financiën en gebeurtenissen in de naaste familie. Vrijwel steevast liet zij de brieven aan haar echtgenoot beginnen met de aanhef ‘Mijn heer en lieste hartge’ en eindigde deze met ‘uhEd (U hoog Edele – red.) getrouwe wijff, M. Turnor

Over deze brieven verscheen een bijzonder boekje, dat op kasteel Amerongen nog steeds te koop is: D. Pezarro, Mijn heer en liefste hartje, (Amerongen, 1991).

 

Portretten Van Tuyll van Serooskerken & Van Loon: op reis

Het portret van Anna Elisabeth van Tuyll van Serooskerken née van Reede (1652-1682) wordt op slot Zuylen tot de belangrijkste portretten gerekend. Het wordt toegeschreven aan de portretschilder Gerard Hoet. Hij schilderde deze slotvrouwe in een Japanse rok, die in die tijd zeer modieus, maar ook heel prijzig was – een statussymbool bij uitstek!

Het schilderij wordt uitgeleend aan het Victoria and Albert Museum in Londen voor de tentoonstelling ‘Kimono, Kyoto to catwalk’. Kijk voor meer informatie op https://www.vam.ac.uk/exhibitions/kimono-kyoto-to-catwalk

In Museo Thyssen-Bornemisza in Madrid opent binnenkort de tentoonstelling ‘Rembrandt and Amsterdam portraiture, 1590-1670’. Museum Van Loon leent voor deze tentoonstelling twee familieportretten uit van Adriaen van Loon (1631-1722) door Isaack Luttichuys en een kinderportret van Willem van Loon (1633-1695) door Dirck Dirckszoon Santvoort. Kijk voor meer informatie op https://www.museothyssen.org/en/exhibitions/rembrandt-and-amsterdam-portraiture-1590-1670

Foto’s portret Van Tuyll van Serooskerken met hartelijke dank aan Slot Zuylen/https://www.slotzuylen.nl/
Foto’s portretten van Loon met hartelijke dank aan Museum Van Loon/https://www.museumvanloon.nl/

 

Boekennieuws: kasteel Heemstede en buitenplaats Vreedenhoff

Afb. 1. Een kasteel als uit een prentenboek met torens, brug en een slotgracht: kasteel Heemstede bij Houten.

In 1987 kwam kasteel Heemstede tragisch in het nieuws toen een verwoestende brand de ondergang in leek te luiden, maar het werd herbouwd en vertoont nu weer hernieuwde allure.

Als bekroning van deze restauratie kan het boek ‘Het Stichtse landsiraad – Kasteel Heemstede bij Houten’ door de auteurs Anthony Lisman en Leo Wevers, en de fotograaf Jeroen van de Water worden beschouwd. In een zeer fraai geïllustreerd boek wordt de lezer meegenomen in de rijke geschiedenis van dit bijzondere kasteel met zijn opvallende torens.

Vele opeenvolgende families bewoonden het kasteel, waaronder de adellijke geslachten Van Wulven, Van Winssen, Van den Berch van Heemstede en Van Rappard (de laatste familie als huurders). Het echtpaar Pieck-Van Winssen bouwde vanaf 1645 het kasteel in zijn huidige vorm, maar het was de Utrechtse regent Diderick van Velthuysen die het huis na 1680 zijn befaamde tuinen gaf. De gravures die hiervan zijn gemaakt, zijn in kleur en in hoge kwaliteit in het boek terug te vinden – een genot om naar te kijken!

Naast de bewoners komen ook de bouwgeschiedenis, de geschiedenis van de tuinen, de brand en de wederopbouw aan bod. Ook het interieur wordt uitgebreid in woord en beeld behandeld. Al met al is ‘Het Stichtse landsiraad – Kasteel Heemstede bij Houten’ een aanrader om te lezen!

Aanbieding
De cultuurhistorische uitgeverij Stokerkade heeft nu tijdelijk een geweldig aanbod: het boek over kasteel Heemstede kost 24,95, maar daarnaast is er ook nog het fraaie boek ’Een buitenplaats in detail Vreedenhoff aan de Vecht’, door Anthony Lisman en Jeroen van de Water, dat 29,95 euro kost. Beide boeken zijn nu samen te bestellen voor 40 euro!

Vreedenhoff werd in 1749 gebouwd door de Amsterdamse regent Pieter Trip (leden van deze familie werden in de 19e eeuw geadeld). In zijn opdracht werd ook het befaamde inrijhek vervaardigd. Van 1862 tot in 1905 woonden hier de jonkheren Backer. Het boek vertelt vooral het verhaal van het interieur met veel foto’s van hoge kwaliteit tot in het detail van dit interieur – het levert een verrassend beeld op van hoe rijk dit huis van binnen is.

Meer weten over beide boeken, deze aanbieding en bestelmogelijkheid? Kijk dan op http://www.stokerkade.nl/

Afb. 2. Vreedenhoff gezien door het beroemde smeedijzeren inrijhek uit de 18e eeuw.

Moord & Brand: het tragische einde van Mevrouw Van der Heim en dochter freule Cornelia

Afb. 1. In het midden de ingestorte pakhuizen en rechts het grote huis van jonkheer Van der Heim, waarvan een gedeelte van de binnenmuren aan de linkerzijde ook instortte.
Afb. 1. In het midden de ingestorte pakhuizen en rechts het grote huis van jonkheer Van der Heim, waarvan een gedeelte van de binnenmuren aan de linkerzijde ook instortte.

In 1775 verkocht Carolina Wilhelmina van Hogendorp née van Haren – moeder van de bekende staatsman Gijsbert Karel graaf van Hogendorp – voor f 26.325,- een huis in Rotterdam staande aan de Leuvehaven aan mr. Jacob van der Heim (1727-1799) en echtgenote Maria Arnoldina van der Heim née Gevaerts (1728-1793). Beiden stamden uit vooraanstaande Rotterdamse en Dordrechtse regentengeslachten. Drie van hun zoons werden in 1815 en in 1816 in de Nederlandse adel verheven met het predikaat jonkheer en hun tweede zoon jonkheer mr. Anthonij van der Heim (1756-1831) nam in 1801 het huis uit de ouderlijke boedel over. Hij was in 1783 gehuwd met Elisabeth Antonia van der Does en samen kregen zij elf kinderen, waarvan negen op jonge leeftijd kwamen te overlijden.

Jonkheer Van der Heim maakte carrière in het bestuur van Rotterdam en bracht het in de jaren 1810-1811 zelfs tot maire (burgemeester) van Rotterdam. Het echtpaar leefde op royale voet omringd door personeel in hun grote huis aan de Leuvehaven en maakte deel uit van de stedelijke elite van Rotterdam.

Afb. 2. Het familiewapen Van der Heim.
Afb. 2. Het familiewapen Van der Heim.

Op de avond van 23 maart 1826 bezocht jonkheer Van der Heim de Groote Societeit van Rotterdam en na hier een genoeglijke avond met standgenoten te hebben doorgebracht, voltrok zich bij terugkomst voor zijn ogen, terwijl hij op de Leuvebrug stond, een drama: “In den avond van den 23 dezer, omtrent tien uren, heeft alhier een droevig ongeluk plaats gehad: drie pakhuizen, naast elkander staande op de Leuvenhaven en behoorende aan den heer de Bruyn, zijn plotseling ingestort, en wel zoodanig, dat dezelve niets dan een puinhoop opleveren; de gevels zijn voorover geslagen en de zijmuren uitgebarsten. Op straat is er gelukkig niemand onder gebleven, maar het belendende huis van den heer burgemeester van der Heim is deerlijk geteisterd, en, tot overmaat van ongeluk, is een der muren van de binnenkamer mede genomen, waarin mevrouw van der Heim, geboren van der Does en hare dochter Cornelia Jacoba van der Heim, zich bevonden, die onder de puinhoopen zijn verpletterd geworden en welker lijken eerst ten twee uren in den nacht zijn opgegraven worden; terwijl daarentegen de knecht, die ook in de kamer was, maar juist de deur wilde uitgaan, hoewel onder puin en goederen begraven, er met zware kneuzingen is afgekomen, hebbende men het geluk gehad hem, op zijn geschreeuw, reeds spoedig te kunnen opdelven en redden.”

Enkele dagen later trok een droeve stoet door Rotterdam en jonkheer Van der Heim begeleidde samen met zijn enig overgebleven zoon, die uit Middelburg overgekomen was, zijn echtgenote en tiende kind naar hun laatste rustplaats.

Zijn zoon kreeg uiteindelijk zelf negen kinderen, maar ondanks de kinderrijkdom gedurende twee generaties in deze familie, stierf het adellijke geslacht Van der Heim in 1898 uit.

Za. 8 feb. NPO2 20.30: Van oud geld, de dingen, die niet voorbij gaan

Afb. Jort Kelder en Pim baron Bentinck van Schoonheten op Schoonheten – familiebezit van de Bentincks sinds 1666.

Vanavond start op NPO2 een vierdelige serie met Jort Kelder, waarin leden van de Nederlandse adel aan het woord komen over hun familiegeschiedenis, het in stand houden van familietradities en landgoederen.

Pim baron Bentinck van Schoonheten, jonkheer Tjalling van Eysinga, Hermance barones van Heeckeren van Kell en Nathalie barones van Verschuer née des Tombe zijn door hem een jaar lang gevolgd in hun dagelijkse leven en komen in deze serie, naast andere familieleden, uitgebreid aan het woord.

Hieronder de leader Van oud geld, de dingen, die niet voorbij gaan.

 

Adel op tv: Op1 (NPO1) 22.25 uur barones Van Verschuer & jonkheer Van Eysinga

Afb. Sander graaf Schimmelpenninck en Welmoed Sijtsma zijn de presentatoren vanavond in Op1. Foto met hartelijke dank aan Op1/https://op1npo.nl/.

Jort Kelder volgde het afgelopen jaar leden van de adellijke families Bentinck van Schoonheten, Van Eysinga, Van Heeckeren van Kell en Van Verschuer om te zien hoe zij hun tradities in stand houden. Het resulteerde in vier afleveringen die binnenkort op de zaterdagavond te zien zullen zijn.

Vanavond zijn Nathalie barones van Verschuer née des Tombe en jonkheer Tjalling van Eysinga samen met Jort Kelder te gast bij Op1 om met de presentatoren Welmoed Sijtsma en Sander graaf Schimmelpenninck hierover te praten.

52e Wiener Ball: stijlvol ball in ongedwongen sfeer

Afb. 1. De binnenkomst van de 52 debutanten. © Hans Hampsink

Afgelopen zaterdag vond in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk het 52e Wiener Ball plaats. In aanwezigheid van onder meer de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer Jaap Smit, de minister van Defensie, mevrouw Ank Bijleveld, de Commandant der Strijdkrachten, luitenant-admiraal Rob Bauer, ambassadeurs, Keizerlijke Hoogheden, adel, patriciaat en vele anderen, debuteerden 52 jongedames en jongeheren. Bekende namen onder de aanwezige leden van de Nederlandse adel waren: Van Citters, De Constant Rebecque, Van Dedem, Filz von Reiterdank, Versélewel de Witt Hamer, Van Lawick van Pabst, Van Rappard, Van Rechteren Limpurg, De van der Schueren, Laman Trip en Van Weede.

Afb. 2. Hunne Keizerlijke en Koninklijke Hoogheden Sandor en Herta Margarete von Habsburg-Lothringen, Aartshertog en Aartshertogin van Oostenrijk. © Hans Hampsink.

In het komende magazine van de stichting Adel in Nederland, dat digitaal aan de donateurs toegestuurd wordt, volgt een uitgebreid verslag in woord en beeld, met foto’s die u hier niet te zien krijgt. Wilt u dit magazine ook ontvangen? Word dan voor 17,50 euro per jaar donateur en u ontvangt dan vier keer per jaar ons digitale magazine boordevol verhalen en adellijk nieuws. Mail voor meer informatie naar info@adelinnederland.nl.

Afb. 3. Links de Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer met echtgenote Maaike en rechts Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit met echtgenote.
Afb. 4. Links Etiquette deskundige Jan Jaap van Weering en rechts vice-admiraal b.d. Matthieu Borsboom en echtgenote Ernie Borsboom-Miga

Onderstaande foto’s geven een impressie van deze stijlvolle avond in ongedwongen sfeer. De foto’s zijn met hartelijke dank en © aan Hans Hampsink.

Afb. 5. V.l.n.r. Clemens van Steijn, organisator van het Tulpenbal op zaterdag 23 mei 2020 (zie: www.tulipsball.com/nl/), Ellen Klaver-Asscheman, lid van het “Ehren Komitee” van het Wiener Ball Nederland, en  vice-admiraal b.d. Matthieu Borsboom  © Hans Hampsink.